Advertisement

Russian Journal of Applied Chemistry

, Volume 76, Issue 11, pp 1873–1880 | Cite as

175 Years of Manufacture of Platinum Metals in Russia

Article

Keywords

Russia Platinum Platinum Metal 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Zvyagintsev, O.E., Izv. Inst. Izuch. Platiny, 1927, no. 5, pp. 5–22.Google Scholar
 2. 2.
  Fritsman, E.Kh., Izv. Inst. Izuch. Platiny, 1927, no. 5, pp. 23–74.Google Scholar
 3. 3.
  Zvyagintsev, O.E., in Materialy po istorii otechestvennoi khimii (Materials on History of Domestic Chemistry), Moscow: Akad. Nauk SSSR, 1950, pp. 122–134.Google Scholar
 4. 4.
  Zvyagintsev, O.E., Tr. Inst. Ist. Estestvozn. Tekh., 1955, vol. 6, pp. 160–204.Google Scholar
 5. 5.
  Shabarin, S.K., Izv. Akad. Nauk SSSR, Otd. Tekh. Nauk, 1952, no. 10, pp. 1512–1519.Google Scholar
 6. 6.
  Fedorenko, N.V., Razvitie issledovanii platinovykh metallov v Rossii (Development of Studies of Platinum Metals in Russia), Moscow: Nauka, 1985.Google Scholar
 7. 7.
  Stepanov, N.I., Izv. Inst. Izuch. Platiny, 1927, no. 5, pp. 75–84.Google Scholar
 8. 8.
  Plotkin, S.Ya., Petr Grigor'evich Sobolevskii, Moscow: Nauka, 1966.Google Scholar
 9. 9.
  Sobolevskii, P.G., Izv. Inst. Platiny Drug. Blagorodn. Met., 1927, no. 5, pp. 206–219.Google Scholar
 10. 10.
  Plaksin, I.N., in Russkie uchenye v tsvetnoi metallurgii (Russian Scientists in Nonferrous Metallurgy), Moscow: Metallurgiya, 1948, pp. 92–108.Google Scholar
 11. 11.
  Raskin, N.M., Apollos Apollosovich Musin-Pushkin, Leningrad: Nauka, 1981.Google Scholar
 12. 12.
  Menshutkin, B.N., Izv. Inst. Izuch. Platiny, 1928, no. 6, pp. 1–10.Google Scholar
 13. 13.
  Ushakova, N.N., Karl Karlovich Klaus, Moscow: Nauka, 1972.Google Scholar
 14. 14.
  Lebedinskii, V.V., Izv. Sekt. Izuch. Platiny, Akad. Nauk SSSR, 1945, no. 18, pp. 5–7.Google Scholar
 15. 15.
  Solov'ev, Yu.I., Nikolai Semenovich Kurnakov: 18601941, Moscow: Nauka, 1986.Google Scholar
 16. 16.
  Solov'ev, Yu.I., Istoriya khimii v Rossii (History of Chemistry in Russia), Moscow: Nauka, 1985.Google Scholar
 17. 17.
  Kurnakov, N.S., Trudy po khimii kompleksnykh soedinenii (Works on Chemistry of Complex Compounds), Moscow: Akad. Nauk SSSR, 1963.Google Scholar
 18. 18.
  Zvyagintsev, O.E., Solov'ev, Yu.I., and Starosel'-skii, P.I., Lev Aleksandrovich Chugaev, Moscow: Nauka, 1965.Google Scholar
 19. 19.
  Naboichenko, S.S., Metallurg Nikolai Baraboshkin (Metallurgist Nikolai Baraboshkin), Yekaterinburg: Ural'sk. Univ., 2001.Google Scholar
 20. 20.
  Vernadsky, V.I., O blizhaishikh zadachakh Komissii po izucheniyu proizvoditel'nykh sil Rossii (On Nearest Goals of the Commission for Analysis of Productive Forces in Russia), Petrograd, 1915.Google Scholar
 21. 21.
  Karpov, B.G., Usp. Khim., 1936, vol. 5, nos. 7-8, pp. 1153–1159.Google Scholar
 22. 22.
  Zvyagintsev, O.E., Izv. Sekt. Izuch. Platiny Akad. Nauk SSSR, 1936, no. 13, pp. 5–7.Google Scholar
 23. 23.
  Deryagin, P.I., Tsvetn. Met., 1967, no. 10, pp. 102–104.Google Scholar
 24. 24.
  Derevyankin, V.A. and Deryagin, P.I., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Tsvetn. Metall., 1980, no. 6, pp. 89–90.Google Scholar
 25. 25.
  Morachevskii, A.G., Zh. Prikl. Khim., 2002, vol. 75, no. 4, pp. 699.Google Scholar
 26. 26.
  Solov'ev, Yu.I., Institut obshchei i neorganicheskoi khimii im. N.S. Kurnakova Rossiiskoi Akademii nauk: Istoricheskii ocherk (Kurnakov Inst. of General and Inorganic Chemistry, Russian Acad. Sci.: Historical Sketch), Moscow: Nauka, 1993.Google Scholar
 27. 27.
  Organizatsiya nauki v pervye gody Sovetskoi vlasti 1917-1925: Sbornik dokumentov (Science Organization in the First Years of the Soviet Power, 1917-1925, Coll. of Documents), Leningrad: Nauka, 1968, pp. 136–139.Google Scholar
 28. 28.
  Chugaev, L.A., Izv. Inst. Platiny Drug. Blagorodn. Met., 1920, no. 1, pp. 1–11.Google Scholar
 29. 29.
  Pichkov, V.N. and Solov'ev, Yu.I., Zh. Neorg. Khim., 1974, vol. 19, no. 7, pp. 1723–1728.Google Scholar
 30. 30.
  Vysotskii, N.K., Platina i raiony ee dobychi (Platinum and Regions of Its Mining), Petrograd: Komiss. Estestv. Proizv. Sil, Ross. Akad. Nauk, 1923, part 1, pp. 1-108; part 2, pp. 109-344; part 3, pp. 345–392; 1925, part 4, pp. 393-629.Google Scholar
 31. 31.
  Urvantsev, N.N., Noril'sk: Istoriya otkrytiya i osvoeniya medno-nikelevykh rud Sibirskogo severa (Norilsk: History of the Discovery and Development to Commercial Level of Copper-Nickel Ores of Northern Siberia), Moscow: Nedra, 1969.Google Scholar
 32. 32.
  I vstal zavod nad Eniseem (A Plant Appeared over Yenisei), Graiver, B.M., Compiler, Krasnoyarsk: Platina, 1998.Google Scholar
 33. 33.
  Polishchuk, V.R., Repressirovannaya nauka (Repressed Science), Yaroshevskii, M.G., Ed., Leningrad: Nauka, 1991, vol. 1, pp. 352–366.Google Scholar
 34. 34.
  Morachevskii, A.G., Ocherki ob uchenykh-khimikakh Sankt-Peterburgskogo politekhnicheskogo instituta (Essays about Chemists from St. Petersburg Polytechnic Institute), St. Petersburg: Sankt-Peterb. Gos. Politekh. Univ., 2002.Google Scholar
 35. 35.
  Morachevskii, A.G., Zh. Prikl. Khim., 2003, vol. 76, no. 8, pp. 1400-1402.Google Scholar
 36. 36.
  Nemilov, S.V., Fiz. Khim. Stekla, 1999, vol. 25, no. 2, pp. 121–129.Google Scholar
 37. 37.
  Morachevskii, A.G., Zh. Prikl. Khim., 1999, vol. 72, no. 7, pp. 1226–1228.Google Scholar
 38. 38.
  Zavod. Lab., 1997, no. 8, p. 60.Google Scholar
 39. 39.
  Morachevskii, A.G., Polyakov, E.G., and Strangrit, P.T., Zh. Prikl. Khim., 2000, vol. 73, no. 10, pp. 1737–1738.Google Scholar
 40. 40.
  Chernyshov, N.M., Soros. Obraz. Zh., 1998, no. 5, pp. 72–76.Google Scholar
 41. 41.
  Nekrasov, E. and Stavskii, A., Met. Evrazii, 1999, no. 6, pp. 84–86.Google Scholar
 42. 42.
  Genkin, A.D., Distler, V.V., Gladyshev, G.D., et al., Sul'fidnye medno-nikelevye rudy Noril'skikh mestorozhdenii (Sulfide Copper-Nickel Ores of Norilsk Deposits), Moscow: Nauka, 1981.Google Scholar
 43. 43.
  Dodin, D.A., Dyuzhikov, O.A., Kravtsov, V.F., et al., <nt>in</nt> Platina Rossii: Problemy razvitiya mineral'nosyr'evoi bazy platinovykh metallov: Sbornik nauchnykh trudov (Platinum of Russia: Problems of Development of Mineral Resources of Platinum Metals: Coll. of Sci. Works), Moscow: Geoinformmark, 1994, pp. 18-41.Google Scholar
 44. 44.
  Dodin, D.A., Chernyshov, N.M., Dyuzhikov, O.A., et al., <nt>in</nt> Platina Rossii: Problemy razvitiya mineral'-no-syr'evoi bazy platinovykh metallov: Sbornik nauchnykh trudov (Platinum of Russia: Problems of Development of Mineral Resources of Platinum Metals: Coll. of Sci. Works), Moscow: Geoinformmark, 1994, pp. 5–17.Google Scholar
 45. 45.
  Greiver, T.N. and Petrov, G.V., Tsvetn. Metall., 1999, nos. 8–9, pp. 7–10.Google Scholar
 46. 46.
  Petrov, G.V., Greiver, T.N., and Lazarenkov, V.G., Sovremennoe sostoyanie i tekhnologicheskie perspektivy proizvodstva platinovykh metallov iz khromitovykh rud (Present-Day State and Technological Prospects for Manufacture of Platinum Metals from Chromite Ores), St. Petersburg: Nedra, 2001.Google Scholar

Copyright information

© MAIK “Nauka/Interperiodica” 2003

Personalised recommendations