Advertisement

GZ - Psychologie

, Volume 9, Issue 4, pp 16–21 | Cite as

QIT4kids: ROMMEN bij jonge patiënten

 • Nele StinckensEmail author
 • Remy De Gouw
In de praktijk

Samenvatting

Hoewel kinderen een groot aandeel hebben in de patiëntenpopulatie van de ggz, richten de meeste feedbackinstrumenten zich op de behandeling vanvolwassen patiënten. In september 2015 startte de Vlaamse organisatie Quality Improvement in Treatment (QIT) met de ontwikkeling van QIT4kids, een webapplicatie voor kinderen, jongeren en hun ondersteunend netwerk.

Referenties

 1. 1.
  Hannan, C., e.a. (2005). A Lab Test and Algorythms for Identifying Clients at Risk for Treatment Failure. Journal of Clinical Psychology, 61, 155–163.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 2. 2.
  Lambert, M.J. (2010). Yes, it is time for clinicians to routinely track treatment outcome. In B.L. Duncan, S.D. e.a. (Eds.), The heart and soul of change: Delivering what works (pp. 239–268). Washington, DC: American Psychological Association.CrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  Miller, S.D., e.a. (2005). The partners for change outcome management system. Journal of Clinical Psychology, 61, 199–208.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. 4.
  Sapyta, J., e.a. (2005). Feedback to clinicians: Theory, research and practice. Journal of Clinical Psychology, 61, 145–153.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. 5.
  Stinckens, N., e.a. (2015). Wat cliënten ons vertellen over psychotherapie: Een kwalitatief onderzoek naar veranderingen en veranderingsmechanismen. Tijdschrift voor Cliëntgerichte Psychotherapie, 53(1), 23–44.Google Scholar
 6. 6.
  Lambert, M.J., e.a. (2005). Providing feedback to psychotherapists on their patients’ progress: Clinical results and practice suggestions. Journal of Clinical Psychology, 61, 165–174.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 7. 7.
  Duncan, B.L. & Reese, R.J. (2012). Empirically supported treatments, evidence based treatments and evidence based practice. In G. Stricker & T. Widiger, (Vol. Eds.) & I. Weiner (Ed.), Handbook of Psychology, 2nd Ed., Vol. 8 (pp. 977–1023). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.Google Scholar
 8. 8.
  Duncan, B.L., e.a. (2006). Giving Youth a Voice: A Preliminary Study of the Reliability and Validity of a Brief Outcome Measure for Children, Adolescents, and Caretakers. Journal of Brief Therapy, 5, 71–88.Google Scholar
 9. 9.
  Bickman, L. (2008). A measurement feedback system is necessary to improve mental health outcomes. Journal of American Academy of Child And Adolescent Psychiatry, 47, 1114–1119.CrossRefGoogle Scholar
 10. 10.
  Meijer, Y. & de Haan, E. (2015). Het geheim van de smid. Visie van de behandelaar in de ggz op werkzame factoren in therapie. Tijdschrift voor Psychotherapie, 41(1), 22–39.CrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  Phares, V., e.a. (1989). Perspectives on child behavior problems: Comparisons of children’s self-reports with parent and teacher reports. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 1(1), 68–71.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

 1. 1.
 2. 2.Universiteit AntwerpenAntwerpBelgium

Personalised recommendations