Advertisement

Learning Environments Research

, Volume 4, Issue 1, pp 51–85 | Cite as

The quality of student ratings of teacher behaviour

 • Rob De Jong
 • Klaas J. Westerhof
Article

Abstract

In a research project into the effectiveness of mathematics teaching in the first year of secondary education, external observers and students rated teachers' behaviour. The reliability and validity of both methods were established. The results show that teacher behaviour is assessed well when student ratings are aggregated at the classroom level. The quality of aggregated student ratings is as good as the quality of data from external observers. The predictive validity of aggregated student ratings is higher than the predictive validity of external observations when subject motivation is taken as a dependent variable.

classroom observation motivation predictive validity student ratings teacher behaviour 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

REFERENCES

 1. Aleamoni, L. M. (1981). Student ratings of instruction. In J. Millman (Ed.), Handbook of teacher evaluation (pp. 110–145). London: Sage.Google Scholar
 2. Brophy, J. E., & Good, T. L. (1986). Teacher behavior and student achievement. In M. C. Wittrock (Ed.), Handbook of research on teaching (3rd ed., pp. 328–375). New York: Macmillan.Google Scholar
 3. Corno, L., & Snow, R. E. (1986). Adapting teaching to individual differences among learners. In M. C. Wittrock (Ed.), Handbook of research on teaching (3rd ed., pp. 605–629). New York: Macmillan.Google Scholar
 4. Creemers, B. P. M. (1994). The effective classroom. London: Cassell.Google Scholar
 5. Fraser, B. J. (1982). Differences between student and teacher perceptions of actual and preferred classroom environment. Educational Evaluation and Policy Analysis, 4, 511–519.Google Scholar
 6. Fraser, B. (1900). Individualised Classroom Environment Questionnaire. Melbourne, Australia: Australian Council for Educational Research.Google Scholar
 7. Fraser, B. J. (1991). Two decades of classroom environment research. In B. J. Fraser & H. J. Walberg (Eds.), Educational environments (pp. 2–27). Oxford, UK: Pergamon Press.Google Scholar
 8. Fraser, B., & Walberg, H. (1981). Psychosocial learning environment in science classrooms: A review of research. Studies in Science Education, 8, 67–92.Google Scholar
 9. Grift, W. van de, Houtveen, T., & Vermeulen, C. (1997). Instructional climate in Dutch secondary education. School effectiveness and school improvement, 8(4), 449–662.Google Scholar
 10. Grift, W. van de, & Mulder, H. P. (1986). Het meten van leerlingpercepties van het onderwijs-klimaat in de wiskundeles [Measuring of student perception of educational climate in math lessons]. In J. C. Voogt & A. Reints (Eds.), Naar beter onderwijs [Towards better education] (pp. 144–159). Tilburg, The Netherlands: Zwijsen.Google Scholar
 11. Groot, A. D. de. (1961). Methodologie: Grondslagen van onderzoek en denken in de gedragswetenschappen [Methodology: Foundations of research and thinking in the behavioural sciences]. 's Gravenhage, The Netherlands: Mouton & Co.Google Scholar
 12. Heuvelmans, A. P. J. M., & Sanders, P. F. (1993). Beoordelaarsovereenstemming [Interrater reliability]. In T. J. H. M. Eggen & P. F. Sanders (Eds.), Psychometrie in de praktijk [Psychometrics in practice] (pp. 443–470). Arnhem, The Netherlands: Central Institute for the Development of Educational Tests.Google Scholar
 13. Houtveen, T., Vermeulen, C., & Grift, W. van de. (1993). Bouwstenen naar onderzoek naar de kwaliteit van scholen: Constructie van een instrument voor het meten van het onderwijsklimaat [Building bricks of research on the quality of schools: Construction of an instrument measuring educational climate]. Utrecht, The Netherlands: Institute for Educational Research.Google Scholar
 14. Jansen, M., & Westerhof, K. J. (1998). Interbeoordelaarsovereenstemming bij het meten van de kwaliteit van het onderwijzen met behulp van een beoordelingsschaal [Interrater reliability measuring quality of teaching with a rating scale]. Tijdschrift voor Onderwijsresearch [Journal of Educational Research], 23(3), 262–268.Google Scholar
 15. Jong, R. de, & Westerhof, K. J. (1998). Huiswerk en leerprestaties [Homework and achievement]. Pedagogische Studiën [Studies on Pedagogy (in Dutch this includes studies on education and childrearing)], 75(4), 262–276.Google Scholar
 16. Kremers, E. J. J. (1981). De wiskunde-attitudeschaal: een voorbeeld van een instrument voor het evalueren van affectieve doelstellingen [The maths' attitude scale: An example of evaluating affective goals]. In P. Weeda (Ed.), Aspecten van leerplanevaluatie. Onderwijskundige studies [Aspects of curriculum evaluation: Studies on education] (pp. 208–232). Den Bosch, The Netherlands: Malmberg.Google Scholar
 17. Marsh, H. W. (1984). Students' evaluation of university teaching: Dimensionality, reliability, validity, potential biases and utility. Journal of Educational Psychology, 76, 707–745.CrossRefGoogle Scholar
 18. Marsh, H. W. (1987). Students' evaluations of university teaching: Research findings, methodological issues, and directions for future research. International Journal of Educational Research, 11(3), 253–388.CrossRefGoogle Scholar
 19. Marsh, H. W., & Bailey, M. (1993). Multidimensional students' evaluations of teaching. Journal of Higher Education, 64(1), 1–18.Google Scholar
 20. Marsh, H. W., & Dunkin, M. J. (1992). Students' evaluations of university teaching: A multidimensional perspective. In J. C. Smart (Ed.), Higher education: Handbook of theory and research. Volume VIII (pp. 143–233). New York: Agathon Press.Google Scholar
 21. Os, W. van. (1999). Bruikbaarheid en Effectiviteit van Studentenoordelen over het Onderwijs [Usefulness and effectiveness of student ratings on education]. Unpublished doctoral thesis, Free University, Amsterdam, The Netherlands.Google Scholar
 22. Otten, R., & Boekaerts, M. (1990). Schoolvakbeleving bij geschiedenis: Nederlands en wiskunde in de brugklas [Experiencing subjects: History, Dutch and mathematics in the first year of general secondary education]. In M. Boekaarts & E. de Corte (Eds.), Onderwijsleerprocessen [Teaching learning processes] (pp. 101–115). Nijmegen, The Netherlands: Institute of Applied Social Sciences.Google Scholar
 23. Rosenshine, B., & Stevens, R. (1986). Teaching functions. In M. C. Wittrock (Ed.), Handbook of research on teaching (3rd ed., pp. 376–391). New York: Macmillan Publications.Google Scholar
 24. Sammons, P. (1999). School effectiveness: Coming of age in the twenty-first century. Lisse, The Netherlands: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 25. Schaffer, E. C., & Nesselrodt, P. S. (1992, April). The development and testing of the special strategies observation system. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, San Francisco.Google Scholar
 26. Scheerens, J., & Bosker, R. J. (1997). The foundations of educational effectiveness. Oxford, UK: Pergamon.Google Scholar
 27. Simons, P. R. J. (1995). Leerlingkenmerken [Student characteristics]. In J. Lowyck & N. Verloop (Eds.), Onderwijskunde [Educational science] (pp. 15–40). Groningen, The Netherlands: Wolters-Noordhoff.Google Scholar
 28. Stallings, J. A., & Stipek, D. (1986). Research on early childhood and elementary school teaching programs. In M. C. Wittrock (Ed.), Handbook of research on teaching (3rd ed., pp. 727–753.). New York: Macmillan.Google Scholar
 29. Teddlie, C., Kirby, P. C., & Stringfield, S. (1989). Effective versus ineffective schools: Observable differences in the classroom. Chicago: University of Chicago Press.Google Scholar
 30. Veenman, S., Lem, P., Voeten, M., Winkelmolen, G., & Lassche, H. (1986). Onderwijs in combinatieklassen [Education in combined classes]. 's Gravenhage, The Netherlands: Foundation for Funding of Educational Research.Google Scholar
 31. Walberg, H. J. (1986). Synthesis on research on teaching. In M. C. Wittrock (Ed.), Handbook of research on teaching (3rd ed., pp. 214–229). New York: Macmillan.Google Scholar
 32. Westerhof, K. J. (1989). Effectiviteit van leerkrachtgedrag: Een empirische studie naar de relatie tussen leerkrachtgedrag en leerwinst [Effectiveness of teacher behaviour: An empirical study into the relationship between teacher behaviour and achievement]. Unpublished doctoral thesis, University of Groningen, The Netherlands.Google Scholar
 33. Westerhof, K. J. (1992). On the effectiveness of teaching: Direct versus indirect teaching. School Effectiveness and School Improvement: An International Journal of Research, Policy and Practice, 3(3), 204–15.Google Scholar
 34. Wubbels, T., Creton, H. A., Brekelmans, J. M. G., & Hooymayers, H. P. (1987). De perceptie van de leraar-leerlingrelatie: Constructie en kenmerken van een instrument [Perception of the teacher-student relationship: Construction and characteristics of an instrument]. Tijdschrift voor Onderwijsresearch [Journal of Educational Research], 12, 3–16.Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 2001

Authors and Affiliations

 • Rob De Jong
  • 1
 • Klaas J. Westerhof
  • 1
 1. 1.Department of EducationUniversity of GroningenGroningenThe Netherlands

Personalised recommendations