Skip to main content

Blended therapie: een basis voor betere zorg?

Samenvatting

In de ggz wordt steeds sterker ingezet op online interventies, vaak als aanvulling op de klassieke face-to-face-therapie. Hoe sterk is de evidentie dat blended therapie ook echt tot betere zorg leidt, en hoe krijgt blended therapie vorm in de praktijk?

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Referenties

 1. Riper, H., Smit, F., Van der Zanden, R., Conijn, B., Kramer, J. & Mutsaers, K. (2007). E-mental health: High tech, high touch, high trust. Programmeringsstudie e-mental health in opdracht van het ministerie van VWS. Utrecht: Trimbosinstituut.

 2. Ebert, D. D., Van Daele, T., Nordgreen, T. Karekla, M., Compare, T. A., Zarbo, C. (on behalf of the EFPA E-Health Taskforce) & Baumeister, H. (2018). Internet and mobile-based psychological interventions: applications, efficacy and potential for improving mental health. A report of the EFPA e-health taskforce. European Psychologist, 23, 167-187.

 3. Andersson, G., Paxling, B., Roch-Norlund, P., Östman, G., Norgren, A., Almlöv, J. & Carlbring, P. (2012). Internet-based psychodynamic versus cognitive behavioral guided self-help for generalized anxiety disorder: a randomized controlled trial. Psychotherapy and psychosomatics81(6), 344-355.

 4. Johansson, R., Hesslow, T., Ljótsson, B., Jansson, A., Jonsson, L., Färdig, S. & Carlbring, P. (2017). Internet-based affect-focused psychodynamic therapy for social anxiety disorder: A randomized controlled trial with 2-year follow-up. Psychotherapy54(4), 351.

 5. Ruwaard, J. (2017). Technologische vernieuwingen in de geestelijke gezondheidszorg. Tijdschrift Klinische Psychologie, 47(1), 33-45

 6. Erbe, D., Eichert, H. C., Riper, H. & Ebert, D. D. (2017). Blending face-to-face and Internet-based interventions for the treatment of mental disorders in adults: Systematic review. Journal of Medical Internet Research, 19.

 7. Kenter, R. M. F., van de Ven, P. M., Cuijpers, P., Koole, G., Niamat, S., Gerrits, R. S. & Van Straten, A. (2015). Costs and effects of Internet cognitive behavioral treatment blended with face-to-face treatment: Results from a naturalistic study. Internet Interventions, 2, 77–83.

 8. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Rijksoverheid Nederland (2018). Bestuurlijk akkoord geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 2019 t/m 2022.

 9. Ruwaard, J. (2012). The efficacy and effectiveness of online CBT. Amsterdam: Department of Clinical Psychology, University of Amsterdam.

 10. van der Zanden, R., Kramer, J., Gerrits, R. & Cuijpers, P. (2012). Effectiveness of an online group course for depression in adolescents and young adults: a randomized trial. Journal of medical Internet research, 14, e86.

 11. Ruwaard, J. & Kok, R. (2015). Wild West eHealth: Time to hold our horses? The European Health Psychologist,17, 45-49.

 12. De Witte, N. A. J. & Van Daele, T. (2017). Techneut of technofoob? Attitudes rond technologiegebruik in kaart brengen bij cliënt en professional. Psyche, 29(3), 16-18.

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Additional information

In deze rubriek vindt u gevalsbeschrijvingen met reflectie op de inhoud.

Tom Van Daele

figure a

Tom Van Daele is onderzoeksleider van de Expertisecel Psychologie, Technologie & Samenleving. Hij is verbonden aan de Thomas More-hogeschool en research fellow aan de KU Leuven. Als klinisch psycholoog doet hij voornamelijk praktijkgericht onderzoek in de ggz, met een focus op de toegevoegde waarde van technologie.

Eva Van Assche

figure b

Eva Van Assche is lector en onderzoeker binnen de Expertisecel Psychologie, Technologie & Samenleving van de Thomas More-hogeschool. Haar onderzoek valt binnen het Interreg NWE eMEN project, dat als doel heeft de geestelijke gezondheidszorg toegankelijker en betaalbaarder te maken door het gebruik van technologie.

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

van Daele, T., van Assche, E. Blended therapie: een basis voor betere zorg?. GZ - Psychologie 11, 24–29 (2019). https://doi.org/10.1007/s41480-019-0002-x

Download citation

 • Published:

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1007/s41480-019-0002-x