Advertisement

Hydrobiologia

, Volume 522, Issue 1–3, pp 349–350 | Cite as

The fish Perccottus glenii: history of introduction to western regions of Eurasia

 • Andrey N. Reshetnikov
Note

Abstract

The fish,Perccottus glenii, appeared in western regions of Eurasia in 1916 and has several centres of invasion. Ways of distribution are discussed. Uncontrolled distribution of this fish leads to significant negative changing of freshwater ecosystems.

alien species biological invasion conservation introduced fish introduction,Perccottus glenii 

References

 1. Antychowicz, J., 1994. Perccottus glehni w naszych wodach. Komunikaty Rybackie 2: 21–22.Google Scholar
 2. Berg, L. S., 1949. Ryby presnykh vod SSSR i sopredelnykh stran, 3. Isdatelstvo AN SSSR, Moskva-Leningrad, 927–1382 pp (Fishes of fresh waters of the USSR and contiguous countries, 3 (in Russian).)Google Scholar
 3. Borisova, A. T., 1972. Sluchaynye vselentsy v vodoemy Uzbekistana. Voprosy ikhtiologii 12 (1): 49–53. (The casual introducers in waterbodies of Uzbekistan (in Russian).)Google Scholar
 4. Harka, A., 1998. Magyarorszag faunajanak uj halfaja: az amurgeb (Perccottus glehni Dybowski, 1877). Halaszat 91 (1): 32–33.Google Scholar
 5. Elovenko, V. N., 1979. Bor’ba s rotanom v biotekhnike prudovogo khozyaistva. In: Rastitelnoyadnye ryby i novye ob’ekty rybovodstva i akklimatizatsii 26: 97–104. (Control of rotan by management in a fish-farm (in Russian).)Google Scholar
 6. Kirpichnikov, V. S., 1945. Biologiya Perccottus glehni Dyb. (Eleotridae) i perspektivy ego ispolzovaniya protiv yaponskogo entsefalita i malarii. Bulleten MOIP (otdelenie biologicheskoe) 50 (5–6): 14–27. (Biology of Perccottus glehni Dyb. (Eleotridae) and possibilities of its utilization in the control of Japanese encephalitis and malaria (in Russian).)Google Scholar
 7. Kosko, J., P. Kosuth & E. Hrtan, 1999. Dalsi novy prvok ichtyofauny Slovenska. Polovnictvo a rybarstvo 51 (6):33.Google Scholar
 8. Kuderskiy, L. A., 1980. Rotan v prudakh Gor’kovskoy oblasti. Rybokhozyaystvennoe izuchenie vnutrennikh vodoemov 25: 28–33. (Rotan in ponds of Gor’kovskaya Province (in Russian).)Google Scholar
 9. Makhlin, M. D., 1990. Amurskiy akvarium. Khabarovskoe knizhnoe izdatelstvo, Khabarovsk, 320 pp. (Amur aquarium (in Russian).)Google Scholar
 10. Manteifel, Y. B. & A. N. Reshetnikov, 2002. Avoidance of noxious tadpole prey by fish and invertebrate predators: adaptivity of a chemical defence may depend on predator feeding habits. Arch. Hydrobiol. 153 (4): 657–668.Google Scholar
 11. Mori, T., 1936. Studies on the geographical distribution of freshwater fishes in eastern Asia. Tokio, 88 pp.Google Scholar
 12. Pronin, N. M., 1982. Ob ekologicheskikh posledstviyakh akklimatizatsionnykh rabot v basseyne ozera Baykal. In Prokopiev, V. N. (ed.), Biologicheskie resursy Zabaykalya i ikh okhrana. Buryatskiy filial SO AN SSSR, Ulan-Ude: 3–18. (About ecological consequences of acclimatisation works in basin of Lake Baikal (in Russian).)Google Scholar
 13. Reshetnikov, A. N. & Yu. B. Manteifel, 1997. Newt-fish interactions in Moscow province: a new predatory colonizer, Perccottus glenii, transforms metapopulations of newts, Triturus vulgaris and T. cristatus. Advances in amphibian research in the Former Soviet Union 2: 1–12.Google Scholar
 14. Reshetnikov, A. N., 2003. Vliyanie rotana, Perccottus glenii, na am-fibiy v malykh vodoemakh. Ph.D. Theses, Ecology & Evolution Institute, Moscow, 178 pp. (Influence of rotan, Perccottus glenii, on amphibians in small waterbodies (in Russian).)Google Scholar
 15. Reshetnikov, A. N., (in press). The introduced fish, rotan (Perccottus glenii), depresses populations of aquatic animals (macroinvertebrates, amphibians, and a fish). Hydrobiologia.Google Scholar
 16. Shlyapkin, I. V. & S. V. Tikhonov, 2001. Rasprostranenie i biologicheskie osobennosti rotana Perccottus glenii Dybowski v vodoemakh verkhnego Povolhz’ya. In: USA-Russia invasive species workshop, Borok: 203–204. (Distribution and biological features of Amur sleeper Perccottus glenii Dybowski in the Upper Volga reservoirs (in Russian).)Google Scholar
 17. Spanovakaya, V. D., K. A. Savvaitova & T. L. Potapova, 1964. Ob izmenchivosti rotana (Perccottus glehni Dyb. fam. Eleotridae) pri akklimatizatsii. Voprosy ikhtiologii 4 (4): 632–643. (About variability of rotan (Perccottus glehni Dyb. fam. Eleotridae) under acclimatisation (in Russian).)Google Scholar
 18. Vasilyeva, E. D. & A. P. Makeyeva, 1988. Morfologicheskie osobennosti i taksonomiya goloveshkovukh ryb (Pisces, Eleotridae) fauny SSSR. Zoologicheskiy zhurnal 67 (8): 1194–1203. (Morphological features and taxonomy of Eleotridae (Pisces) from the fauna of the USSR (in Russian).)Google Scholar
 19. Zhu, S. Q., 1995. Synopsis of Freshwater Fishes in China. Jiangsu Science and Technology Publishing House, Nanjing, 548 pp. (in Chinese).Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 2004

Authors and Affiliations

 • Andrey N. Reshetnikov
  • 1
 1. 1.A. N. Severtsov Ecology & Evolution Institute, the Russian Academy of Sciences

Personalised recommendations