Advertisement

Differential Equations

, Volume 45, Issue 4, pp 465–476 | Cite as

Viktor Antonovich Sadovnichii. A tribute in honor of his seventieth birthday

 • S. M. Aldoshin
 • D. V. Anosov
 • G. G. Chernyi
 • V. N. Chubarikov
 • S. V. Emel’yanov
 • L. D. Faddeev
 • A. T. Fomenko
 • A. A. Gonchar
 • A. I. Grigor’ev
 • V. A. Il’in
 • M. P. Kirpichnikov
 • S. K. Korovin
 • M. V. Koval’chuk
 • V. V. Kozlov
 • A. B. Kurzhanskii
 • G. I. Marchuk
 • V. P. Maslov
 • E. I. Moiseev
 • S. M. Nikol’skii
 • S. P. Novikov
 • Yu. M. Okunev
 • Yu. S. Osipov
 • B. E. Paton
 • V. P. Skulachev
 • V. A. Tkachuk
 • E. P. Velikhov
 • Yu. I. Zhuravlev
Members of Scientific Community
 • 53 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

List of Sadovnichii’s Scientific Publications

 1. 297.
  Biosfera i chelovechestvo na puti k dialogu (Biosphere and Mankind on the Road to Dialogue) (together with Losev, K.S. et al.), Moscow: Moskov. Gos. Univ., 2001.Google Scholar
 2. 298.
  Dynamic Simulation of Maneuverable Flight Ships (together with Aleksandrov, V.V. et al.), in Mezhdunar. konf. “Trenazhernye tekhnologii i obuchenie”: Sb. dokl. (Proc. Int. Conf. “Simulation Technologies and Education”), Zhukovskii, 2001, pp. 210–215.Google Scholar
 3. 299.
  Examination of the Quality of the Visual Stabilization of Space Objects on a Dynamic Stand with a Three-Level Control System (together with Aleksandrov, V.V. et al.), Matematicheskie voprosy kibernetiki (Mathematical Problems of Cybernetics), Moscow: Fizmatlit, 2001, issue 10, pp. 35–44.Google Scholar
 4. 300.
  Maximin Testing of Satellite Stabilization (together with Aleksandrov, V.V. et al.), in Mathematical Modeling of Complex Information Processing Systems, Moscow: Moscow University Press, 2001, pp. 61–70.Google Scholar
 5. 301.
  Specific Features of Rotational Motion of a High-Speed Object in Free Flight (together with Okunev, Yu.M. et al.), in Mezhdunar. nauchno-prakticheskaya konf. “Vtorye Okunevskie chteniya”: Sb. trudov. T. 1. Ballistika (Proc. Int. Sci.-Pract. Conf. “Second Okunev Readings.” Vol. 1. Ballistics), St. Petersburg, 2001, pp. 82–86.Google Scholar
 6. 302.
  Simulational Modeling of Problems of the Motion of a Body in a Resistant Medium (together with Okunev, Yu.M. et al.), in Annot. dokl. na VIII Vseros. s”ezde po teor. i prikl. mekhanike (Abstr. VIII Russ. Cong. Theor. and Appl. Mech.), Perm, 2001, p. 253.Google Scholar
 7. 303.
  Specific Features of an Angular Motion of an Asymmetric Body in a Free Flight for a Nonlinear Character of a Returning Momentum (together with Okunev, Yu.M. et al.), in Mezhdunar. nauchnoprakticheskaya konf. “Tret’i Okunevskie chteniya”: Mater. dokl. T. 1. Ballistika (Proc. Int. Sci.-Pract. Conf. “Third Okunev Readings.” Vol. 1. Ballistics), St. Petersburg, 2002, pp. 49–50.Google Scholar
 8. 304.
  Use of Informational Technologies in Special Courses on Theoretical Mechanics (together with Okunev, M.Yu. et al.), Tr. mezhdunar. nauchnoi konf. “Inform. tekhnologii v estestv. naukakh, ekonomike, obrazovanii” (Proc. Int. Sci. Conf. “Inform. Technologies in Natur. Sci., Econ., Educ.”), Saratov, 2002, pp. 478–480.Google Scholar
 9. 305.
  Obrazovanie, kotoroe my mozhem poteryat’ (Education We Can Lose), Moscow: Moskov. Gos. Univ., 2002.Google Scholar
 10. 306.
  Zadachi studencheskikh olimpiad po matematike (Problems of Student Olympiads in Mathematics) (together with Podkolzin, A.S.), Moscow: Drofa, 2003.Google Scholar
 11. 307.
  Zadachi i uprazhneniya po matematicheskomu analizu: Ucheb. dlya studentov vuzov. Ch. 1. Differentsial’noe i integral’noe ischislenie (Problems and Exercises on Mathematical Analysis. Teaching Book for Students. Part 1. Differential and Integral Calculus) (together with Vinogradova, I.A. and Olekhnik, S.N.), Moscow, 2004.Google Scholar
 12. 308.
  Zadachi i uprazhneniya po matematicheskomu analizu: Ucheb. dlya studentov vuzov. Ch. 2. Ryady, nesobstvennye integraly, ryady Fur’e, preobrazovanie Fur’e (Problems and Exercises on Mathematical Analysis. Teaching Book for Students. Part 1. Series, Improper Integrals, Fourier Series, Fourier Transform) (together with Vinogradova, I.A. and Olekhnik, S.N.), Moscow, 2004.Google Scholar
 13. 309.
  Mathematical Problems of Security of Informational Technologies (together with Nosov, V.A. and Yashchenko, V.V.), in Nauchnye i metodologicheskie problemy informatsionnoi bezopasnosti (Scientific and Methodological Problems of Informational Security), Moscow: MCCME, 2004, pp. 7–10.Google Scholar
 14. 310.
  Cryptography as One of Sources of the Development of Mathematics (together with Nosov, V.A. and Yashchenko, V.V.), Nauchnye i metodologicheskie problemy informatsionnoi bezopasnosti (Scientific and Methodological Problems of Informational Security), Moscow: MCCME, 2004, pp. 11–18.Google Scholar
 15. 311.
  Scientific-Methodological Problems of Quantum Computations (together with Nosov, V.A. and Yashchenko, V.V.), Nauchnye i metodologicheskie problemy informatsionnoi bezopasnosti (Scientific and Methodological Problems of Informational Security), Moscow: MCCME, 2004, pp. 19–36.Google Scholar
 16. 312.
  Matematicheskii analiz: Ucheb. Ch. 1 (Mathematical Analysis. Teaching Book. Part 1) (together with Il’in, V.A. and Sendov, Bl.Kh.), Moscow: Moskov. Gos. Univ., 2004.Google Scholar
 17. 313.
  Matematicheskii analiz: Ucheb. Ch. 2 (Mathematical Analysis. Teaching Book. Part 2) (together with Il’in, V.A. and Sendov, Bl.Kh.), Moscow: Moskov. Gos. Univ., 2004.Google Scholar
 18. 314.
  Imitational Simulation in the Problem of External Ballistics (together with Okunev, Yu.M. et al.), in Sovremennye metody proektirovaniya i otrabotki raketno-artilleriiskogo vooruzheniya: Sb. mater. III nauchnoi konf. Volzhskogo region. tsentra RARAN (Modern Methods of the Projections and Development of Rocket-Artillery Armament. Proc. III Sci. Conf. of the Volzhskii Regional Center of the Russ. Acad. of Rock.-Artill. Sci.), Sarov: Ross. Feder. Yadern. Tsentr, 2004, vol. 1, p. 174.Google Scholar
 19. 315.
  Introduction to Dynamics of Bolides (together with Okunev, Yu.M. et al.), in Tez. dokl. Mezhdunar. nauchno-prakticheskoi konf. “Chetvertye Okunevskie chteniya” (Abstr. Int. Sci.-Pract. Conf. “Third Okunev Readings”), St. Petersburg, 2004, pp. 97–98.Google Scholar
 20. 316.
  Lektsii po matematicheskomu analizu: Ucheb. dlya studentov vuzov (Lectures on Mathematical Analysis. Teaching Book for Students) (together with Arkhipov, G.I. and Chubarikov, V.N.), Moscow: Drofa, 2004, 4th ed.Google Scholar
 21. 317.
  Lektsii po matematicheskomu analizu: Ucheb. dlya studentov vuzov (Lectures on Mathematical Analysis. Teaching Book for Students) (together with Arkhipov, G.I. and Chubarikov, V.N.), Moscow: Drofa, 2004, 5th ed.Google Scholar
 22. 318.
  Okeany i materiki: Ucheb. dlya geologov, geofizikov i geografov. Kn. 2. Materiki (Oceans and Continents. Teaching Book for Geologists, Geophysicists, and Geographers. Book 2. Continents) (together with Kozoderov, V.V., Ushakov, S.A., et al.), Moscow: Moskov. Gos. Univ., 2004.Google Scholar
 23. 319.
  An Eigenvalue as a Function of Potential (together with Vinokurov, V.A.), in Sovremennye metody teorii kraevykh zadach: Mater. Voronezhskoi vesennei matematicheskoi shkoly “Pontryaginskie chteniya-XV.” Voronezh, 3–9 maya 2004 g. (Modern Methods in Theory of Boundary Value Problems: Proc. Voronezhsk. Spring Math. School “Pontryagin Readings-XV,” Voronezh, Russia, May 3–9, 2004), Voronezh, 2004, pp. 49–50.Google Scholar
 24. 320.
  Existence and Stability of Time-Periodic Dissipative Structures in Parabolic Systems of Reaction-Diffusion Type (together with Kolesov, A.Ju. and Rozov, N.Kh.), J. Math. Sci., 2004, vol. 114, no. 4, pp. 1491–1509.CrossRefMathSciNetGoogle Scholar
 25. 321.
  Life of the Edge of Chaos (together with Kolesov, A.Ju. and Rozov, N.Kh.), J. Math. Sci., 2004, vol. 120, no. 3, pp. 1372–1398.CrossRefMathSciNetGoogle Scholar
 26. 322.
  An Eigenvalue as a Function of the Potential (together with Vinokurov, V.A.), in Mezhdunar. konf., posv. 103-letiyu I.G. Petrovskogo: Tez. dokl. (Abstr. Int. Conf. Devoted to the 103th Birthday of I.G. Petrovskii), Moscow: Moskov. Gos. Univ., 2004, pp. 235–236.Google Scholar
 27. 323.
  Avtovolnovye protsessy v nelineinykh sredakh s diffuziei (Autowave Processes in Nonlinear Media with Diffusion) (together with Mishchenko, E.F., Kolesov, A.Yu., and Rozov, N.Kh.), Moscow: Fizmatlit, 2004.Google Scholar
 28. 324.
  On the Well-Posedness of the Inverse Sturm-Liouville Problem with Nonsplitting Boundary Conditions (together with Sultanaev, Ya.T. and Akhtyamov, A.M.), Dokl. Akad. Nauk, 2004, vol. 395, no. 5, pp. 592–595.MathSciNetGoogle Scholar
 29. 325.
  Solution of the Inverse Sturm-Liouville Problem with Nonsplitting Boundary Conditions. I (together with Sultanaev, Ya.T. and Akhtyamov, A.M.), Evraz. Mat. Zh., 2005, no. 2, pp. 100–118.Google Scholar
 30. 326.
  Solution of the Inverse Sturm-Liouville Problem with Nonsplitting Boundary Conditions. II (together with Sultanaev, Ya.T. and Akhtyamov, A.M.), Evraz. Mat. Zh., 2005, no. 3, pp. 99–117.Google Scholar
 31. 327.
  A Generalized Function of the Spectral Shift and a Relationship Between Krein and Gelfand-Levitan Trace Formulas (together with Podol’skii, V.E.), in Mezhdunar. konf., posv. 100-letiyu S.M. Nikol’-skogo: Tez. dokl. (Abstr. Int. Conf. Devoted to the 100th Birthday of S.M. Nikol’skii), Moscow, 2005, p. 172.Google Scholar
 32. 328.
  On the Scientific Activity of S. M. Nikol’skii (together with Besov, O.V. and Telyakovskii, S.A.), Uspekhi Mat. Nauk, 2005, vol. 60, no. 6, pp. 5–21.MathSciNetGoogle Scholar
 33. 329.
  Knowledge and Wisdom in Globalizing World. Basic Relationship of Science and Philosophy, Vyssh. Obraz. Segodnya, Moscow, 2005, no. 8, pp. 14–20.Google Scholar
 34. 330.
  On the Generalized Spectral Shift Function and a Relation Between the Krein and Gelfand-Levitan Trace Formulas (together with Podol’skii, V.E.), Dokl. Akad. Nauk, 2005, vol. 402, no. 3, pp. 311–312.MathSciNetGoogle Scholar
 35. 331.
  On the Nonuniqueness of the Solution of a System of Regularized Traces (together with Podol’-skii, V.E.), Dokl. Akad. Nauk, 2005, vol. 402, no. 4, pp. 455–456.MathSciNetGoogle Scholar
 36. 332.
  Scientific-Methodological Problems of Quantum Computations (together with Nosov, V.A. and Yashchenko, V.V.), in Nauchnye i metodologicheskie problemy informatsionnoi bezopasnosti (Scientific and Methodological Problems of Informational Security), Moscow: MCCME, 2005, pp. 7–19.Google Scholar
 37. 333.
  Asymptotics of the Eigenvalues and a Formula for the Trace of the Perturbation of the Laplace Operator on the Sphere S 2 (together with Fazullin, Z.Yu.), Mat. Zametki, 2005, vol. 77, no. 3, pp. 434–448.MathSciNetGoogle Scholar
 38. 334.
  Regularized Traces of Discrete Operators (together with Podol’skii, V.E.), Russ. J. Math. Phys., 2005, vol. 12, no. 4, pp. 451–460.MathSciNetGoogle Scholar
 39. 335.
  Analytic Dependence of the Eigenvalue and Eigenfunction of the Sturm-Liouville Problem on the Integrable Potential (together with Vinokurov, V.A.), Dokl. Akad. Nauk, 2005, vol. 400, no. 4, pp. 439–443.MathSciNetGoogle Scholar
 40. 336.
  Video Oculographic Registration of a Re-Adaptation of a Torsion Vestibular-Ocular Reflex to Conditions of the Earth Gravity (together with Aleksandrov, V.V. et al.), Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1 Mat. Mekh., 2005, no. 2, pp. 43–46.Google Scholar
 41. 337.
  Maximin Testing of the Quality of a Visual Control by a Cosmonaut Rescue Equipment (together with Aleksandrov, V.V. et al.), Vestnik Moskov. Gos. Univ. Lesa: Lesnoi Vestn., 2005, no. 4 (40), pp. 6–11.Google Scholar
 42. 338.
  On Biomechatronics (together with Aleksandrov, V.V. et al.), in Mobil’nye roboty i mekhatronnye sistemy (Mobile Robots and Mechatronic Systems), Moscow: Moskov. Gos. Univ., 2005, pp. 53–60.Google Scholar
 43. 339.
  A Mathematical Model of the Otolith-Canal Response to the Rotation of the Vestibular System in a Gravitational Field (together with Aleksandrov, V.V. et al.), Fundam. Prikl. Mat., 2005, vol. 11, no. 7, pp. 207–220.Google Scholar
 44. 340.
  Testing the Accuracy of Control for Astronaut Rescuer (together with Aleksandrov, V.V. et al.), Fundam. Prikl. Mat., 2005, vol. 11, no. 8, pp. 165–174.Google Scholar
 45. 341.
  Qualitative Analysis in a Problem of a Flight of a Body (Bolide) (together with Okunev, Yu.M. et al.), in Analiticheskaya teoriya avtomaticheskogo upravleniya i ee prilozheniya: Tr. 2-i Mezhdnar. nauchn. konf. (Analytic Theory of Automated Control and Its Applications: Proc. 2nd Int. Sci. Conf.), Saratov, 2005, pp. 26–27.Google Scholar
 46. 342.
  On the Motion of an Inhomogeneous Ball in a Medium (together with Okunev, Yu.M. et al.), in Sovremennye metody proektirovaniya i otrabotki raketno-artilleriiskogo vooruzheniya: Annot. dokl. IV nauchn. konf. Volzhskogo region. tsentra RARAN (g. Sarov, 7–9 iyunya 2005 g.) (Modern Methods of Design and Development of Rocket-Artillery Armament: Abstr. IV Sci. Conf. Volzhskii Regional Center of the Russ. Acad. of Rock.-Artill. Sci., Sarov, Russia, June 7–9, 2005), Sarov, 2005, p. 21.Google Scholar
 47. 343.
  On the Simulation of the Motion of a Space Object in the Atmosphere (together with Okunev, Yu.M. et al.), in Mater. konf. “Asteroidno-kometnaya opasnost’-2005” (Proc. Conf. “Asteroid-Comet Dangerous-2005”), St. Petersburg, 2005, pp. 220–221.Google Scholar
 48. 344.
  On the Simulation of the Flight of Bolides (together with Okunev, Yu.M. et al.), Fundam. Prikl. Mat., 2005, vol. 11, no. 7, pp. 63–71.Google Scholar
 49. 345.
  Artificial Tactile Mechanoreceptor. Theory, History of Development, Experimental Examination (together with Sokolov, M.E. et al.), Tekhnol. Zhivykh Sist., 2005, vol. 2, nos. 4–5, pp. 8–15.Google Scholar
 50. 346.
  Asymptotics of the Eigenvalues and a Formula for the Trace of the Perturbation of the Laplace Operator on a Sphere S 2 (together with Fazullin, Z.Yu.), Mat. Zametki, 2005, vol. 77, no. 3, pp. 434–448.MathSciNetGoogle Scholar
 51. 347.
  Analytic Dependence of the Eigenvalue and Eigenfunction of the Sturm-Liouville Problem on the Integrable Potential (together with Vinokurov, V.A.), Dokl. Akad. Nauk, 2005, vol. 400, no. 4, pp. 439–443.MathSciNetGoogle Scholar
 52. 348.
  Regularized Traces of Discrete Operators (together with Podol’skii, V.E.), Tr. Inst. Mat. Mekh. Ural. Otd. RAN, 2006, vol. 12, no. 2, pp. 109–125.MathSciNetGoogle Scholar
 53. 349.
  Traces of Operators (together with Podol’skii, V.E.), Uspekhi Mat. Nauk, 2006, vol. 61, no. 5, pp. 89–156.MathSciNetGoogle Scholar
 54. 350.
  Modern State of the Theory of the Sturm-Liouville Problem (together with Vinokurov, V.A.), in Dokl. na mezhdunar. konf. “Tikhonov i sovremennaya matematika.” Moskva, 19–25 iyunya 2006 g. (Proc. Int. Conf. “Tikhonov and Modern Mathematics,” Moscow, Russia, June 19–25, 2006), Moscow, 2006, pp. 283–285.Google Scholar
 55. 351.
  The Sturm-Liouville Inverse Problem with Nonsplitting Boundary Conditions (together with Sultanaev, Ya.T. and Akhtyamov, A.M.), in Obratnye zadachi v prilozheniyakh: Kollektivnaya monografiya (Inverse Problems in Applications: Collective Monograph), Usmanov, S.M., Ed., Birsk: Birsk. Gos. Ped. Akad., 2006, pp. 16–46.Google Scholar
 56. 352.
  The Sturm-Liouville Inverse Problem: Uniqueness Theorems and Counterexamples (together with Sultanaev, Ya.T. and Akhtyamov, A.M.), Dokl. Akad. Nauk, 2006, vol. 411, no. 6, pp. 747–750.MathSciNetGoogle Scholar
 57. 353.
  On the Motion of an Inhomogeneous Ball in a Medium (together with Okunev, Yu.M. et al.), in Sovremennye metody proektirovaniya i otrabotki raketno-artilleriiskogo vooruzheniya: Tr. IV nauchn. konf. Volzhskogo region. tsentra RARAN (g. Sarov, 2005 g.) (Modern Methods of Design and Development of Rocket-Artillery Armament: Proc. IV Sci. Conf. Volzhskii Regional Center of the Rus. Acad. of Rock.-Artill. Sci., Sarov, Russia, 2005), Sarov, 2006, vol. 1, pp. 92–98.Google Scholar
 58. 354.
  On the Motion of a Body in Upper Atmosphere (together with Okunev, Yu.M. et al.), in Aktual’nye problemy Rossiiskoi kosmonavtiki: Mater. XXX akademicheskikh chtenii po kosmonavtike (Topical Problems of the Russian Cosmonautics: Proc. XXX Academic Readings on Cosmonautics), Moscow, 2006, pp. 76–77.Google Scholar
 59. 355.
  Teoriya testirovaniya logicheskikh ustroistv (Theory of Examination of Logic Devices) (together with Kudryavtsev, V.B. et al.), Moscow: Fizmatlit, 2006.Google Scholar
 60. 356.
  Vladimir Aleksandrovich Kondrat’ev. A Tribute in Honor of His 70th Birthday (together with Besov, O.V. et al.), Uspekhi Mat. Nauk, 2006, vol. 61, no. 6 (372), pp. 195–202.MathSciNetGoogle Scholar
 61. 357.
  On the Motion of a Body in Upper Atmosphere (together with Okunev, Yu.M.), Aktual. Probl. Aviats. Aerokosm. Sist., 2007, vol. 12, no. 1 (23), pp. 68–75.Google Scholar
 62. 358.
  On the Mode of the Corkscrew-Like Braking of a Body in a Resistant Medium (together with Okunev, Yu.M. et al.), in Aktual’nye problemy Rossiiskoi kosmonavtiki: Mater. XXXI akademicheskikh chtenii po kosmonavtike (Topical Problems of the Russian Cosmonautics: Proc. XXXI Academic Readings on Cosmonautics), Moscow, 2007, p. 96.Google Scholar
 63. 359.
  On Bolide Flight Modeling (together with Okunev, Ju.M. et al.), J. Math. Sci., New York: Springer, 2007, vol. 146, no. 3, pp. 5840–5845.Google Scholar
 64. 360.
  On the Relationship of the Krein and Gelfand-Levitan Trace Formulas (together with Podol’skii, V.E.), in XXII mezhdunar. konf. im. I.G. Petrovskogo “Differentsial’nye uravneniya i smezhnye voprosy.” Moskva, 21–27 maya 2007 g.: Sb. tez. (Abstr. XXII Int. Petrovskii Conf. “Diff. Eqs. and Related Topics,” Moscow, Russia, May 21–27, 2007), Moscow, 2007, p. 268.Google Scholar
 65. 361.
  Solvability of the Sturm-Liouville Inverse Problem with Nonsplitting Boundary Conditions (together with Sultanaev, Ya.T. and Akhtyamov, A.M.), Dokl. Akad. Nauk, 2007, vol. 412, no. 1, pp. 26–28.MathSciNetGoogle Scholar
 66. 362.
  A Mathematical Model of the Response of the Semicircular Canal and Otolith to Vestibular System Rotation Under Gravity (together with Aleksandrov, V.V. et al.), J. Math. Sci., 2007, vol. 146, no. 3, pp. 5938–5947.CrossRefMathSciNetGoogle Scholar
 67. 363.
  Accuracy Testing of Control for an Astronaut Saver (together with Aleksandrov, V.V. et al.), J. Math. Sci., 2007, vol. 147, no. 2, pp. 6662–6667.CrossRefMathSciNetGoogle Scholar
 68. 364.
  Mobile Device of Tactile Diagnostics (together with Sokolov, M.E. et al.), in Katalog vystavki XI Sankt-Peterburgskogo mezhdunar. ekonomicheskogo foruma. 8–11 iyunya 2007 g. (Catalogue of the Exhibition of the XI St. Petersburg Int. Econ. Forum. June 8–11, 2007), St. Petersburg, 2007, p. 36.Google Scholar
 69. 365.
  Development of Technologies and Creation of Pre-Production Models of Artificial Tactile Mechanoreceptors for Endoscopy (together with Sokolov, M.E. et al.), in Federal’noe agentstvo po nauke i innovatsiyam: Mater. itogovoi konf. po rezul’tatam vypolneniya meropriyatii za 2007 g. v ramkakh prioritetnogo napravleniya “Zhivye sistemy” FTsP “Issledovaniya i razrabotki po prioritetnym napravleniyam razvitiya nauchno-tekhnologicheskogo kompleksa Rossii na 2007–2012 gg.” (Federal Agency on Science and Innovations: Proc. Result. Conf. on Measures of 2007 in the Framework of the Priority Direction “Life Systems” of the Federal Target Program “Investigation and Development in Priority Directions of the Development of Science-Engineering Complex of Russia in 2007–2012”), Moscow: Inst. Molek. Biol. RAN, 2007, pp. 251–252.Google Scholar
 70. 366.
  Experimental Apparatus for Urgent Tactile Investigation of Remote Tissues (Stationary Tactile “Cito-Diagnosticum”) (together with Sokolov, M.E. et al.), in Metod. rekomendatsii po primeneniyu (Methodological Recommendations for Use), Moscow: Moskov. Gos. Univ., 2007.Google Scholar
 71. 367.
  Matematika i razvitie chelovechestva (Mathematics and Progress of Mankind), Moscow: Moskov. Gos. Univ., 2007.Google Scholar
 72. 368.
  On the Problem of the Origin of Autowaves in Parabolic Systems with Small Diffusion (together with Kolesov, A.Yu. and Rozov, N.Kh.), Mat. Sb., 2007, vol. 198, no. 11, pp. 67–106.MathSciNetGoogle Scholar
 73. 369.
  Asymptotics of the Spectrum and Trace Formulas for Differential Operators with Unbounded Coefficients (together with Murtazin, Kh.Kh. and Tul’kubaev, R.Z.), Dokl. Akad. Nauk, 2007, vol. 416, no. 6, pp. 740–744.MathSciNetGoogle Scholar
 74. 370.
  Informational-Mathematical Models and Technologies of Processing and Interpretation of Many-Spectral Space Images of the Earth (together with Kozoderov, V.V.), Vestnik Kaluzh. Univ., 2007, no. 3, pp. 16–27.Google Scholar
 75. 371.
  The Sturm-Liouville Inverse Problem with Generalized Periodic Boundary Conditions (together with Sultanaev, Ya.T. and Akhtyamov, A.M.), Dokl. Akad. Nauk, 2008, vol. 421, no. 5, pp. 599–601.MathSciNetGoogle Scholar
 76. 372.
  Traces of Operators with a Relatively Compact Perturbation (together with Podol’skii, V.E.), Differ. Uravn., 2008, vol. 44, no. 5, pp. 691–695.MathSciNetGoogle Scholar
 77. 373.
  Mathematical Model of the Generation of the Output Information in Gravity-Inertial Mechanoreceptor for the Incidence in a Sagittal Plane (together with Aleksandrov, V.V. et al.), Vestnik. Moskov. Univ. Ser. 1 Mat., Mekh., 2008, no. 6, pp. 11–19.Google Scholar
 78. 374.
  On Gravity-Inertial Orientation Mechanism of Birds and Other Vertebrates (together with Aleksandrov, V.V. et al.), Dokl. Akad. Nauk, 2008, vol. 419, no. 5, pp. 712–714.Google Scholar
 79. 375.
  Maximin Examination of the Control Performance for a Cosmonaut Rescue Device (together with Aleksandrov, V.V. et al.), in Matematicheskie voprosy kibernetiki (Mathematical Problems of Cybernetics), Moscow: Fizmatlit, 2008, pp. 23–32.Google Scholar
 80. 376.
  Metodika avtomatizatsii diagnostiki pri obsledovaniyakh s ispol’zovaniem taktil’nogo mekhanoretseptora. Ch. 1 (Automation Methods of Diagnostics in Inquiry with the Use of Tactile Mechanoreceptor) (together with Sokolov, M.E. et al.), Moscow: MAKS Press, 2008, part 1.Google Scholar
 81. 377.
  Sozdanie tsentra sbora i analiza informatsii, obucheniya personala rabote s priborami i metodika obespecheniya informatsionnoi bezopasnosti v taktil’noi sisteme diagnostiki patologii organov i tkanei (Creation of a Center for the Storing and Processing Information, Staff Training for the Work with Devices, and Technology of Informational Security in the Tactile System of Diagnostics of Pathology of Organs and Tissues) (together with Sokolov, M.E. et al.), Moscow: Universitetsk. Guman. Litsei, 2008.Google Scholar
 82. 378.
  Device for the Examination of Tissue Density for the Endoscopic Inquiry (together with Sokolov, M.E. et al.), License for Invention, no. 2008131481.Google Scholar
 83. 379.
  Device for the Tactile Examination of Tissue Density for the Endoscopic Inquiry (together with Sokolov, M.E. et al.), License for Invention, no. 2008131482.Google Scholar
 84. 380.
  Device of a Tactile Information Transfer and Processing for the Endoscopic Inquiry of Tissue Density (together with Sokolov, M.E. et al.), License for Invention, no. 2008131480.Google Scholar
 85. 381.
  Software Package for the Processing and Representation of Tactile Information of Artificial Mechanoreceptors for Endoscopy (together with Sokolov, M.E. et al.), Certificate of the State Registration of Computer Software Packages, no. 2008615024.Google Scholar
 86. 382.
  System of Distant Diagnostics of a Child State (together with Sokolov, M.E. et al.), License for Invention, no. 2008109667.Google Scholar
 87. 383.
  Instrumental’nye taktil’nye metodiki v artroskopicheskoi khirurgii (Instrumental Tactile Techniques in Arthroscope Surgery) (together with Sokolov, M.E. et al.), Moscow: Moskov. Gos. Univ., 2008.Google Scholar
 88. 384.
  Instrumental’nye taktil’nye metodiki v laparoskopicheskoi khirurgii (Instrumental Tactile Techniques in Laparoscope Surgery) (together with Sokolov, M.E. et al.), Moscow: Moskov. Gos. Univ., 2008.Google Scholar
 89. 385.
  Instrumental’nye taktil’nye metodiki v torakoskopicheskoi khirurgii (Instrumental Tactile Techniques in Thoracoscopic Surgery) (together with Sokolov, M.E. et al.), Moscow: Moskov. Gos. Univ., 2008.Google Scholar
 90. 386.
  Matematicheskie zadachi i metody v taktil’noi diagnostike (Mathematical Problems and Methods in Tactile Diagnostics) (together with Sokolov, M.E. et al.), Moscow: MAKS Press, 2008.Google Scholar
 91. 387.
  Traces of Ordinary Differential Operators, in Tr. mezhdunar. konf., posv. 85-letiyu L.D. Kudryavtseva, “Funktsional’nye prostranstva, differentsial’nye operatory, problemy matematicheskogo obrazovaniya” (Proc. Int. Conf. Devoted to the 85th Birthday of L.D. Kudryavtsev “Functional Spaces, Differential Operators, Problems of Mathematical Education”), Moscow: Fizmatlit, 2008, pp. 199–217.Google Scholar
 92. 388.
  Mathematical Aspects of the Landau Theory of Turbulence Development (together with Kolesov, A.Yu. and Rozov, N.Kh.), Uspekhi Mat. Nauk, 2008, vol. 63, no. 2 (380), pp. 21–84.Google Scholar
 93. 389.
  Word About Moscow University, in Izbrannye doklady, rechi, stat’i, interv’yu, 1978–2008 (Selected Reports, Speaches, Articles, Interviews, 1978–2008), Moscow: Moskov. Gos. Univ., 2009.Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2009

Authors and Affiliations

 • S. M. Aldoshin
 • D. V. Anosov
 • G. G. Chernyi
 • V. N. Chubarikov
 • S. V. Emel’yanov
 • L. D. Faddeev
 • A. T. Fomenko
 • A. A. Gonchar
 • A. I. Grigor’ev
 • V. A. Il’in
 • M. P. Kirpichnikov
 • S. K. Korovin
 • M. V. Koval’chuk
 • V. V. Kozlov
 • A. B. Kurzhanskii
 • G. I. Marchuk
 • V. P. Maslov
 • E. I. Moiseev
 • S. M. Nikol’skii
 • S. P. Novikov
 • Yu. M. Okunev
 • Yu. S. Osipov
 • B. E. Paton
 • V. P. Skulachev
 • V. A. Tkachuk
 • E. P. Velikhov
 • Yu. I. Zhuravlev

There are no affiliations available

Personalised recommendations