Advertisement

High Temperature

, Volume 56, Issue 5, pp 694–701 | Cite as

Thermodynamic Simulation of Heating of Radioactive Graphite in Argon Atmosphere

 • N. M. Barbin
 • T. S. Kolbin
 • D. I. Terent’ev
 • S. G. Alekseev
 • M. A. Spiridonov
THERMOPHYSICAL PROPERTIES OF MATERIALS
 • 11 Downloads

Abstract

The thermal behavior of the radioactive graphite–argon system at a pressure of 105 Pa was studied by thermodynamic simulation. The distribution of the elements of the system by phases and the thermophysical properties of the system are determined.

Notes

REFERENCES

 1. 1.
  Performance of the State Atomic Energy Corporation “Rosatom” for 2015, Moscow, 2015. http://www.rosatom.ru/about/publichnaya-otchetnost.Google Scholar
 2. 2.
  Design of the RBMK-1000 (LWGR) reactor, Moscow, 2017. http://reactors.narod.ru/rbmk/03_rbmk.htm.Google Scholar
 3. 3.
  OPB (General Safety Regulations) 88/97: Federal Rules and Regulations in the Field of the Use of Atomic Energy. General Provisions for Ensuring the Safety of Nuclear Power Plants, 1997, no. 9.Google Scholar
 4. 4.
  Bukrinskii, A.M., Yad. Radiats. Bezop., 2010, no. 1, p. 16.Google Scholar
 5. 5.
  Kashcheev, M.V. and Kuznetsov, I.A., in Sb. tr. mezhved. seminara “Teplomassoperenos i svoistva zhidkikh metallov, Teplofizika-2007” (Proc. Int. Seminar “Heat and Mass Transfer and Properties of Liquid Metals, Thermophysics 2007”), Obninsk: Fiz.-Energ. Inst., 2007, p. 162.Google Scholar
 6. 6.
  Vitushko, A.G., Kudrinskii, A.A., Anpilov, S.V., Bobrakov, A.N., Markelov, A.Yu., and Shiryaevskii, V.L., Tepl. Protsessy Tekh., 2017, vol. 9, no. 3, p. 131.Google Scholar
 7. 7.
  Bespala, E.V., Pavlyuk, A.O., and Kotlyarevskii, S.G., Al’tern. Energ. Ekol., 2015, no. 23(187), p. 19.Google Scholar
 8. 8.
  Bobrakov, A.N., Kudrinskii, A.A., Pereslavtsev, A.V., Shiryaevskii, V.L., and Artemov, A.V., Ross. Khim. Zh., 2012, vol. 61, nos. 5–6, p. 65.Google Scholar
 9. 9.
  Borbrakov, A.N., Kudrinskii, A.A., Kulygin, V.M., Pereslavtsev, A.V., Polkanov, M.A., Shiryaevskii, V.L., and Artemov, A.V., Ross. Khim. Zh., 2012, vol. 61, nos. 5–6, p. 76.Google Scholar
 10. 10.
  Myshkin, V.F., Khan, V.A., Plekhanov, V.G., Izhoikin, D.A., and Bespala, E.V., Russ. Phys. J., 2015, vol. 57, no. 10, p. 1442.CrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  Bobrakov, A.N., Kudrinskii, A.A., Pereslavtsev, A.V., Polkanov, M.A., Shiryaevskii, V.L., and Artemov, A.V., Ross. Khim. Zh., 2013, vol. 62, no. 5, p. 97.Google Scholar
 12. 12.
  Vatolin, N.A., Moiseev, G.K., and Trusov, B.G., Termodinamicheskoe modelirovanie v vysokotemperaturnykh neorganicheskikh sistemakh (Thermodynamic Simulation in High-Temperature Inorganic Systems), Moscow: Metallurgiya, 1994.Google Scholar
 13. 13.
  Moiseev, G.K., Vyatkin, G.P., and Barbin, N.M., Primenenie termodinamicheskogo modelirovaniya dlya izucheniya vzaimodeistviya s uchetom ionnykh rasplavov (Application of Thermodynamic Simulation for the Study of Interaction with Allowance for Ionic Melts), Chelyabinsk: Yuzhno-Ural. Gos. Univ., 2002.Google Scholar
 14. 14.
  Belov, G.V. and Trusov, B.G., Termodinamicheskoe modelirovanie khimicheski reagiruyushchikh system (Thermodynamic Simulation of Chemically Reactive Systems), Moscow: Mosk. Gos. Tekh. Univ. im. N.E. Baumana, 2013.Google Scholar
 15. 15.
  Termodinamicheskie i teplofizicheskie svoistva produktov sgoraniya. Spravochnik (Thermodynamic and Thermophysical Properties of Combustion Products: Reference Book), 5 vols., Glushko, V.P., Ed., Moscow: VINITY, 1971.Google Scholar
 16. 16.
  Moiseev, G.K., High Temp., 2006, vol. 44, no. 2, p. 310.CrossRefGoogle Scholar
 17. 17.
  Engel’sht, V.S. and Balan, R.K., High Temp., 2011, vol. 49, no. 5, p. 736.CrossRefGoogle Scholar
 18. 18.
  Engel’sht, V.S. and Muratalieva, V.Zh., High Temp., 2013, vol. 51, no. 5, p. 645.CrossRefGoogle Scholar
 19. 19.
  Engel’sht, V.S. and Muratalieva, V.Zh., High Temp., 2013, vol. 51, no. 6, p. 769.CrossRefGoogle Scholar
 20. 20.
  Kolbin, T.S., Barbin, N.M., Terentev, D.I., and Alekseev, S.G., EPJ Web Conf., 2015, 01013.Google Scholar
 21. 21.
  Primenenie EVM dlya termicheskikh raschetov metallurgicheskikh protsessov (The Use of Computers for Thermal Calculations of Metallurgical Processes), Shchepkin, A.A., Ed., Moscow: Nauka, 1982.Google Scholar
 22. 22.
  Romenkov, A.A., Tuktarov, M.A., Karlina, O.K., Pavlova, G.Yu., Yurchenko, A.Yu., Aparkin, F.M., Gorelov, K.A., and Barbin, N.M., Opytnaya ustanovka dlya okisleniya grafitovykh RAO v rasplave solei: rezul’taty ispytanii. Godovoi otchet NIKIET-2010 (Experimental Installation for the Oxidation of Graphite Waste in Molten Salts: Test Results. NIKIET Annual Report 2010), Moscow, 2010.Google Scholar
 23. 23.
  Shidlovskii, V.V., Romenkov, A.A., Khattarova, E.A., Gus’kov, A.V., and Mart’yanov, V.V., Analiz radiatsionnoi opasnosti grafitovykh kladok ostanovlennykh promyshlennykh uran-grafitovykh reaktorov FGUP PO MAYaK. Godovoi otchet NIKIET-2010 (Analysis of the Radiation Hazard of Graphite Stacks Shut-Down Industrial Uranium–Graphite Reactors of Mayak Company. NIKIET Annual Report 2010), Moscow, 2010.Google Scholar
 24. 24.
  Plutonii (Plutonium), Vik, O., Ed., Moscow: Atomizdat, 1971.Google Scholar
 25. 25.
  Alekseev, S.V., Zaitsev, V.A., and Tolstoukhov, S.S., Dispersionnoe yadernoe toplivo (Dispersion Nuclear Fuel), Moscow: Tekhnosfera, 2015.Google Scholar
 26. 26.
  Barbin, N.M., Kobelev, A.M., Terent’ev, D.I., and Alekseev, S.G., Radiochemistry, 2017, vol. 59, no. 5, p. 507.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Inc. 2018

Authors and Affiliations

 • N. M. Barbin
  • 1
  • 2
  • 3
 • T. S. Kolbin
  • 1
 • D. I. Terent’ev
  • 1
 • S. G. Alekseev
  • 1
  • 4
 • M. A. Spiridonov
  • 1
 1. 1.Ural Institute of the State Fire Service, Ministry of Emergency Situations of the Russian FederationYekaterinburgRussia
 2. 2.Ural Federal University Named after the First President of Russia B.N. YeltsinYekaterinburgRussia
 3. 3.Ural Federal UniversityYekaterinburgRussia
 4. 4.Scientific and Engineering Center Reliability and Resource of Large Systems and Machines, Ural Branch, Russian Academy of SciencesYekaterinburgRussia

Personalised recommendations