Advertisement

GZ - Psychologie

, Volume 11, Issue 2, pp 24–30 | Cite as

Zelfcompassie binnen de Dialectische Gedragstherapie

Vriendelijk en radicaal accepteer ik de werkelijkheid
 • Klaas-Jan Pos
 • Wies van den Bosch
Achtergrondartikel
 • 53 Downloads

Samenvatting

Ondanks uitgebreid onderzoek naar de werkzaamheid, is er nog weinig bekend over de effectiviteit van zelfcompassie en mindfulness binnen de Dialectische Gedragstherapie (DGT). Een verkenning en vergelijking van beide concepten kan bijdragen aan een beter begrip van de werkzame factoren. Bij nadere beschouwing blijken ze deels te overlappen. Mogelijk dat de centrale vaardigheid Oordeelvrije Acceptatie een sleutelrol speelt in de werkzaamheid van mindfulness en zelfcompassie bij onze patiënten.

REFERENTIES

 1. 1.
  Neff, K. (2003). Self-Compassion: An Alternative Conceptualization of a Healthy Attitude Toward Oneself. Self and Identity, 2: 85-101.Google Scholar
 2. 2.
  Gilbert, P. (2009). Introducing Compassion-focused Therapy. Advances in Psychiatric Treatment, vol. 15, 199-208.Google Scholar
 3. 3.
  Scheibner, H.J., e.a. (2017). Self-compassion mediates the Relationship between Mindfulness and Borderline Personality Disorder Symptoms. Journal of Personality Disorders, 31: 1-19.Google Scholar
 4. 4.
  Linehan, M.M. (Ned vertaling 2002). Dialectische Gedragstherapie bij Borderline Persoonlijkheidsstoornis, Theorie en Behandeling, blz. 58-78.Google Scholar
 5. 5.
  Linehan, M.M., Wilks, C.R. (2015). The Course and Evolution of Dialectical Behavior Therapy. American Journal of Psychotherapy, 69 (2): 97-109.Google Scholar
 6. 6.
  Linehan, M.M. (Ned vertaling door Van den Bosch, L.C.M, 2006). Handleiding voor de Vaardigheidstraining Dialectische Gedragstherapie, blz. 274-277, en De DGT Vaardigheden Leerwijzers en Huiswerkbladen, werkboek 1, blz. 73 en blz. 102.Google Scholar
 7. 7.
  Barnard, L.K., Curry, J.F. (2011). Self-Compassion: Conceptualizations, Correlates, & Interventions. Review of General Psychology, 15 (4): 289-303.Google Scholar
 8. 8.
  Feliu-Soler, A., e.a. (2017). Fostering Self-Compassion and Loving-Kindness in Patients with Borderline personality Disorder: a Randomized Pilot Study. Clinical Psychology and Psychotherapy. 24 (1): 278-286.Google Scholar
 9. 9.
  Perroud, N., e.a. (2012). Mindfulness Skills in Borderline Personality Patients during Dialectical Behavior Therapy: preliminary results. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 16 (3): 189-196.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

 • Klaas-Jan Pos
  • 1
 • Wies van den Bosch
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations