Advertisement

Russian Journal of Ecology

, Volume 33, Issue 3, pp 220–223 | Cite as

River Otter (Lutra lutra L.) in Northeastern Siberia: Distribution and Numbers

 • E. A. Dubinin
Article
distribution range numbers river otter 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

REFERENCES

 1. Chernyavskii, F.B., Mlekopitayushchie krainego Severo-Vostoka Sibiri (Mammals of Extreme Northeastern Siberia), Moscow: Nauka, 1984.Google Scholar
 2. Dubinin, E.A., Feeding of Otter (Lutra lutra L.) in Summer and Autumn in the Northwestern Okhotsk Region, Ekologiya, 1999, vol. 30, no. 2, pp. 149-152.Google Scholar
 3. Dubinin, E.A., Trophic Relationships of River Otter (Lutra lutra L.) and American Mink (Mustela vison Schreb.) in Northeastern Siberia, Sib. Ecol. Zh., 2000, no. 6, pp. 761-769.Google Scholar
 4. Ioganson, V.E., Kuznetsov, A.S., Deev, G.N., et al., Inland Waters, in Sever Dal'nego Vostoka (Northern Far East), Shilo, N.A., Ed., Moscow: Nauka, 1970, pp. 186-233.Google Scholar
 5. Kuznetsov, A.S. and Boichuk, V.V., Snow Cover and the Regime of River Flow in the Northeastern Soviet Union, Tr. Sev.-Vost. Kompl. Nauchno-Issled. Inst., 1963, no. 2, pp. 56-84.Google Scholar
 6. Mlekopitayushchie Sovetskogo Soyuza (Mammals of the Soviet Union), Geptner, V.G. and Naumova, N.P., Eds., Moscow: Vysshaya Shkola, 1967, vol. 2, part 1.Google Scholar
 7. Mlekopitayushchie Yakutii (Mammals of Yakutia), Tavrovskii, V.A., Ed., Moscow: Nauka, 1971.Google Scholar
 8. Nazarov, A.A., Geographic Analysis of the Results of Otter and Mink Census in the Russian Federation in 1975–1979, in Biologicheskie osnovy ucheta okhotnich'ikh zhivotnykh (Biological Principles of Game Census), 1990, pp. 69-85.Google Scholar
 9. Nazemnye mlekopitayushchie Dal'nego Vostoka SSSR: Opredelitel' (A Key to Terrestrial Mammals of the Soviet Far East), Krivosheev, V.G., Ed., Moscow: Nauka, 1984.Google Scholar
 10. Portenko, L.A., Kishchinskii, A.A., and Chernyavskii, F.B., Mlekopitayushchie Koryatskogo nagor'ya (Mammals of the Koryak Plateau), Moscow: Akad. Nauk SSSR, 1963.Google Scholar
 11. Proekt okhotnich'e-ekonomicheskogo obsledovaniya Bilibinskogo raiona Chukotskogo avtonomnogo okruga Magadanskoi oblasti (Project of Game-Management and Economic Survey of the Bilibino District, Chukchi Autonomous Area, Magadan Oblast), Novosibirsk: Zapadno-Sibirskaya Proektno-Izyskatel'skaya Ekspeditsiya Glavokhoty RSFSR, 1988–1990, no. 340/5.Google Scholar
 12. Resursy poverkhnostnykh vod SSSR (gidrologicheskaya izuchennost') (Surface Water Resources of the Soviet Union: Present-Day Hydrologic Knowledge), Leningrad: Gidrometeoizdat, 1967, vol. 19.Google Scholar
 13. Revin, Yu.V., Mlekopitayushchie Yuzhnoi Yakutii (Mammals of Southern Yakutia), Novosibirsk: Nauka, 1989.Google Scholar
 14. Rodikov, V.P., A Method for Determining Otter Sex and Relative Age under Field Conditions, Tez. dokl. II s''ezda VTO (Abstr. II Conf. of All-Union Theriological Society), Moscow, 1978, p. 183.Google Scholar
 15. Stroganov, S.U., Zveri Sibiri. Khishchnye (Wild Animal of Siberia: Carnivores), Moscow: Akad. Nauk SSSR, 1962.Google Scholar
 16. Sukhomirov, G.I., Otter: Living Conditions and Hunting in the Far East, Tr. Vses. Nauchno-Issled. Inst. Zhivotn. Syr'ya i Pushniny, 1967, no. 21, pp. 100-113.Google Scholar
 17. Teplov, V.P., Census of Otter, Sable, Marten, and Small Terrestrial Vertebrates, in Metody ucheta chislennosti i geograficheskogo raspredeleniya nazemnykh pozvonochnykh (Methods for Assessing Abundance and Geographic Distribution of Terrestrial Vertebrates), Moscow: Akad. Nauk SSSR, 1952, pp. 165-172.Google Scholar
 18. Ternovskii, D.V., Otter and Mink Census, Tr. Okskogo Gos. Zap., 1973, no. 9, pp. 144-161.Google Scholar
 19. Yudin, V.G., Biotopic Distribution of Some Carnivorous Mammals in the Far East, in Fauna i zoogeografiya mlekopitayushchikh Severo-Vostoka Sibiri (The Fauna and Zoogeography of Mammals in Northeastern Siberia), Vladivostok: Dal'nevost. Nauchn. Tsentr Akad. Nauk SSSR, 1978, pp. 129-166.Google Scholar
 20. Zonov, B.V., Ice Mounds and Air Holes on the Rivers of the Yana-Kolyma Mountain Land, Tr. Inst. Merzlotoved. im. V.A. Obrucheva, 1944, vol. 4, pp. 33-92.Google Scholar

Copyright information

© MAIK “Nauka/Interperiodica” 2002

Authors and Affiliations

 • E. A. Dubinin
  • 1
 1. 1.Institute of Biological Problems of the North, Far Eastern DivisionRussian Academy of SciencesMagadanRussia

Personalised recommendations