Advertisement

Springer Nature is making SARS-CoV-2 and COVID-19 research free. View research | View latest news | Sign up for updates

Production of Pondweeds (Potamogeton, Stuckenia, Potamogetonaceae) in Rivers in the North of European Russia

Abstract

For the first time, summarized data on the production of nine species and ten hybrids of pondweed (Potamogeton, Stuckenia, Potamogetonaceae) are given for ecosystems of small and medium rivers in the north of European Russia. The pondweed is shown to be an important producer of primary organic matter. A significant contribution to primary production in rivers in the region is due to large-size pondweeds and their hybrids, which form dense monodominant stands: P. lucens, P. natans, P. perfoliatus, P. × angustifolius, P. × nitens, P. × salicifolius, P. × sparganiifolius. The production characteristics for the widespread species (P. lucens, P. natans, P. perfoliatus) in the rivers of the region are more than 1.5 times greater than those in reservoirs. Most pondweed species and hybrids show medium productivity and produce <1 kg/m2 organic matter per year, and only P. lucens, P. × vepsicus, S. × fennicа are classifed as having a high productivity.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

REFERENCS

 1. 1

  Agroekologicheskii atlas Rossii i sopredel’nykh stran: ekonomicheski znachimye rasteniya, ikh vrediteli, bolezni, i sornye rasteniya (Agroecological Atlas of Russia and Adjacent Countries: Economically Significant Plants, Their Pests, Diseases and Weeds), Afonin, A.N., Grin, S.L., Dzyubenko, N.I., and Frolov, A.N., Eds., 2008. http://www.agroatlas.ru. Accessed September 5, 2018.

 2. 2

  Bobrov, A.A. and Chemeris, E.V., Notes on river pondweeds (Potamogeton, Potamogetonaceae) of the Upper Volga region , Novosti Sistemat. Vyssh. Rastenii, 2006, vol. 38, pp. 23–65.

 3. 3

  Bobrov, A.A. and Chemeris, E.V., Vegetation cover of small south taiga river and its changing under regulated flow (on the example of the river Kueksha, Kostroma region), Tr. KarNTs RAN, Biogeograf., 2012, no. 1, pp. 33–47.

 4. 4

  Bobrov, A.A. and Chemeris, E.V., Pondweeds (Potamogeton, Potamogetonaceae) in river ecosystems in the north of European Russia, Dokl. Biol. Sci., 2009, vol. 425, no. 1, pp. 167–170.

 5. 5

  Bobrov, A.A. and Chemeris, E.V., River vegetation in the north of European Russia: preliminary results, Ekosistemy malykh rek: bioraznoobrazie, ekologiya, okhrana: Lektsii i materialy dokl. Vseros. shk.-konf (Ecosystems of Small Rivers: Biodiversity, Ecology, Protection: Lectures and Materials of Reports, Russ. School-Conf.), Borok: Printkhaus, 2008, pp. 76–79.

 6. 6

  Bobrov, A.A. and Chemeris, E.V., Potamogeton × vepsicus (Potamogetonaceae)—a new hybrid pondweed from the Upper Volga region, Bot. Zh., 2006, vol. 91, no. 1, pp. 71–84.

 7. 7

  Borutskii, E.V., Materials on macrophyte biomass dynamics in lakes, in Tr. Vsesoyuz. gidrobiol. obshch. (Trans. USSR Hydrobiol. Soc.), Leningrad, 1950, vol. 2, pp. 43–68.

 8. 8

  Vodnye resursy Rossii i ikh ispol’zovanie (Water Re-s-ources of Russia and Their Use), Shiklomanov, I.A., Ed., St. Petersburg: GGI, 2008.

 9. 9

  Gaevskaya, N.S., Rol’ vysshikh vodnykh rastenii v pitanii zhivotnykh presnykh vodoemov (The Role of Higher Aquatic Plants in the Feeding of Animals in Freshwater Bodies), Moscow: Nauka, 1966.

 10. 10

  Generozov, V.Ya., Kul’tura kormovykh i zashchitnykh rastenii dlya vodoplavayushchei dichi (Culture of Food and Protection Plants for Waterfowl), Moscow: Vsesoyuz. kooperativ. ob’’edinen. izd., 1934.

 11. 11

  Greze, I.I., Hydrobiology of the lower reaches of the Angara, in Tr. Vsesoyuz. gidrobiol. obshch. (Trans. USSR Hydrobiol. Soc.), Moscow: Akad. Nauk SSSR, 1953, vol. 5, pp. 203–223.

 12. 12

  Dovbnya, I.V., Higher aquatic plants in lakes of the Upper Volga region, Biol. Vnutr. Vod. Inform. Byul., 1984, no. 63, pp. 50–53.

 13. 13

  Dovbnya, I.V., Production of higher aquatic plants in the Volga reservoirs, in Presnovodnye gidrobionty i ikh biologiya: Tr. IBVV AN SSSR (Freshwater Organisms and Their Biology: Trans. Inst. Biol. Vnutr. Vod, AN SSSR), Leningrad: Nauka, 1983, No. 48(51), pp. 71–84.

 14. 14

  Dovbnya, I.V., Phytomass of hydrophilic vegetation of Volga reservoirs, in Flora i rastitel’nost’ vodoemov basseina Verkhnei Volgi (Flora and Vegetation of Water Bodies in the Upper Volga Basin). Rybinsk, 1979, pp. 140–154.

 15. 15

  Dovbnya, I.V. and Ekzertsev, V.A., Production of shallow-water plants of the Ivankovo Reservoir and its changes in the recent decade, Biol. Vnutr. Vod: Inform. Byul., 1979, no. 41, pp. 35–39.

 16. 16

  Zarubina, E.Yu., Floristic diversity, overgrowing features, and production of phytocoenoses in Kara-Chumysh Reservoir, Kemerovo oblast, Usp. Sovrem. Estestvozn., 2014, no. 12, pp. 209–215.

 17. 17

  Zimbalevskaya, L.N., Fitofil’nye bespozvonochnye ravninnykh rek i vodokhranilishch (ekologicheskii ocherk) (Phytophilous Invertebrates of Lowland Rivers and Reservoirs (An Ecological Review)), Kiev: Nauk. dumka, 1981.

 18. 18

  Zotina, T.A., Phytomass and species diversity of macrophyte vegetation in the middle Yenisei river , Zhurn. Sib. Fed. Univ. Biol., 2014, vol. 7, no. 1, pp. 73–86.

 19. 19

  Katanskaya, V.M., Vysshaya vodnaya rastitel’nost' kontinental’nykh vodoemov SSSR. Metody izucheniya (Higher Aquatic Plants in USSR Continental Water Bodies), Leningrad: Nauka, 1981.

 20. 20

  Katanskaya, V.M., Seasonal development of aquatic plants in lakes of Karelian Isthmus, in Ozera tsentral’noi chasti Karel’skogo peresheika. Limnologiya i metodika issledovanii: Tr. laboratorii ozerovedeniya (Lakes of the Central Karelian Isthmus. Limnology and Methods of Studies), Leningrad: Akad. Nauk SSSR, 1960, vol. 11, pp. 115–150.

 21. 21

  Katanskaya, V.M. and Raspopov, I.M., Methods for studying higher aquatic plants, in Rukovodstvo po metodam gidrobiologicheskogo analiza poverkhnostnykh vod i donnykh otlozhenii (Guide for Methods of Hydrobiological Analysis of Surface Water and Bottom Sediments), Leningrad: Gidrometeoizdat, 1983, pp. 129–176.

 22. 22

  Komulainen, S.F., Ekologiya fitoperifitona malykh rek Vostochnoi Fennoskandii (Phytoperiphyton Ecology in Small Rivers of the Eastern Fennoscandia), Petrozavodsk: Kar. Nauch. Ts., Ross. Akad. Nauk, 2004.

 23. 23

  Makarevich, T.A., Periphyton contribution to the total primary production of freshwater ecosystems: a review, Vestn. Tyum.Gos. Univ., 2005, no. 5, pp. 77–86.

 24. 24

  Mukhin, V.A., Veisberg, E.I., Kuyantseva, N.B., Zolotareva, N.V., and Podgaevskaya, E.N., Rol’ vodnykh makrofitov v krugovorote organicheskogo veshchestva v predgornom ozere Bol’shoe Miassovo (Yuzhnyi Ural), Izv. Sam. Nauch. Ts Ross. Akad. Nauk, 2013, vol. 15, no. 2(3), pp. 758–761.

 25. 25

  Natsional’nyi atlas Rossiiskoi Federatsii 2006–2018. http://нaциoнaльныйaтлac.pф/cd2/territory.html. Accessed September 4, 2018.

 26. 26

  Papchenkov, V.G., On the procedure for studying the productivity of aquatic vegetation in medium and small rivers, Rastit. Resur., 1979, vol. 15, no. 3, pp. 454–459.

 27. 27

  Papchenkov, V.G., Macrophyte standing biomass in water bodies and streams in the Middle Volga region, Biol. Vnutr. Vod, 2003, no. 1, pp. 40–48.

 28. 28

  Papchenkov, V.G., Rastitel’nyi pokrov vodoemov i vodotokov Srednego Povolzh’ya (Vegetation Cover of Water Bodies and Streams in the Middle Volga Region), Yaroslavl: TsMP MUBiNT, 2001.

 29. 29

  Papchenkov, V.G., The degree of overgrowing of the Rybinsk Reservoir and productivity of its vegetation cover, Inland Water Biol., 2013, no. 1, pp. 18–25.

 30. 30

  Poddubnyi, S.A., Papchenkov, V.G., Chemeris, E.V., and Bobrov, A.A., Overgrowing of protected shallow waters in the Upper Volga reservoirs in relation to their morphometry, Inland Water Biol., 2017, no. 1, pp. 64–72.

 31. 31

  Raspopov, I.M., Vysshaya vodnaya rastitel’nost' bol’shikh ozer Severo-Zapada SSSR (Higher Aquatic Plants in Large Lakes in the Northwest of the USSR), Leningrad: Nauka, 1985.

 32. 32

  Rastitel'nye resursy Rossii: Dikorastushchie tsvetkovye rasteniya, ikh komponentnyi sostav i biologicheskaya aktivnost’ (Plant Resources of Russia: Wild Flowering Plants, Their Component Composition and Biological Activity), vol. 6. Sem. Butomaceae-Typhaceae (Fam. Butomaceae-Typhaceae), Budantsev, A.L., Ed., St. Petersburg: M.: KMK, 2014, pp. 19–23.

 33. 33

  Rastitel'nye resursy Rossii i sopredel’nykh gosudarstv: Tsvetkovye rasteniya, ikh khimicheskii sostav, ispol’zovanie (Plant Resources of Russia and Nearby Countries: Flowering Plants, Their Chemistry and Use), vol. 8. Sem. Butomaceae-Typhaceae (Fam. Butoma-ceae–Typhaceae), Sokolov, P.D., Ed., St. Petersburg: Nauka, 1994, pp. 12–14.

 34. 34

  Tokar’, O.E., Phytomass and productivity of macrophytes in the Ishim river in Tyumen segment, Vestn. Ekol. Lesoved. Landshaftoved., 2004, no. 5, pp. 125–130.

 35. 35

  Whittaker, R., Soobshchestva i ekosistemy (Communities and Ecosystems), Moscow: Progress, 1980.

 36. 36

  Filatov, N.N., Rukhovets, L.A., Nazarova, L.E., Georgiev, A.P., Efremova, T.V., and Pal’shin, N.I., Effect of climate changes on lake ecosystems in the north of European Russia, Uch. Zap. Ros. Gos. Gidromet. Univ., 2014, no. 34, pp. 48–55.

 37. 37

  Sharapov, A.V., Chemeris, E.V., and Bobrov, A.A., Resources of standing phytomass of river macrophytes in the Upper Volga region and its seasonal dynamics, Rastit. Resur., 2013, vol. 49, no. 1, pp. 48–56.

 38. 38

  Ekzertsev, V.A., Changes in the overgrowing and production of aquatic plants in the Uglich Reservoir, Bio-l. Vnutr. Vod: Inform. Byul., 1973, no. 18, pp. 24–28.

 39. 39

  Bakker, E.S., Wood, K.A., Pages, J.F., Veen, G.F., Christianen, M.J.A., Santamaría, L., Nolet, B.A., and Hilt, S., Herbivory on freshwater and marine macrophytes: A review and perspective, Aquat. Bot., 2016, vol. 135, pp. 18–36.

 40. 40

  Bobrov, A.A., Potamogeton × fennicus (P. filiformis × P. vaginatus, Potamogetonaceae) in East Europe, Komarovia, 2007, vol. 5, no. 1, pp. 1–23.

 41. 41

  Bobrov, A.A. and Sinjushin, A.A., Morphological and molecular confirmation of the hybrid Potamogeton × salicifolius (P. lucens × P. perfoliatus, Potamogetonaceae) in Upper Volga region (Russia), Komarovia, 2008, vol. 6, no. 2, pp. 71–79.

 42. 42

  Bobrov, A.A., Zalewska-Galosz, J., and Chemeris, E.V., Potamogeton × clandestinus (P. crispus × P. natans, Potamogetonaceae), a new natural pondweed hybrid discovered in Europe, Phytotaxa, 2013, vol. 149, no. 1, pp. 31–49.

 43. 43

  Dateandtime.info 2011—2017. http://dateandtime.info/ru/. Accessed October 10, 2017.

 44. 44

  Fischer, S.G. and Carpenter, S.R., Ecosystem and macrophyte primary production of the Fort River, Massachusetts, Hydrobiologia, 1976, vol. 49, no. 2, pp. 175–187.

 45. 45

  Haslam, S.M., River Plants. The Macrophytic Vegetation of Watercourses, 2nd ed., Sŵn y Nant: Forrest Text, 2006.

 46. 46

  Haury, J. and Aidara, L.G., Macrophyte cover and standing crop in the River Scorff and its tributaries (Brittany, northwestern France): scale, patterns and process, Hydrobiologia, 1999, vol. 415, no. 1, pp. 109–115.

 47. 47

  Kaplan, Z. and Fehrer, J., Erroneous identities of Potamogeton hybrids corrected by molecular analysis of plants from type clones, Taxon, 2011, vol. 60, no. 3, pp. 758–766.

 48. 48

  Madsen, J.D. and Adams, M.S., The distribution of submerged aquatic macrophyte biomass in a eutrophic stream, Badfish Creek: the effect of environment, Hydrobiologia, 1989, vol. 171, no. 2, pp. 111–119.

 49. 49

  Odum, T.H., Primary Production of Flowing Water, Limnol. Oceanogr., 1956, vol. 1, pp. 102–117.

 50. 50

  Porter, K.G., The plant-animal interface in freshwater ecosystems, Am. Sci., 1977, vol. 65, pp. 159–170.

 51. 51

  Preston, C.D., Pondweeds of Great Britain and Ireland, BSBI Handbook no. 8, London: BSBI, 1995.

 52. 52

  Preston, C.D. and Croft, J.M., Aquatic Plants in Britain and Ireland, Martins: Harley Books, 1997.

 53. 53

  van Donk, E. and de Deckere, E., Klein Breteler, J.G.P., Meulemans, J.T., Herbivory by waterfowl and fish on macrophytes in a manipulated lake: effects on long-term recovery, Verh. Int. Verein. Limnol., 1994, vol. 25, pp. 2139–2143.

 54. 54

  Westlake, D.F., Macrophytes, in River Ecology, Whitton, B.A., Ed., Oxford: Blackwell Sci. Publ., 1975, pp. 106–128.

 55. 55

  Wood, K.A., Stillman, R.A., Clarke, R.T., Daunt, F., and O’Hare, M.T., Measuring submerged macrophyte standing crop in shallow rivers: a test of methodology, Aquat. Bot., 2012, vol. 102, pp. 28–33.

 56. 56

  Zotina, T.A., The biomass of macrophytes at several sites of the upper reaches of the Yenisei River, J. Sib. Fed. Univ.,Biol., 2008, vol. 1, pp. 102–108.

Download references

Funding

This study was carried out under program I.21P “Biodiversity of Natural Systems. Biological Resources of Russia: Assessment of the State and the Basic Principles of Monitoring,” state assignment (theme no. АААА-А18-118012690095-4), and was supported by the Russian Foundation for Basic Reserarch (project no. 19-04-01090-а).

Author information

Correspondence to E. V. Chemeris or A. A. Bobrov.

Additional information

Translated by G. Krichevets

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Chemeris, E.V., Bobrov, A.A. Production of Pondweeds (Potamogeton, Stuckenia, Potamogetonaceae) in Rivers in the North of European Russia . Water Resour 47, 171–177 (2020). https://doi.org/10.1134/S0097807820010194

Download citation

Keywords:

 • Potamogeton
 • Stuckenia
 • production
 • rivers
 • north of European Russia