Advertisement

Russian Journal of Organic Chemistry

, Volume 54, Issue 11, pp 1681–1688 | Cite as

Synthesis of 2-Alkylsulfanyl-6-amino-4-aryl-5-cyanonicotinonitriles by Recyclization of 2,6-Diamino-4-aryl-3,5-dicyano-4Н-thiopyrans with Alkyl Halides

 • I. V. Dyachenko
 • V. D. Dyachenko
 • P. V. Dorovatovskii
 • V. N. Khrustalev
 • V. G. NenaydenkoEmail author
Article
 • 1 Downloads

Abstract

2,6-Diamino-4-aryl-3,5-dicyano-4Н-thiopyrans in DMF in the presence of bases recycle into pyridine derivatives. After adding of haloalkanes diverse 2-(alkylsulfanyl)-6-amino-4-aryl-5-cyano-nicotinonitriles are formed.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Rosentreter, U., Kraemer, T., Vaupel, A., Huebsch, W., Diedrichs, N., Krahn, T., Dembowsky, K., and Stasch, J.-P., DE Appl. no. 10110754, 2002; RZhKhim., 2003, no. 03.14-19O.88P.Google Scholar
 2. 2.
  Starosila, S.A., Protopopov, M.V., Dyachenko, I.V., Balanda, A.O., Dyachenko, V.D., and Yarmolyuk, S.M., Zh. Biorg. Khim., 2013, p. 32.Google Scholar
 3. 3.
  Grant, R., Latham, C.J., Thompson, S., and Zhao, L., GB Appl. no. 2388593, 2003; RZhKhim, 2004, no. 04.10-19O.88P.Google Scholar
 4. 4.
  Rosentreter, U., Kraemer, T., Shimada, M., Huebsch, W., Diedrichs, N., Krahn, T., Henninger, K., and Stasch, J.-P., DE Appl. no. 10134481, 2003; RZhKhim., 2003, no. 03.19-19O.91P.Google Scholar
 5. 5.
  Albrecht-Küpper, B.E., Leineweber, K., and Nell, P.G., Purinerg. Signall., 2012, vol. 8, p. 91. doi  https://doi.org/10.1007/s11302-011-9274-3 CrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Rosentreter, U., Henning, R., Bauser, M., Kraemer, T., Vaupel, A., Huebsch, W., Dembowsky, K., Salecher-Schraufstaetter, O., Stasch, J.-P., Krahn, T., and Perzborn, E., PCT Int. Apll. WO 01 25210; Chem. Abstr., 2001, no. 134, p. 295744e.Google Scholar
 7. 7.
  Dyachenko, V.D. and Litvinov, V.P., Russ. J. Org. Chem., 1998, vol. 34, p. 554.Google Scholar
 8. 8.
  Mohamed, A.M.G.-E., Mohamed, A.A.E., and Adel, A.M.T., Heteroatom Chem., 2007, vol. 18, p. 405.CrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Fuentes, L., Vaquevo, J.J., del Castillo, J.C., Ardid, M.I., and Soto, J.L., Heterocycles, 1985, vol. 23, p. 93.CrossRefGoogle Scholar
 10. 10.
  Beukers, M.W., Chang, L.C.W., Von Frijtag, D.K.J.K., Mulder-Krieger, T., Spanjersberg, R.F., Brussel, J., and Lizerman, A.P., J. Med. Chem., 2004, vol. 47, p. 3707.CrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  Chang, L.C.W., Frijtag, D.K.J.K., Mulder-Krieger, T., Spanjersberg, R.F., Roering, S.F., Hout, G., Beukers, M.W., Brussel, J., and Lizerman, A.P., J. Med. Chem., 2005, vol. 48, p. 2045.CrossRefGoogle Scholar
 12. 12.
  Evdokimov, N.M., Kireev, A.S., Yakovenko, A.A., Antipin, M.Yu., Magedov, I.V., and Kornienko, A., J. Org. Chem., 2007, vol. 72, p. 3443.CrossRefGoogle Scholar
 13. 13.
  Dyachenko, V.D., Dyachenko, I.V., and Nenaidenko, V.G., Russ. Chem. Rev., 2018, vol. 87, p. 1. doi  https://doi.org/10.1070/RCR4760 CrossRefGoogle Scholar
 14. 14.
  Antipin, I.S., Kazymova, M.A., Kuznetsov, M.A., Vasilyev, A.V., Ishchenko, M.A., Kiryushkin, A.A., Kuznetsova, L.M., Makarenko, S.V., Ostrovskii, V.A., Petrov, M.L., Solod, O.V., Trishin, Yu.G., Yakovlev, I.P., Nenaidenko, V.G., Beloglazkina, E.K., Beletskaya, I.P., Ustynyuk, Yu.A., Solov’ev, P.A., Ivanov, I.V., Malina, E.V., Sivova, N.V., Negrebetskii, V.V., Baukov, Yu.I., Pozharskaya, N.A., Traven’, V.F., Shchekotikhin, A.E., Varlamov, A.V., Borisova, T.N., Lesina, Yu.A., Krasnokutskaya, E.A., Rogozhnikov, S.I., Shurov, S.N., Kustova, T.P., Klyuev, M.V., Khelevina, O.G., Stuzhin, P.A., Fedorov, A.Yu., Gushchin, A.V., Dodonov, V.A., Kolobov, A.V., Shakhtinskii, V.V., Orlov, V.Yu., Kriven’ko, A.P., Fedotova, O.V., Pchelintseva, N.V., Charushin, V.N., Chupakhin, O.N., Klimochkin, Yu.N., Klimochkina, A.Yu., Kuryatnikov, V.N., Malinovskaya, Yu.A., Levina, A.S., Zhuravlev, O.E., Voronchikhina, L.I., Fisyuk, A.S., Aksenov, A.V., Aksenov, N.A., and Aksenova, I.V., Russ. J. Org. Chem., 2017, vol. 53, p. 1275. doi  https://doi.org/10.1134/S1070428017090019 CrossRefGoogle Scholar
 15. 15.
  Konovalov, A.I., Antipin, I.S., Burilov, V.A., Madzhidov, T.I., Kurbangalieva, A.R., Nemtarev, A.V., Solovieva, S.E., Stoikov, I.I., Mamedov, V.A., Zakharova, L.Ya., Gavrilova, E.L., Sinyashin, O.G., Balova, I.A., Vasilyev, A.V., Zenkevich, I.G., Krasavin, M.Yu., Kuznetsov, M.A., Molchanov, A.P., Novikov, M.S., Nikolaev, V.A., Rodina, L.L., Khlebnikov, A.F., Beletskaya, I.P., Vatsadze, S.Z., Gromov, S.P., Zyk, N.V., Lebedev, A.T., Lemenovskii, D.A., Petrosyan, V.S., Nenaidenko, V.G., Negrebetskii, V.V., Baukov, Yu.I., Shmigol’, T.A., Korlyukov, A.A., Tikhomirov, A.S., Shchekotikhin, A.E., Traven’, V.F., Voskresenskii, L.G., Zubkov, F.I., Golubchikov, O.A., Semeikin, A.S., Berezin, D.B., Stuzhin, P.A., Filimonov, V.D., Krasnokutskaya, E.A., Fedorov, A.Yu., Nyuchev, A.V., Orlov, V.Yu., Begunov, R.S., Rusakov, A.I., Kolobov, A.V., Kofanov, E.R., Fedotova, O.V., Egorova, A.Yu., Charushin, V.N., Chupakhin, O.N., Klimochkin, Yu.N., Osyanin, V.A., Reznikov, A.N., Fisyuk, A.S., Sagitullina, G.P., Aksenov, A.V., Aksenov, N.A., Grachev, M.K., Maslennikova, V.I., Koroteev, M.P., Brel’, A.K., Lisina, S.V., Medvedeva, S.M., Shikhaliev, Kh.S., Suboch, G.A., Tovbis, M.S., Mironovich, L.M., Ivanov, S.M., Kurbatov, S.V., Kletskii, M.E., Burov, O.N., Kobrakov, K.I., and Kuznetsov, D.N., Russ. J. Org. Chem., 2018, vol. 54, p. 157. doi  https://doi.org/10.1134/S107042801802001X CrossRefGoogle Scholar
 16. 16.
  Sharanin, Yu.A., Shestopalov, A.M., Nesterov, V.N., Melenchuk, S.N., Promonenkov, V.K., Shklover, V.E., Struchkov, Yu.T., and Litvinov, V.P., Zh. Org. Khim., 1989, vol. 25, p. 1323.Google Scholar
 17. 17.
  Dyachenko, V.D., Zh. Org. Farm. Khim., 2007, p. 14.Google Scholar
 18. 18.
  Dyachenko, V.D., Krivokolysko, S.G., Sharanin, Yu.A., and Litvinov, V.P., Russ. J. Org. Chem., 1997, vol. 33, p. 1014.Google Scholar
 19. 19.
  Dyachenko, V.D. and Karpov, E.N., Zh. Org. Farm. Khim., 2007, p. 14.Google Scholar
 20. 20.
  Dyachenko, V.D., Krivokolysko, S.G., Sharanin, Yu.A., and Litvinov, V.P., Chem. Heterocycl. Compd., 1997, vol. 33, p. 793. doi  https://doi.org/10.1007/BF02253028 CrossRefGoogle Scholar
 21. 21.
  Rodinovskaya, L.A., Sharanin, Yu.A., Litvinov, V.P., Shestopalov, A.M., Promonenkov, V.K., Zolotarev, E.M., Mortikov, V.Yu., Zh. Org. Khim., 1985, vol. 21, p. 2439.Google Scholar
 22. 22.
  Sharanin, Yu.A., Shestopalov, A.M., Promonenkov, V.K., and Rodinovskaya, L.A., Zh. Org. Khim., 1984, vol. 20, p. 2432.Google Scholar
 23. 23.
  Sharanin, Yu.A., Promonenkov, V.K., Shestopalov, A.M., Nesterov, V.N., Melenchuk, S.N., Shklover, V.E., and Struchkov, Yu.T., Zh. Org. Khim., 1989, vol. 25, p. 622.Google Scholar
 24. 24.
  Elnagdi, M., Horb, A.F.A., Elghandour, A.H.H., Hussien, A.H.M., and Metwally, S.A.M., Gazz. Chim. Ital., 1992, vol. 122, p. 299.Google Scholar
 25. 25.
  Battye, T.G., Kontogiannis, L., Johnson, O., Powell, H.R., and Leslie, A.G.W., Acta Cryst., 2011, vol. D67, p. 271. doi  https://doi.org/10.1107/S0907444910048675 Google Scholar
 26. 26.
  Evans, P., Acta Cryst., 2006, vol. D62, p. 72. doi  https://doi.org/10.1107/S0907444905036693 Google Scholar
 27. 27.
  Sheldrick, G.M., Acta Cryst., 2015, vol. C71, p. 3.Google Scholar
 28. 28.
  Dyachenko, V.D. and Dyachenko, A.D., Russ. J. Org. Chem., 2007, vol. 43, p. 280. doi  https://doi.org/10.1134/S1070428007020212 CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2018

Authors and Affiliations

 • I. V. Dyachenko
  • 1
 • V. D. Dyachenko
  • 1
 • P. V. Dorovatovskii
  • 2
 • V. N. Khrustalev
  • 2
  • 3
 • V. G. Nenaydenko
  • 4
  Email author
 1. 1.Taras Shevchenko Lugansk State UniversityLuganskUkraine
 2. 2.National Research Center “Kurchatov Institute”MoscowRussia
 3. 3.Peoples’ Friendship University of RussiaMoscowRussia
 4. 4.Moscow State UniversityMoscowRussia

Personalised recommendations