Russian Journal of Applied Chemistry

, Volume 74, Issue 8, pp 1422–1425 | Cite as

Works of Academician B. S. Jacobi in the Field of Applied Chemistry (To B. S. Jacobi's bicentennial birthday anniversary)

Article

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

REFERENCES

 1. 1.
  Kravets, T.P., Usp. Fiz. Nauk, 1949, vol. 38, no. 3, pp. 4101-4113.Google Scholar
 2. 2.
  Efremov, D.V. and Radovskii, M.I., Elektrodvigatel' v ego istoricheskom razvitii (Electric Motor in Its Historical Development), Mitkevich, V.F., Ed., Moscow: Akad. Nauk SSSR, 1936.Google Scholar
 3. 3.
  Radovskii, M.I., Usp. Fiz. Nauk, 1948, vol. 35, no. 4, pp. 580-588.Google Scholar
 4. 4.
  Efremov, D.V. and Radovskii, M.I., Dinamomashina v ee istoricheskom razvitii (Dynamo in Its Historical Development), Mitkevich, V.F. Ed., Leningrad: Akad. Nauk SSSR, 1934.Google Scholar
 5. 5.
  Jacobi, B.S., Raboty po elektrokhimii (Works on Electrochemistry), Frumkin, A.N., Ed., Moscow: Akad. Nauk SSSR, 1957.Google Scholar
 6. 6.
  Vil'd, G.I., O zhizni i trudakh akademika B.S.Yakobi (Life and Acivities of Academician B.S. Jacobi), St. Petersburg: Imperat. Akad. Nauk, 1875.Google Scholar
 7. 7.
  Solov'ev, Yu.I., Voprosy Ist. Estestvozn, Tekhn., 1963, no. 14, pp. 82-87.Google Scholar
 8. 8.
  Ostval'd, V., Istoriya elektrokhimii (History of Electrochemistry), St. Petersburg: Obrazovanie, 1911.Google Scholar
 9. 9.
  Frumkin, A.N. and Obrucheva, A.D., Elektrichestvo, 1953, no. 2, pp. 71-74.Google Scholar
 10. 10.
  Jacobi, M.H., Gal'vanoplastika, ili sposob po dannym obraztsam proizvodit' mednye izdeliya iz mednykh rastvorov s pomoshch'yu gal'vanizma (Galvanoplastics —a Method for Fabricating Prototype-reproducing Articles from Copper Solutions by Means of Galvanism), St. Petersburg, 1840.Google Scholar
 11. 11.
  Il'in, A.A., Boris Semenovich Yakobi. Istoricheskii ocherk izobreteniya gal'vanoplastiki (Boris Semenovich Jacobi. Historical Essay on the Discovery of Galvanoplastics), St. Petersburg: Izd. K.L. Rikkera, 1889.Google Scholar
 12. 12.
  Val'den, P.I., Nauka i zhizn' (Science and Life), Petrograd: Nauch. Tekhn. Izd., part 1, 1922.Google Scholar
 13. 13.
  Deshevov, M.M., Zap. Imperat. Russkogo Tekhn. Ova, 1889, vol. 23. April, pp. 1-15.Google Scholar
 14. 14.
  Yarotskii, A.V., Boris Semenovich Yakobi (Boris Semenovich Jacobi), Moscow: Nauka, 1988.Google Scholar
 15. 15.
  Novlyanskaya, M.G., Boris Semenovich Yakobi. Bibliograficheskii ukazatel' (Boris Semenovich Jacobi. Bibliography), Shafranovskii, K.I., Ed., Moscow: Akad. Nauk SSSR, 1953.Google Scholar

Copyright information

© MAIK “Nauka/Interperiodica” 2001

Personalised recommendations