Hydrobiologia

, Volume 510, Issue 1–3, pp 195–205 | Cite as

Horizontal distribution of phytoplankton as related to the spatial heterogeneity of a lake – a case study from two lakes of the Wielkopolski National Park (western Poland)

 • Mariusz Pełechaty
 • Paweł M. Owsianny
Article

Abstract

This study compares phytoplankton communities within macrophyte communities and mid-lake sites along transects in two lakes of the Wielkopolski National Park. Water samples were collected in August 1998 to characterize the phytoplankton communities at these locations and for the physical-chemical analysis of the water. There was phytocoenotic differentiation associated with the sites and the specific water properties in the two lakes, especially between the phytolittoral and mid-lake sites. In addition, there was strong negative correlation in abundance between Aphanizomenon flos-aquae and Aphanizomenon issatschenkoi along the Lake Jarosławieckie transect.

phytoplankton Góreckie Jarosławieckie Aphanizomenon flos-aquae Aphanizomenon issatschenkoi macrophytes 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Bucka, H., 1989, Ecology of selected planktonic algae causing water blooms. Acta Hydrobiologica 31: 207-258.Google Scholar
 2. Burchardt, L., 1993, Bioindication in the assessment of lake ecosystem. In Burchardt, L. (ed.), Interdisciplinary Investigations of Freshwater Ecosystems. Idee Ekologiczne Tom 3: 39-44.Google Scholar
 3. Dąbrowska, B. B., 1999, Funkcjonowanie zbiorowisk trzciny pospolitej w warunkach dobowych waha´n poziomu wody jeziora Kwiecko oraz w naturalnych warunkach doliny Debrzycy. In Kostrzewski, A. (ed.), Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. 2. Powodzie rzek przymorza Baltyku i innych regionów Polski. Uwarunkowania, przebieg, skutki w £rodowisku przyrodniczym. UAM Poznań, pp. 59-65 (in Polish).Google Scholar
 4. Duggan, I. C., J. D. Green, K. Thompson & R. Shiel, 2001, The influence of macrophytes on the spatial distribution of littoral rotifers. Freshwater Biology 46: 777-786.Google Scholar
 5. Dvorak, J., 1970, Horizontal zonation of macrovegetation, water properties and macrofauna in a littoral stand of Glyceria aquatica (L.) Wahlb in a pond in South Bohemia. Hydrobiologia 35: 17- 30.Google Scholar
 6. Gervais, F., 1991, Which factors controlled seasonal and spatial distribution of phytoplankton species in Schlachtensee (Berlin) 1987? Archiv für Hydrobiologie 121: 43-65.Google Scholar
 7. Harris, G. P. & R. E. H. Smith, 1977, Observations of smallscale patterns populations. Limnology and Oceanography 22: 887-889.Google Scholar
 8. Horppila J. & L. Nurminen, 2001, The effect of an emergent macrophyte (Typha angustifolia) on sediment resuspension in a shallow north temperate lake. Freshwater Biology 46: 1447-1455.Google Scholar
 9. Jones R. I. & V. Ilmavirta, 1983, Spatial heterogeneity of phytoplankton in the Lokka reservoir, Finnish Lapland. Annales Botanici Fennici 20: 391-397.Google Scholar
 10. Kawecka, B. & P. V. Eloranta, 1994. Zarys ekologii glonów wód słodkich i środowisk lądowych. PWN Publisher, Warszawa, 252 pp. (in Polish).Google Scholar
 11. Kłosowski, S., 1985, Habitat conditions and bioindicator value of the main communities of aquatic vegetation in north-east Poland. Polish Archives of Hydrobiology 32: 7-29.Google Scholar
 12. Kłosowski, S., 1992, Ekologia i wartość wskafnikowa zbiorowisk roślinności szuwarowej naturalnych zbiorników wód stojących. Fragmenta Floristica et Geobotanica 37: 563-595 (in Polish with English and German abstracts).Google Scholar
 13. Kłosowski, S., 1999, Synecological studies on littoral vegetation in nothern Poland. Acta Hydrobiologica, 41: 49-54.Google Scholar
 14. Kłosowski, S. & H. Tomaszewicz, 1984, Typhetum angustifoliae and Typhetum latifoliae as indicators of various habitats. Polish Archives of Hyrobiology 31: 245-255.Google Scholar
 15. Lu´sci´nska, M. & U. Jakubowska, 1999, Dynamics of abundance and development of algae in humic lake in Tuchola Forest. Acta Universitatis Nicolaici Copernici, Limnological Papers 20: 69-84.Google Scholar
 16. Luśscińnska, M. & R. Soska, 1998, Algal communities of humic acid sites: biomass and diversity in lake water versus peat-mat water. Polish Journal of Ecology, 46: 123-135.Google Scholar
 17. Ostendorp, W., 1993, Reed bed characteristics and significance of reeds in landscape ecology. Aktuelle Limnologie, 5: 149-161.Google Scholar
 18. Ozimek, T., 1992, Makrofity zanurzone i ich relacje z glonami w jeziorach o wysokiej trofii. Wiadomości Ekologiczne, 38: 13-34 (in Polish).Google Scholar
 19. Papastergiadou, E. & D. Babalonas, 1993, The relationships between hydrochemical environmental factors and the aquatic macrophytic vegetation in stagnant and slow flowing waters. 2. Evaluation of plant associations indicative value. Archiv für Hydrobiologie, 90: 493-506.Google Scholar
 20. Pelechaty, M., 1999, The phytosociological characteristic and habitat requirements of the Phragmitetum communis (Gams 1927) Schmale 1939 phytocoenoses in the lakes of the Wielkopolski National Park. Hydrobiologia 408/409: 327-334.Google Scholar
 21. Pelechaty, M., 2000a, Variability of physicochemical properties of water and substrate of lake phytolittoral habitats caused by anthropopressure. In Gurgul, H.(ed.), Physicochemical Problems of NaturalWaters Ecology, Vol. II.Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin: pp. 157-169.Google Scholar
 22. Pelechaty, M., 2000b, Habitat diversity of the lake ecosystem. In: Brandt, J., B. Tress & G. Tress (eds), Multifunctional Landscapes. Interdisciplinary Approaches to Landscape Research and Management. Conference Material for the International Conference on ‘Multifunctional Landscapes’. Centre for Landscape Research, Roskilde, October 18-21. 2000. Published in September 2000: p. 256.Google Scholar
 23. Pelechaty, M., L. Burchardt & J. Siepak, 2000, Factors differentiating the habitats occupied by phytocoenoses of Phragmitetum communis (Gams 1927) Schmale 1939 in lakes of Wielkopolska region. Polish Journal of Environmental Studies 9: 409-417.Google Scholar
 24. Pieczyńska, E. (ed.), 1976. Selected Problems of Lake Littoral Ecology. Warsaw University, Warsaw, 238 pp.Google Scholar
 25. Reynolds, C. S., 1984. The Ecology of Freshwater Phytoplankton. Cambridge University Press, Cambridge, 384 pp.Google Scholar
 26. Sza´nkowski, M., 1998. Ekologiczny status ro£linno£ci jezior lobeliowych w Polsce. Doctorate dissertation, Faculty of Biology, Warsaw University, Warszawa, 148 pp. (in Polish with English abstract).Google Scholar
 27. Szyper, H., R. Gołdyn & W. Romanowicz, 1999, Obciążenie jezior Wielkopolskiego Parku Narodowego związkami azotu i fosforu. In Zdanowski, B., M. Kaminski & A. Martyniak (eds), Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych na obszarach chronionych. Olsztyn: 171-183 (in Polish).Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 2003

Authors and Affiliations

 • Mariusz Pełechaty
  • 1
 • Paweł M. Owsianny
  • 1
 1. 1.Department of HydrobiologyAdam Mickiewicz UniversityPoznańPoland

Personalised recommendations