Advertisement

Stratigraphy and Geological Correlation

, Volume 24, Issue 5, pp 486–502 | Cite as

Middle Jurassic continental biota and paleolandscape in the Dubinino locality (Sharypovo area, Krasnoyarsk krai)

 • S. V. Ivantsov
 • L. I. Bystritskaya
 • S. A. Krasnolutskii
 • K. P. Lyalyuk
 • A. O. Frolov
 • A. S. Alekseev
Article

Abstract

On the basis of the lithological-facies analysis, it was established that deposits of the Upper Itat Subformation, comprising the Dubinino locality of the Middle Jurassic flora and insects (Sharypovo district, Krasnoyarsk krai), accumulated in alluvial and lacustrine and, to a lesser extent, floodplain environments (floodplain and alluvial fan facies). The occurrence of remains of insects, macroremains of flora, spores, and pollen allowed us to make a paleoreconstruction of an area with a strongly dissected relief: continental fresh-water reservoir (lake) with varying degree of overflow, surrounded by hills covered with gymnospermous and ginkgo forests.

Keywords

Middle Jurassic continental deposits Nazarovo Depression Jurassic flora Jurassic insects Jurassic palynomorphs lithological-facies analysis paleogeography 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Alekseev, V.P., Atlas fatsii yurskikh terrigennykh otlozhenii (uglenosnye tolshchi Severnoi Evrazii) (Atlas of Jurassic Clastic Sediments Facies (Coal-Bearing Strata of Northern Eurasia)), Yekaterinburg: Ural. Gos. Gorn. Univ., 2007 [in Russian].Google Scholar
 2. Alifanov, V.R., Krasnolutskii, S.A., Markov, V.N., and Martynovich, N.V., About discovery of the Middle Jurassic dinosaurs in the Krasnoyarsk Territory, in Mater. nauchnoprakt. konf. “Problemy bor’by s provedeniem nezakonnykh raskopok i nezakonnym oborotom predmetov arkheologii, mineralogii i paleontologii” (Proc. Sci.-Pract. Conf. “Problems of the Struggle Against Illegal Excavations and Illegal Turnover of the Objects of Archaeology, Mineralogy, and Paleontology”), Krasnoyarsk, 2001, pp. 71–74.Google Scholar
 3. Averianov, A.O., Lopatin, A.V., Skutschas, P.P., et al., Discovery of Middle Jurassic mammals from Siberia, Acta Palaeontol. Polon., 2005, vol. 50, pp. 789–797.Google Scholar
 4. Frolov, A.O. and Mashchuk, I.M., Phytocenoses of the Sayanian age (Middle Jurassic) in the Irkutsk coal-bearing basin, in Yurskaya sistema Rossii: problemy stratigrafii i paleogeografii. Tret’e Vseross. soveshch. Nauchn. mater. (Proc. 3rd All-Russ. Conf. “Jurassic System of Russia: Problems in Stratigraphy and Paleogeography”), Zakharov, V.A., Ed., Saratov: Nauka, 2009, pp. 249–250.Google Scholar
 5. Frolov, A.O., Early–Middle Jurassic Vegetation in a mature alluvial plain of the Irkutsk Basin, in Evolyutsiya zhizni na Zemle. Mater. IV Mezhd. simp. (Proc. IV Int. Conf. “Evolution of Life on the Earth”), Tomsk: TML-Press, 2010, pp. 518–520.Google Scholar
 6. Gol’bert, A.V., Markova, L.G., Polyakova, I.D., et al., Paleolandshafty Zapadnoi Sibiri v yure, melu i paleogene (The West Siberian Paleolandscapes in the Jurassic, Cretaceous, and Paleogene), Moscow: Nauka, 1968 [in Russian].Google Scholar
 7. Golova, T.F., Fossil plants from the Kemchug brown coal field of the Chulym–Yenisei coal-bearing basin, Tr. Tomsk. Gos. Univ., 1948, vol. 99, pp. 75–118.Google Scholar
 8. Golova, T.F., Jurassic plants of the Sobolevo deposit (Chulym–Yenisei coal-bearing basin), Tr. Tomsk. Gos. Univ., 1954, vol. 132, pp. 43–66.Google Scholar
 9. Il’ina, V.I., Palinologiya yury Sibiri (Palynology of the Southern Siberia), Moscow: Nauka, 1985 [in Russian].Google Scholar
 10. Ivantsov, S.V., Kostesha, O.N., Krasnolutskii, S.A., and Lyalyuk, K.P., A new locality of Middle Jurassic vertebrata in the Novoaltatka section: complex study and paleogeographic interpretation, Vestn. Tomsk. Gos. Univ., 2009, no. 328, pp. 220–225.Google Scholar
 11. Kalugina, N.S. and Kovalev, V.G., Dvukrylye nasekomye yury Sibiri (Dipterous Insects of Southern Siberia), Moscow: Nauka, 1985 [in Russian].Google Scholar
 12. Kirichkova, A.I., Batyaeva, S.K., and Bystritskaya, L.I., Fitostratigrafiya yurskikh otlozhenii yuga Zapadnoi Sibiri (Phytostratigraphy of the Jurassic Deposits of Southwestern Siberia), Moscow: Nedra, 1992 [in Russian].Google Scholar
 13. Kirichkova, A.I., Kostina, E.I., and Bystritskaya, L.I., Fitostratigrafiya i flora yurskikh otlozhenii Zapadnoi Sibiri (Phytostratigraphy and Flora of the Jurassic Deposits of Western Siberia), St. Petersburg: Nedra, 2005 [in Russian].Google Scholar
 14. Kostina, E.I., Yurskaya flora Kanskogo uglenosnogo basseina (The Jurassic Flore of the Kansk Coal-Bearing Basin), Moscow: GEOS, 2004 [in Russian].Google Scholar
 15. Lopatin, A.V. and Averianov, A.O., Mammals that coexisted with dinosaurs. Finds on Russian territory, Herald Rus. Acad. Sci., 2009, vol. 79, no. 3, pp. 268–273.CrossRefGoogle Scholar
 16. Pyl’tsevoi analiz (The Pollen Analysis), Pokrovskaya, I.M., Ed., Moscow: Vsesoyuz. Nauchno-Issled. Inst. Gaza, Iskustv. Zhidk. Topl., 1950 [in Russian].Google Scholar
 17. Reshenie 6-go Mezhved. stratigr. Soveshch. po rassmotreniyu i prinyatiyu utochnennykh stratigraficheskikh skhem mezozoiskikh otlozhenii Zapadnoi Sibiri, Novosibirsk, 2003 g. (Resolution of the 6th Interdepartmental Stratigraphic Meeting on Consideration and Acceptance of Refined Stratigraphic Schemes for the Mesozoic of West Siberia), Novosibirsk: Sibir. Nauchno-Issled. Inst. Geol., Geofiz., Miner. Syr’ya, 2004 [in Russian].Google Scholar
 18. Samylina, V.A. and Markovich, E.M., About the Jurassic flora from the Nazarovo coal-bearing deposit, Bot. Zh., 1991, vol. 76, no. 3, pp. 322–333.Google Scholar
 19. Shurygin, B.N., Nikitenko, B.L., Devyatov, V.P., et al., Stratigrafiya neftegazonosnykh basseinov Sibiri. Yurskaya sistema (The Stratigraphy of Petroleum Basins of Siberia. Jurassic System), Novosibirsk: SO RAN, filial “GEO”, 2000 [in Russian].Google Scholar
 20. Teslenko, Yu.V., Stratigrafiya i flora yurskikh otlozhenii Zapadnoi Sibiri i Tuvy (Stratigraphy and Flora of the Jurassic Deposits of Western Siberia and Tuva), Moscow: Nedra, 1970 [in Russian].Google Scholar
 21. Yurskie nasekomye Karatau (Jurassic Insects of the Karatau), Rodendorf, B.B., Ed., Moscow: Nauka, 1968 [in Russian].Google Scholar
 22. Yurskie nasekomye Sibiri i Mongolii (Jurassic Insects of the Siberia and Mongolia), Moscow: Nauka, 1985 [in Russian].Google Scholar
 23. Zherikhin, V.V. and Kalugina, N.S., Landscapes and assemblages, in Yurskie kontinental’nye biotsenozy Yuzhnoi Sibiri i sopredel’nykh territorii (The Jurassic Continental Biocenoses of Southern Siberia and Adjacent Areas), Moscow: Nauka, 1985, pp. 140–183.Google Scholar
 24. Zherikhin, V.V., Insects, in Istoriya ozer pozdnego paleozoya i rannego mezozoya (History of Late Paleozoic and Early Mesozoic Lakes), Leningrad: Nauka, 1987, pp. 43–48.Google Scholar
 25. Zyatkova, L.K., Strukturnaya geomorfologiya Altae-Sayanskoi gornoi oblasti (Structural Geomorphology of the Altai–Sayan Mountainous Area), Moscow: Nauka, 1977 [In Russian].Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2016

Authors and Affiliations

 • S. V. Ivantsov
  • 1
 • L. I. Bystritskaya
  • 1
 • S. A. Krasnolutskii
  • 2
 • K. P. Lyalyuk
  • 1
 • A. O. Frolov
  • 3
 • A. S. Alekseev
  • 1
 1. 1.Tomsk State UniversityTomskRussia
 2. 2.Sharypovo Museum of History and Regional StudiesKrasnoyarsk KraiRussia
 3. 3.Institute of the Earth’s Crust, Siberian BranchRussian Academy of SciencesIrkutskRussia

Personalised recommendations