Advertisement

GeoJournal

, Volume 55, Issue 2–4, pp 683–701 | Cite as

Public perception of environment in the mountains of Vâlcea County

 • Gheorghe Ploaie
 • David Turnock
Article

Abstract

The Vâlcea Carpathians are of great value given their scenic attractions combined with specific glacial relief features in the Parâng and rare plant and animal species of Cozia. Complemented by a diverse cultural landscape, with monasteries, vernacular buildings and pastoral traditions, the area offers a uniquely attractive backdrop for a cluster of spa resorts of international standing which make Vâlcea one of Romania's leading tourist regions. Environmental protection is very necessary to regulate private enterprise in the post-communist era, but financial resources and institutions are insufficient at the present time. The paper demonstrates how highly-motivated individuals can play a significant role in advocating a more sustainable future through their own capacities to carry out research and develop personal networks enabling them to extend their influence with the public at large and also with academic and administrative hierarchies. The Romanian author of this paper is one of a number of environmental activists in Vâlcea county who able to promote environmental issues in the absence of effective NGOs.

civil society environmental protection national parks non-governmental organisations perception tourism 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Badee, L., 1960: 'Depresiunea Jiblea. Probleme de Geografie 7: 131–144.Google Scholar
 2. Badea-Klebleev F.V., Sultana V. and Costache N., 1970: Aspecte fitogeografice în Valea Oltului între Brezoi ¸si Râmnicu Vâlcea. Analele Universitatii BucureŞti: Geologie-Geografie 19: 147–155.Google Scholar
 3. Banu I. and Măldărescu P., 1984: Contributii la cunoasterea florei muntelui Cozia. Comitetul de Cultură şi Educatie Socialistă al Judetului Vâlcea (CCESJV) (ed.), Ocrotirea naturii în Oltenia. CCESJV, Râmnicu Vâlcea, pp. 51–54.Google Scholar
 4. Bănărescu P., 1950: Principii de zoogeografie. Editura Academiei RSR, Bucharest.Google Scholar
 5. Bărbulescu C. and Motcă G., 1983: Păşunile muntilor înalti. Editura Ceres, Bucharest.Google Scholar
 6. Berbece V., 1968: Contributii la studiul reptilelor dinMuntii Coziei. Revista Natura: Biologie 20(1): 83–84.Google Scholar
 7. Berbece V., 1973: Consideratii biogeografice asupra zonei muntoase Cozia-Narătu': Comitetul de Cultură si Educatie Socialistă al Judetului Vâlcea (CCESJV) (ed.), Studii şi cercetări. CCESJV, Râmnicu Vâlcea, pp. 39–47.Google Scholar
 8. Berbece V., 1984, Vegetatia muntilor Cozia-Narătu. Comitetul de Cultură şi Educatie Socialistă al Judetului Vâlcea (CCESJV) (ed.), Ocrotirea naturii în Oltenia. CCESJV, Râmnicu Vâlcea, pp. 42–46.Google Scholar
 9. Berbece V. and Banu I., 1973, Noi date privind flora Muntelui Cozia. Comitetul de Cultură şi Educatie Socialistă al Judetului Vâlcea (CCESJV) (ed.), Studii şi cercetări. CCESJV, Râmnicu Vâlcea, pp. 127–133.Google Scholar
 10. Bugă D., 1996: Habitations humaines dans le Massif de Parâng (Carpates Meridionales): le 'plai' de Bumbeşti'. In: Niculescu G. and Muică C. (eds.), Southern Carpathians and Stara Planina (Balkan) Mountains: Geographical Studies. Academia Rom^ana Institutul de Geografie, Geographical International Seminars 3, Bucharest, pp. 122–125.Google Scholar
 11. Buia A., Paun M. and Malo¸s C., 1962: Paji¸stile din Masivul Par^ang ¸si îmbunata¸tirea lor. Editura Agrosilvica, Bucharest.Google Scholar
 12. Cãlin D., 1998: Mun¸tii Cozia: o cetate naturalã'. Mun¸tii Carpa¸ti 2(5): 74–77.Google Scholar
 13. Ciurchea M., 1962a: Analiza comparativă a elementelor florei vasculare din raionul V^alcea. In: Universitatea Babe¸s-Bolyai (ed.), Contribu¸tii botanice. UBBGrădina Botaniă, Cluj, pp. 161–170.Google Scholar
 14. Ciurchea M., 1962b: Noută¸ti floristice din raionul R^amnicu V^alcea'. Studia Universitatis Babe¸s-Bolyai: Biologie 7(1): 33–44.Google Scholar
 15. Ciurchea M., 1966: Aspecte din vegeta¸tia de pe valea Oltului între Gura Vaii ¸si Cornetu. In: Universitatea Babe¸s-Bolyai (ed.), Contribu¸tii botanice. UBB Gradina Botanica, pp. 127–140.Google Scholar
 16. Coldea G., 1980: Rolul termodinamic al jnepeni¸surilor în men¸tinerea echilibrului natural al etajului subalpin din Carpa¸tii române¸sti. Ocrotirea naturii 24(2): 165–169.Google Scholar
 17. Conea I., 1938: Corectari geografice la istoria rom^anilor. Imprimeria Centrală, Bucharest.Google Scholar
 18. Cordarcea Desilla M., 1961: 'Contribu¸tii la stratonomia ¸si tectonica ¸sisturilor cristaline ale Carpa¸tilor Meridionali centrali la vest de Olt. Studii ¸si Cercetari: Geologie 6(3): 553–561.Google Scholar
 19. Costache N., 1973: Observa¸tii fitogeografice în Masivul Cozia. Analele Universita¸tii Bucure¸sti: Geografie 22: 219–223.Google Scholar
 20. David M., 1974: Cercetāri petrologice în forma¸tiunile cristalinului de Cozia, Teza de Doctorat. Universitatea Babe¸s-Bolyai, Cluj-Napoca.Google Scholar
 21. Dawson J.I., 1996: Eco-nationalism: Anti-Nuclear Activism and National Identity in Russia, Lithuania and Ukraine. Duke University Press, London.Google Scholar
 22. Decei P., 1989: Drume¸tind pe vaile apelor repezi. Editura Sport-Turism, Bucharest.Google Scholar
 23. Dimofte C. and Georgescu M., 1972: Observa¸tii petrostructurale în cristalinul de la Brezoi în vederea construirii unui baraj pe Valea Oltului. Analele Universită¸tii Bucure¸sti: Geologie 21: 43–54.Google Scholar
 24. Dimitriu-Tătrănu I., 1949: Observa¸tiuni asupra vegeta¸tiei muntelui Cozia. Revistele Tehnice AGIR 64(1): 21–24.Google Scholar
 25. Dinu M., 1997: EsModificari ale mediului produse sub influen¸ta activitătilor umane: câteva cazuri din Subcarpa¸tii Vâlcii. Analele Universita¸tii de Vest din Timi¸soara 7: 129–138.Google Scholar
 26. Doniă N., Purcelean ¸ S., Ceianu I. and Beldie A., 1977: Ecologie forestieră. Editura Ceres, Bucharest.Google Scholar
 27. Gherasim V., 2000: Poten¸tial turistic al reliefului Mun¸tilor Cindrel si valori-ficarea sa prin infrastructure turistice. Revista Geografică Geocarpathica – Analele Universita¸tii Cre¸stine Dimitrie Cantemir 1(1), 203–214.Google Scholar
 28. Ghika-Bude¸sti S., 1940: Les Carpathes Méridionales Centrales. Analele Institutului Geologic al Rom^aniei 20: 175–221.Google Scholar
 29. Ghika-Bude¸sti S., 1958: Depresiunea intramontanăa Lovi¸stea ¸si Creastă horstului Coziei. Studii ¸si Cercetari: Geologie 3(1): 61–79.Google Scholar
 30. Ghinea D., 1993: Romania: resorts and spas. Editura Enciclopedică, Bucharest.Google Scholar
 31. Giurgiu V., 1978: Conservarea pădurilor. Editura Ceres, Bucharest.Google Scholar
 32. Ion-Tudor C., 1998: 'V^alcea County'. RBJ 5(34): 16.Google Scholar
 33. Lagerspetz M., 2001: From 'Parallel Polis' to 'The Time of the Tribes': post-socialism social self-organization and post-modernity. Communist Studies & Transition Politics 17(2): 1–18. 701Google Scholar
 34. Măldărescu P., Popescu R. and Banu I., 1973: Chipuri ¸si portaluri de piatră în Muntele Cozia. Comitetul de Cultură ¸si Educa¸tie Socialistă al Jude¸tului Vālcea (CCESJV) (ed.), Studii ¸si cercetari. CCESJV, R^amnicu V^alcea, pp. 63–75.Google Scholar
 35. Milescu I., 1990: Pādurile ¸si omenirea. Editura Ceres, Bucharest.Google Scholar
 36. Mo¸toc D., 1972: Unde s-a semnat actul de na¸stere al Tarii Romăne¸sti: contribu¸tii la localizarea bataliei din 9–12 Noiembrie 1330. Societatea Prietenii Muzeului Balcescu (SPMB) (ed.), File V^alcene SPMB, Balce¸sti pe Topolog, pp. 85–107.Google Scholar
 37. Nyárády E. 1955: Vegeta¸tia Muntelui Cozia. Buletinul ¸ Stiin¸tific II 7(2): 209–246.Google Scholar
 38. Oarcea Z., 1981: Sistemul de parcuri na¸tionale proiectat în Romāania. Studii ¸si Comunicari de Ocrotirea Naturii 1: 116–129.Google Scholar
 39. Orghidan N., 1969: Vaile transversale din Rom^ania. Editura Academiei RSR, Bucharest.Google Scholar
 40. Panighiantā F., 1969: Valea Oltului. Editura CNEFS, Bucharest.Google Scholar
 41. Pânzaru G., 1983: Necesitatea conservării ¸si refacerii jnepeni¸surilor. Ocrotirea Naturii 27(1): 11–19.Google Scholar
 42. Ploaie G., 1983: Valea Lotrului. Editura Sport-Turism, Bucharest.Google Scholar
 43. Ploaie G., 1995: Tourism and conservation in the mountains of Vālcea County. In: Turnock D. (ed.), Rural Change in Romania. Leicester University Geography Department Occasional Paper 33, Leicester, pp. 54–60.Google Scholar
 44. Ploaie G., 1999a: Natura salbaticā din Vālcea Editura Prisma, R^amnicu V^alcea.Google Scholar
 45. Ploaie G., 1999b: Conservation: the case of Buila-V^anturari¸ta. In: Turnock D. (ed.), Path Dependency and Sustainable Rural Tourism in the Romanian Carpathians. University of Leicester Department of Geography Occasional Paper 41, Leicester, pp. 124–133.Google Scholar
 46. Ploaie G. and Turnock D., 1999: Conservation and rural change in V^alcea County. GeoJournal 46: 289–303.CrossRefGoogle Scholar
 47. Popescu L., 1983: Comori naturale ale Jude¸tului Vālcea In: Casa Corpului Didactic and Muzeul Jude¸tean (eds.), Studii V^alcene CCD & Muzeul Jude¸tean, R^amnicu V^alcea, pp. 209–227.Google Scholar
 48. Popescu N., 1968: Mun¸tii Capa¸t^anii ¸si Coziei. Editura CNEFS, Bucharest.Google Scholar
 49. Popescu N., 1977: Mun¸tii no¸stri: Mun¸tii Cāpā¸t^anii. Editura Sport-Turism, Bucharest.Google Scholar
 50. Popescu N. and Calin D., 1987: Mun¸tii no¸stri: Mun¸tii Coziei. Editura Sport-Turism, Bucharest.Google Scholar
 51. Rusenescu C., 1969: Sta¸tiunile balneo-climaterice în jude¸tul Vîlcea: considera ¸tii de geografie turistic. In: Tufescu V. (ed.), Lucrarile colocviului na¸tional al geografia turismului. Institut de Geologie-Geografie, Bucharest, pp. 202–212.Google Scholar
 52. Rusenescu C., 1980: Dezvoltarea zonei turistice Lotru ¸si protec¸tia mediului inconjurātor. In: Badea L. and Dragomirescu S. (eds.), Lucrarile celui de-al IV lea Colocviu de Geografia Turismului. Institut de Geografie, Bucharest, pp. 145–151.Google Scholar
 53. Savu A., 1963: Unele trāsāturi ale reliefului din Masivul Cozia. Probleme de Geografie 10: 109–121.Google Scholar
 54. Soran V., 1979: Ecologia jnepānului. Ocrotirea Naturii si Mediului Înconjur ātor 23(1): 23–29.Google Scholar
 55. Teofilescu T., 1984: Ecartul altitudinal al gorunului în raza Ocolului Silvic Cālimāne¸sti'. In: Comitetul de Cultura ¸si Educa¸tie Socialista al Jude¸tului V^alcea (CCESJV) (ed.), Ocrotirea naturii in Oltenia. CCESJV, R^amnicu V^alcea, pp. 54–56.Google Scholar
 56. Tufescu V., Niculescu G. and Dragomirescu S. (eds.), 1981: Emm.de Martonne: lucrari geografice despre Rom^ania – cercetari asupra evolu¸tiei morfologice a Alpilor Transilvaniei. Editura Academiei RSR, Bucharest.Google Scholar
 57. Van Zon H., 2001: Neo-patrimonialism as an impediment to economic development: the case of Ukraine. Communist Studies & Transition Politics, 17(3): 71–95.Google Scholar
 58. Walker D. (ed.), 1995: Integrated development strategy:V^alcea County, Romania. Oxford Brookes University, Oxford.Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 2001

Authors and Affiliations

 • Gheorghe Ploaie
  • 1
 • David Turnock
  • 2
 1. 1.Râmnicu VâlceaRomania
 2. 2.Geography DepartmentThe University, LeicesterU.K.

Personalised recommendations