Advertisement

Biology Bulletin

, Volume 45, Issue 4, pp 409–417 | Cite as

Features of the Annual Cycle of the Life and Ecology of the Arctic Warbler (Philloscopus borealis Blas.) from Northwestern Siberia in Comparison with the Willow Warbler (P. trochilus L.)

 • V. N. Ryzhanovskiy
Ecology

Abstract

This paper considers the features of the ecology and annual cycle of the arctic warbler in the northern part of Western Siberia, which migrates to wintering places to the southeast in Indo-China, in comparison with the ecology of the willow warbler, which migrates to the southwest to Africa. The influence of the length of the migratory path and the ecological conditions of flight on the nesting ecology of the arctic warbler and the possibilities of advancement of the species to the tundra area of the Yamal Peninsula is analyzed.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Atlas gnezdyashchikhsya ptits Evropy evropeiskogo soveta po uchetam ptits (Atlas of Breeding Birds in Europe of the European Council on Counting Birds), Rogacheva, E.V. and Syroechkovskii, E.E., Eds., Moscow: IPEE RAN, 2003.Google Scholar
 2. Bub, H., Kennzeichen und Mauser europaischer Singvogel, Wittenberg: Lutherstadt, 1984, vol. 3.Google Scholar
 3. Chupin, I.I., Birds of the forest island Ary–Mas (Eastern Taimyr), in Fauna i ekologiya ptits i mlekopitayushchikh Srednei Sibiri (Fauna and Ecology of Birds and Mammals in Central Siberia), Moscow: Nauka, 1987, pp. 39–53.Google Scholar
 4. Danilov, N.N., Puti prisposoblenii nazemnykh pozvonochnykh zhivotnykh k usloviyam sushchestvovaniya v Subarktike (Ways of Adaptation of Terrestrial Vertebrates to the Subarctic Conditions), vol. 2: Ptitsy (Birds), Tr. Inst. Biol., Sverdlovsk: Ural. Rabochii, 1966, no. 56.Google Scholar
 5. Danilov, N.N., Ryzhanovskiy, V.N., and Ryabitsev, V.K., Ptitsy Yamala (Birds of Yamal), Moscow: Nauka, 1984.Google Scholar
 6. Deryugin, K.M., Traveling into the valley of the middle and lower reaches of the Ob River and the fauna of this area, Tr. St. Petersb. Obshch. Estestvoispytat. Otd. Zool. Fiziol., 1898, vol. 29, no. 2, pp. 47–140.Google Scholar
 7. Formozov, A.N., The plain pattern of Western Siberia and the features of the fauna associated with it, in Razvitie i preobrazovanie geograficheskoi sredy (Development and Transformation of the Geographical Environment), Moscow: Nauka, 1964, pp. 201–221.Google Scholar
 8. Golovatin, M.G. and Kolbin, V.A., Influence of trophic relationships on the abundance of some passerine birds in the northern taiga of the Polar Urals, in Regulyatsiya chislennosti i plotnosti populyatsii zhivotnykh Subarktiki (Regulation of Population Abundance and Density of Subarctic Animals), Sverdlovsk: UNTs AN SSSR, 1986, pp. 119–129.Google Scholar
 9. Golovatin, M.G. and Paskhal’nyi, S.P., Ptitsy Polyarnogo Urala (Birds of Polar Urals), Yekaterinburg: Izd. Ural. Univ., 2005.Google Scholar
 10. Kucheruk, V.V., Kovalevskii, Yu.V., and Surbonos, A.G., Changes in the population of birds of the fauna of Southern Yamal in the last 100 years, Byul. Mosk. Obshch. Ispytat. Prirody. Otd. Biol., 1975, vol. 80, no. 1, pp. 141–148.Google Scholar
 11. Lapshin, N.V., Willow warbler Phylloscopus trochilus (L.), in Lin’ka vorob’inykh ptits Severo–Zapada SSSR (Molt of Passerine Birds of the North–West of the USSR), Leningrad: Izd. LGU, 1990, pp. 114–120.Google Scholar
 12. Mal’chevskii, A.S. and Pukinskii, Yu.B., Ptitsy Leningradskoi oblasti i sopredel’nykh territorii (Birds of Leningrad Oblast and Adjacent Areas), Leningrad: Izd. LGU, 1983, vol. 2.Google Scholar
 13. Medvedeva, E.A., Molt and its place in the annual cycle of some species of passerine birds of the south of the Far East, Extended Abstract of Cand. Sci. (Biol.) Dissertation, Vladivostok: Biol.–Pochv. Inst., 2011.Google Scholar
 14. Norman, S.C., A study of post–juvenile moult in willow warblers, Ringing Migr., 1981, no. 37, pp. 165–172.CrossRefGoogle Scholar
 15. Noskov, G.A. and Rymkevich, T.A., Methods of study of intraspecific variability of molt in birds, in Metodika issledovaniya produktivnosti i struktury vidov v predelakh ikh arealov (Method of Study of Productivity and Structure of Species Within Their Ranges), Vilnius: Moklas, 1977, vol. 1, pp. 37–48.Google Scholar
 16. Noskov, G.A. and Rymkevich, T.V., Patterns of adaptive changes in the annual cycle of birds, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1988, vol. 301, no. 2, pp. 505–508.Google Scholar
 17. Panov, E.N., Ptitsy Yuzhnogo Primor’ya (Birds of Southern Primorye), Novosibirsk: Nauka, 1973.Google Scholar
 18. Paskhal’nyi, S.P. and Golovatin, M.G., Spring migration of birds in the lower reaches of the Ob River, in Ekosistemy Subarktiki: struktura, dinamika, problemy okhrany (Subarctic Ecosystems: Structure, Dynamics, and Conservation Problems), Nauch. Vestn. YaNAO, 2007, no. 6 (50), part 2, pp. 23–57.Google Scholar
 19. Portenko, L.A., Ptitsy SSSR (Birds of the USSR), Moscow: Izd. AN SSSR, 1960, part IV.Google Scholar
 20. Ptushenko, E.S., Genus Phylloscopus, in Ptitsy Sovetskogo Soyuza (Birds of the Soviet Union), Moscow: Sov. Nauka, 1954, vol. 6, pp. 145–207.Google Scholar
 21. Ravkin, E.S. and Ravkin, Yu.S., Ptitsy ravnin Severnoi Evrazii: chislennost’, raspredelenie i prostranstvennaya organizatsiya soobshchestv (Birds of Plains of Northern Eurasia: Abundance, Distribution, and Spatial Organization of Communities), Novosibirsk: Nauka, 2005.Google Scholar
 22. Rogacheva, E.V., Ptitsy Srednei Sibiri. Rasprostranenie, chislennost’, zoogeografiya (Birds of Central Siberia: Distribution, Abundance, and Zoogeography), Moscow: Nauka, 1988.Google Scholar
 23. Romanov, A.A., Ptitsy plato Putorana (Birds of the Putorana Plateau), Moscow: Rossel’khozakademiya, 1996.Google Scholar
 24. Ryabitsev, V.K., Territorial’nye otnosheniya i dinamika soobshchestv ptits v Subarktike (Territorial Relations and Dynamics of Bird Communities in the Subarctic), Yekaterinburg: Nauka, 1993.Google Scholar
 25. Ryzhanovskiy, V.N., Spring migration of willow and arctic warblers at the northern boundary of the range, Dokl. Vyssh. Shk. Biol. Nauki, 1984, no. 9, pp. 46–51.Google Scholar
 26. Ryzhanovskiy, V.N., Ekologiya poslegnezdovogo perioda zhizni vorob’inykh ptits Subarktiki (Ecology of Post–Nesting Period of Life of Subarctic Passerine Birds), Yekaterinburg: Izd. Ural. Univ., 1997.Google Scholar
 27. Ryzhanovskiy, V.N., Breeding season as part of the annual cycle of subarctic passerine birds, in Gnezdovaya zhizn’ ptits (Nesting Life of Birds), Perm: Permsk. Gos. Ped. Inst., 2001, pp. 3–22.Google Scholar
 28. Ryzhanovskiy, V.N., Timing and duration of the seasonal phenomena of the annual cycle of life of Subarctic passerines as exemplified by the birds of the Lower Ob region, Sib. Ekol. Zh., 2005, no. 3, pp. 475–487.Google Scholar
 29. Ryzhanovsky, V.N., Adaptive features of the ecology and annual cycle of the willow warbler (Phylloscopus trochilus L.) at the northern boundary of the Siberian part of the range, Biol. Bull. (Moscow), 2014, vol. 41, no. 6, pp. 529–539.CrossRefGoogle Scholar
 30. Ryzhanovskii, V.N., Annual molt cycle of arctic warbler (Phylloscopus borealis) from northwestern Siberia and its geographic variation, Russ. J. Ecol., 2015, vol. 46, no. 6, pp. 579–584.CrossRefGoogle Scholar
 31. Shukhov, I.N., Birds of Obdorsk krai, Ezhegodnik Zool. Muz. Imper. Akad. Nauk, St. Peterburg, 2015, vol. 20, no. 2, pp. 167–238.Google Scholar
 32. Shutov, S.V., Polygyny of willow warbler and Arctic warbler in the Polar Urals and its role in maintaining abundance, in Regulyatsiya chislennosti i plotnosti populyatsii zhivotnykh Subarktiki (Regulation of Population Abundance and Density of Subarctic Animals), Sverdlovsk: UNTs AN SSSR, 1986, pp. 71–77.Google Scholar
 33. Shutov, S.V., Population ecology of willow warbler and Arctic warbler in Southern Subarctic, Cand. Sci. (Biol.) Dissertation, Sverdlovsk: IERiZh UrO RAN, 1988.Google Scholar
 34. Shutov, S.V., Territorial conservatism, dispersion of common species of passerines in the cis–Polar Urals, and some patterns of their latitudinal changes, Ekologiya, 1989, no. 4, pp. 69–74.Google Scholar
 35. Shutov, S.V., Breeding density of common species of passerine birds (Passeriformes) in the Polar Urals and some patterns of its spatial variation in the floodplains of South Subarctic, Zool. Zh., 1990, vol. 69, no. 5, pp. 93–99.Google Scholar
 36. Sokolov, L.V., Lapshin, N.V., and Rezvyi, S.P., Territorial behavior of willow warbler on the Curonian Spit of the Baltic Sea and in the southeastern Ladoga region, in Aktual’nye problemy ornitologii (Actual Problems of Ornithology), Moscow: Nauka, 1986, pp. 190–206.Google Scholar
 37. Vartapetov, L.G., Ptitsy severnoi taigi Zapadno–Sibirskoi ravniny (Birds of Northern Taiga of the West Siberian Plain), Novosibirsk: Nauka, 1998.Google Scholar
 38. Volkov, A.E., Materials on the fauna and population of birds of the upper reaches of the Khatanga River and the environs of the Khatanga Village, in Fauna i ekologiya ptits i mlekopitayushchikh Srednei Sibiri (Fauna and Ecology of Birds and Mammals of Central Siberia), Moscow: Nauka, 1987, pp. 91–107.Google Scholar
 39. Yudin, K.A., Observations on the distribution and biology of birds of the Krasnoyarsk krai, in Tr. ZIN SSSR (Transactions of the Zoological Institute of the USSR), Moscow: Izd. AN SSSR, 1952, vol. 9, no. 4, pp. 1028–1060.Google Scholar
 40. Yudkin, V.A., Ekologicheskie aspekty geografii ptits Severnoi Evrazii (Ecological Aspects of the Geography of Birds of Northern Eurasia), Novosibirsk: Nauka, 2009.Google Scholar
 41. Zhukov, V.S., Similarity of boundaries of ranges of birds with isotherms of summer months in the tundra zone of the West Siberian Plain, Povolzh. Ekol. Zh., 2013, no. 1, pp. 16–28.Google Scholar
 42. Zimin, V.B., Ekologiya vorob’inykh ptits severo–zapada SSSR (Ecology of Passerine Birds of the North–West of the USSR), Leningrad: Nauka, 1988.Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Inc. 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.Institute of Plant and Animal Ecology, Ural BranchRussian Academy of SciencesYekaterinburgRussia

Personalised recommendations