Advertisement

Health Care Analysis

, Volume 11, Issue 4, pp 287–294 | Cite as

Problematic Notions in Dutch Health Care Package Decisions

 • Rogeer Hoedemaekers
 • Wija Oortwijn
Article

Abstract

This paper discusses the problematic and sometimes implicit nature of some central notions and criteria used in debates about inclusion (or exclusion) of health care services in the health care benefit package. An analysis of discussions about four health care services—lungtransplantation, statins, (sildenafil (viagra) and rivastigmine—illustrates a case-by-case approach and inconsistent use of criteria, which present a challenge to develop a decision-making procedure in which important criteria or central notions can be discussed explicitly.

choices in health care cost-effectiveness effectiveness necessary health care justice solidarity 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Boonsta, A. (1997) Evaluatieonderzoek longtransplantatie. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 141, 260.Google Scholar
 2. Casparie, A. F., Hout van, B. A. and Simoons, M. L. (1998) Richtlijnen en kosten. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 142, 2075-2077.Google Scholar
 3. Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing (CBO) (1998) Behandeling en preventie van coronaire hartziekten door verlaging van de plasmacholesterolconcentratie, Consensus Cholesterol, 2e herziening. Utrecht, The Netherlands: CBO.Google Scholar
 4. Commissie Criteria Geneesmiddelenkeuze (chair: van Winzum) (1994) Verdeling door verdunning. Kiezen en delen: de geneesmiddelenvoorziening in Nederland. Geldermalsen, The Netherlands: Stichting gezondheidszorg en publicaties.Google Scholar
 5. Commissie Farmaceutische Hulp CVZ (2000) Sildenafil (viagra). Amstelveen, The Netherlands: CvZ, nr 00/0623.Google Scholar
 6. Commissie Keuzen in de Zorg (Commissie Dunning) (1991) Kiezen en delen (Choices in health care). Den Haag, The Netherlands: Ministerie WVC.Google Scholar
 7. de Boer, W. J., Prop, J. M., and Eijgelaar, A. (1990) De eerste longtransplantatie in Nederland; één stap vooruit. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 134, 1437-1438.Google Scholar
 8. Gezondheidsraad (1991) Medisch handelen op een tweesprong. Den Haag, The Netherlands: Gezondheidsraad, nr. 1991/23.Google Scholar
 9. Gezondheidsraad (2000) Cholesterolverlagende therapie. Den Haag, The Netherlands: Gezondheidsraad, nr. 2000/17.Google Scholar
 10. Gezondheidsraad (2003) Contouren van het basispakket. Den Haag, The Netherlands: Gezondheidsraad, nr. 2003/02.Google Scholar
 11. Kootstra, G. (1996) Longtransplantatie. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 140, 1344-1345.Google Scholar
 12. Ministerie van VWS (2001) Brief Minister aan Voorzitter Tweede Kamer, Standpunt op advies Gezondheidsraad, dd 14 februari 2001.Google Scholar
 13. Ministerie VWS (2000) Acht nieuwe geneesmiddelen toegelaten tot het ziekenfondspakket. 12 April 2000, nr. 38 (www.minvws.nl/document).Google Scholar
 14. Ministerie WVC (1990) Werken aan zorgvernieuwing. TK 1989–1990, 21545, nr 3. Den Haag, The Netherlands: Staatsuitgeverij.Google Scholar
 15. Rechtbank den Haag (2000) Zaaknr KG 00/1201, Vonnis (www.rechtspraak.nl/uitspraak).Google Scholar
 16. Richard, E., Walstra, G., van Campen, J., Vissers, E., and van Gool, W. (2002) Rivastigmine bij de ziekte van Alzheimer; evaluatie van de eerste ervaringen en van gestructureerde effectmeting. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 146, 24-27.Google Scholar
 17. Stolk, E., Bussbach, J., Caffa, M., Meuleman, E., and Rutten, F. (1999) The cost-utility of viagra in the Netherlands. Rotterdam, The Netherlands Institute for Medical Technology Assessment, nr 99.49.Google Scholar
 18. Stolk, E., Busschbach, J., Goes, E., and Kok, E. (2001) Uitwerking criteria noodzakelijkheid, eigen rekening en verantwoording en lifestyle, bijlage 2 van CVZ, Breedte geneesmiddelenpakket. Amstelveen, The Netherlands: CVZ.Google Scholar
 19. van Enckevort, P. J. (2000) Economic evaluation of lung transplantation. Groningen, The Netherlands: Regenboog.Google Scholar
 20. van Willigenburg, T. (1993) Communitarian Illusions: Or why the Dutch proposal for setting priorities in health care must fail. Health Care Analysis 1, 49-52.Google Scholar
 21. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (1997) Volksgezondheidszorg. Den Haag, The Netherlands: SDU.Google Scholar
 22. Ziekenfondsraad (1995) Toetsing geneesmiddelenpakket. Amstelveen, The Netherlands: Ziekenfondsraad, nr. 1995/680.Google Scholar
 23. Ziekenfondsraad (1997) Klinisch programma longtransplantatie. Amstelveen, The Netherlands: Ziekenfondsraad, nr. 1997/734.Google Scholar
 24. Ziekenfondsraad (1998) Rapport beoordeling geneesmiddelen bij de ziekte van Alzheimer; rivastigmine (exelon). Amstelveen, The Netherlands: Ziekenfondsraad, nr. 1998/801.Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 2003

Authors and Affiliations

 • Rogeer Hoedemaekers
  • 1
 • Wija Oortwijn
  • 2
 1. 1.Department of Ethics, Philosophy and History of MedicineUniversity Medical CentreNijmegenThe Netherlands
 2. 2.RAND EuropeHeidenThe Netherlands

Personalised recommendations