Advertisement

Doklady Biological Sciences

, Volume 383, Issue 1–6, pp 127–130 | Cite as

A New Type of Effect of Potentially Hazardous Substances: Uncouplers of Pelagial–Benthal Coupling

 • S. A. Ostroumov
Article

Keywords

Hazardous Substance Benthal Coupling 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

REFERENCES

 1. 1.
  Vernadsky, V.I., Khimicheskoe stroenie biosfery Zemli i ee okruzheniya (The Chemical Structure of Earth's Biosphere and Its Environment), Moscow: Nauka, 1965.Google Scholar
 2. 2.
  Alimov, A.F., Elementy teorii funktsionirovaniya vodnykh ekosistem (Principles of Functioning of Water Ecosystems), St. Petersburg: Nauka, 2000.Google Scholar
 3. 3.
  Izrael', Yu.A. and Tsyban', A.V., Antropogennaya ekologiya okeana (Anthropogenic Ecology of the Ocean), Leningrad: Gidrometeoizdat, 1989.Google Scholar
 4. 4.
  Monakov, A.V., Pitanie presnovodnykh bespozvonochnykh (Nutrition of Freshwater Invertebrates), Moscow: IPEE, 1998.Google Scholar
 5. 5.
  Sushchenya, L.M., Kolichestvennye zakonomernosti pitaniya rakoobraznykh (Quantitative Patterns of Nutrition in Crustaceans), Minsk: Nauka i Tekhnika, 1975.Google Scholar
 6. 6.
  Alimov, A.F., Funktsional'naya ekologiya presnovodnykh dvustvorchatykh mollyuskov (Functional Ecology of Freshwater Bivalves), Leningrad: Nauka, 1981.Google Scholar
 7. 7.
  Shul'man, G.E. and Finenko, G.A., Bioenergetika gidrobiontov (Bioenergetics of Hydrobionts), Kiev: Naukova Dumka, 1990.Google Scholar
 8. 8.
  Ostroumov, S.A., Donkin, P., and Staff, F., Dokl. Akad. Nauk, 1998, vol. 362, no.4, pp. 574–576.Google Scholar
 9. 9.
  Ostroumov, S.A., Biologicheskie effekty poverkhnostnoaktivnykh veshchestv v svyazi s antropogennymi vozdeistviyami na biosferu (Biological Effects of Surfactants As Related to Anthropogenic Impacts on the Biosphere), Moscow: MAKS, 2000.Google Scholar
 10. 10.
  Ostroumov, S.A., Biological Effects of Surfactants As Related to Anthropogenic Impacts on Organisms, Doctoral (Biol.)Dissertation, Moscow: Mosk. Gos. Univ., 2000.Google Scholar
 11. 11.
  Ostroumov, S.A., Dokl. Akad. Nauk, 2001, vol. 378, no.2, pp. 283–285.Google Scholar
 12. 12.
  Ostroumov, S.A. and Kolesnikov, M.P., Dokl. Akad. Nauk, 2000, vol. 373, no.2, pp. 278–280.Google Scholar
 13. 13.
  Ostroumov, S.A. and Kolesnikov, M.P., Dokl. Akad. Nauk, 2001, vol. 379, no.3, pp. 426–429.Google Scholar
 14. 14.
  Ostroumov, S.A., Dokl. Akad. Nauk, 2000, vol. 375, no.6, pp. 847–849.Google Scholar
 15. 15.
  Ostroumov, S.A., Dokl. Akad. Nauk, 2001, vol. 381, no.5, pp. 709–712.Google Scholar

Copyright information

© MAIK “Nauka/Interperiodica” 2002

Authors and Affiliations

 • S. A. Ostroumov
  • 1
 1. 1.Moscow State University, Vorob'evy goryMoscowRussia

Personalised recommendations