Advertisement

Russian Journal of Organic Chemistry

, Volume 54, Issue 10, pp 1480–1485 | Cite as

3,28-Bis-O-polyfluorobenzoylbetulin. Synthesis, Molecular Structure, and Cytotoxicity

 • Yu. G. TrishinEmail author
 • A. N. Fedorov
 • K. A. Lyssenko
 • D. S. Prokof’eva
 • Yu. S. Rudenok
 • V. V. Pavlova
Article
 • 14 Downloads

Abstract

Treatment of betulin with 2,3,4,5-tetrafluoro- and pentafluorobenzoyl chlorides in triethylamine afforded 3,28-bis-O-polyfluorobenzoylbetulins. According to the X-ray diffraction data, all six-membered rings in the 3,28-bis-O-pentafluorobenzoylbetulin molecule appear in a chair conformation, and the five-membered ring has an envelope conformation with the C17 atom deviating from the plane formed by the other four carbon atoms. Unlike betulin itself, the obtained bis-esters showed no cytotoxic effect on human lung adenocarcinoma cell line A549 and human glioblastoma cell line U251.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Antipin, I.S., Kazymova, M.A., Kuznetsov, M.A., Vasilyev, A.V., Ishchenko, M.A., Kiryushkin, A.A., Kuznetsova, L.M., Makarenko, S.V., Ostrovskii, V.A., Petrov, M.L., Solod, O.V., Trishin, Yu.G., Yakovlev, I.P., Nenaidenko, V.G., Beloglazkina, E.K., Beletskaya, I.P., Ustynyuk, Yu.A., Solov’ev, P.A., Ivanov, I.V., Malina, E.V., Sivova, N.V., Negrebetskii, V.V., Baukov, Yu.I., Pozharskaya, N.A., Traven’, V.F., Shchekotikhin, A.E., Varlamov, A.V., Borisova, T.N., Lesina, Yu.A., Krasnokutskaya, E.A., Rogozhnikov, S.I., Shurov, S.N., Kustova, T.P., Klyuev, M.V., Khelevina, O.G., Stuzhin, P.A., Fedorov, A.Yu., Gushchin, A.V., Dodonov, V.A., Kolobov, A.V., Plakhtinskii, V.V., Orlov, V.Yu., Kriven’-ko, A.P., Fedotova, O.V., Pchelintseva, N.V., Charushin, V.N., Chupakhin, O.N., Klimochkin, Yu.N., Klimochkina, A.Yu., Kuryatnikov, V.N., Malinovskaya, Yu.A., Levina, A.S., Zhuravlev, O.E., Voronchikhina, L.I., Fisyuk, A.S., Aksenov, A.V., Aksenov, N.A., and Aksenova, I.V., Russ. J. Org. Chem., 2017, vol. 53, p. 1275. doi 10.1134/S1070428017090019Google Scholar
 2. 2.
  Tolstikov, G.A., Flekhter, O.B., Shultz, E.E., Baltina, L.A., and Tolstikov, A.G., Chem. Sustainable Dev., 2005, vol. 13, no. 1, p. 1Google Scholar
 3. 3.
  Tolstikova, T.G., Sorokina, I.V., Tolstikov, G.A., Tolstikov, A.G., and Flekhter, O.B., Russ. J. Bioorg. Chem., 2006, vol. 32, no. 1, p. 37. doi 10.1134/S1068162006010031Google Scholar
 4. 4.
  Król, S.K., Kiełbus, M., Rivero-Müller, A., and Stepulak, A., BioMed Res. Int., 2015, article ID 584189. doi 10.1155/2015/584189Google Scholar
 5. 5.
  Flekhter, O.B., Medvedeva, N.I., Karachurina, L.T., Baltina, L.A., Galin, F.Z., Zarudii, F.S., and Tolstikov, G.A., Pharm. Chem. J., 2005, vol. 39, no. 8, p. 401. doi 10.1007/s11094-005-0167-zGoogle Scholar
 6. 6.
  Flekhter, O.B., Medvedeva, N.I., Karachurina, L.T., Baltina, L.A., Zarudii, F.S., Galin, F.Z., and Tolstikov, G.A., Pharm. Chem. J., 2002, vol. 36, no. 9, p. 488. doi 10.1023/A:1021896722692Google Scholar
 7. 7.
  Tolstikova, T.G., Sorokina, I.V., Tolstikov, G.A., Tolstikov, A.G., and Flekhter, O.B., Russ. J. Bioorg. Chem., 2006, vol. 32, no. 3, p. 261. doi 10.1134/S1068162006030083Google Scholar
 8. 8.
  Ashavina, O.Yu., Flekhter, O.B., Galin, F.Z., Kabal’nova, N.N., Baltina, L.A., and Tolstikov, G.A., Chem. Nat. Compd., 2003, vol. 39, no. 2, p. 207. doi 10.1023/A:1024826316939Google Scholar
 9. 9.
  Trishin, Yu.G., Chernyavskii, G.G., Shafeeva, M.V., and Nelyubina, Yu.V., Russ. J. Org. Chem., 2010, vol. 46, no. 10, p. 1490. doi 10.1134/S1070428010100088Google Scholar
 10. 10.
  Khlebnikova, T.S., Piven’, Yu.A., Nikolaevich, V.A., Baranovskii, A.V., Lakhvich, F.A., and Nguen Van Tuen, Chem. Nat. Compd., 2012, vol. 47, no. 6, p. 921. doi 10.1007/s10600-012-0105-8Google Scholar
 11. 11.
  Yang, S.J., Liu, M.C., Xiang, H.M., Zhao, Q., Xue, W., and Yang, S., Eur. J. Med. Chem., 2015, vol. 102, p. 249. doi 10.1016/j.ejmech.2015.08.004Google Scholar
 12. 12.
  Zhou, Y., Wang, J., Gu, Z., Wang, J., Acesa, J.L., Soloshonok, V.A., Izawa, K., and Liu, H., Chem. Rev., 2016, vol. 116, p. 422. doi 10.1021/acs.chemrev.5b00392Google Scholar
 13. 13.
  Mohamed, I.E., Choudhary, M.I., Ali, S., Anjum, S., and Atta-ur-Rahman, Acta Crystallogr., Sect. E, 2006, vol. 62, p. o1352. doi 10.1107/S1600536806008233Google Scholar
 14. 14.
  Sheldrick, G.M., Acta Crystallogr., Sect. C, 2015, vol. 71, p. 3. doi 10.1107/S2053229614024218Google Scholar
 15. 15.
  Flekhter, O.B., Karachurina, L.T., Poroikov, V.V., Nigmatullina, L.P., Baltina, L.A., Zarudii, F.S., Davydova, V.A., Spirikhin, L.V., Baikova, I.P., Galin, F.Z., and Tolstikov, G.A., Russ. J. Bioorg. Chem., 2000, vol. 26, no. 3, p. 192. doi 10.1007/BF02786345Google Scholar
 16. 16.
  Knunyants, I.L. and Yakobson, G.G., Sintezy ftororganicheskikh soedinenii (Syntheses of Organofluorine Compounds), Moscow: Khimiya, 1973, p. 166.Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2018

Authors and Affiliations

 • Yu. G. Trishin
  • 1
  Email author
 • A. N. Fedorov
  • 1
 • K. A. Lyssenko
  • 2
 • D. S. Prokof’eva
  • 3
 • Yu. S. Rudenok
  • 1
 • V. V. Pavlova
  • 1
 1. 1.Higher School of Technology and EnergySt. Petersburg State University of Industrial Technologies and DesignSt. PetersburgRussia
 2. 2.Nesmeyanov Institute of Organoelement CompoundsRussian Academy of SciencesMoscowRussia
 3. 3.Institute of Experimental PharmacologyKuz’molovskii, Leningrad oblastRussia

Personalised recommendations