Skip to main content
Log in

Kennismaken: emotionally focused therapy

 • Wetenschap
 • Published:
GZ - Psychologie Aims and scope

Samenvatting

Emotionally focused therapy (EFT) is een geprotocolleerde methode voor partnerrelatietherapie, ontwikkeld door dr. Sue M. Johnson uit Canada. Bij EFT komen delen uit experiëntiële en systemische werkwijzen en de hechtingstheorie samen. EFT gaat uit van de sterke kracht van emoties en liefde en verbindt dit met de behoefte aan veiligheid en geborgenheid die gekoppeld zijn aan hechting. Strijd tussen paren wordt beschouwd als strijd die geleverd wordt als deze veiligheid en geborgenheid onder druk staan of verloren lijken te gaan. De methode beslaat negen stappen die onderverdeeld worden in drie fases, elk met een ander doel: de-escalatie, verbinding en bestendiging.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

References

 • Bartholomew, K. & Horowitz, L. M. (1991). Attchment styles among young adults, a test of a four-category model. In: Journal of Personal and Social Psychology, 61. 2, 226-244.

  Google Scholar 

 • Bartholomew, K. & Shaver, P. R. (1998). Methods of Assesing Adult Attachment: do they converge? In: J. A. Simpson & W. S. Rholes (Eds.), Attachment theory and close. relationships (pp. 25-45). New York: Guilford Press, 1998.

  Google Scholar 

 • Birnbaum, G.E., H.T. Reis, M. Mikulincer, O. Gillath, A. Orpaz (2006). When sex is more than just sex: attachment orientations, sexual experience and relationship quality. In: Journal of Personality and Social Psychology, 91. 5, 929-943.

  Article  Google Scholar 

 • Birnbaum, G. E. (2007). Attachment orientations, sexual functioning and relationship satisfaction in a community sample of women. In: Journal of Social and Personal Relationships, 24. 1, 21–35.

  Google Scholar 

 • Bowlby, J. (1969). Attachment and loss, vol. 1. Attachment. London: Pimlico.

  Google Scholar 

 • Bowlby, J. (1973). Attachment and loss, vol. 2. Separation. London: Pimlico.

  Google Scholar 

 • Bowlby, J. (1980). Attachment and loss, vol. 3. Loss. London: Pimlico.

  Google Scholar 

 • Carr, A. (2009). The effectivenessof family therapy and systemic interventions for adult-focused problems. In: Journal of Family Therap, 31. 4, 46–74.

  Google Scholar 

 • Cloutier, P.F., Manion, I.G., Walker, J.G. & Johnson, S.M., (2002). Emotionally focused interventions for couples with chronically ill children: a 2-year follow-up. In: Journal of Marital and Family Therapy, 28. 4, 391-398.

  Article  Google Scholar 

 • Davila, J., Burge, D. & Hammen, C. (1997). Why does attachment style change? In: Journal of Personal and Sociological Psychology, 73, 826-838.

  Google Scholar 

 • Davila, J., Karney, B. R. & Bradbury, T. N. (1999). Attachment change processes in the early years of marriage. In: Journal of Personal and Sociological Psychology, 76, 783-802.

  Article  Google Scholar 

 • Davila, J. (2003). Attachment processes in couple therapy. In: Johnson S.M. and V. Whiffen (ed) Attachment processes in couple and family therapy (7). New York/London: Guilford press

  Google Scholar 

 • Deij, P. (2010). Gegrepen–aficionao. Van flamenco en EFT. In: Systeemtherapie, 22. 1, 5-13.

  Google Scholar 

 • Dessaulles, A., S. M. Johnson & W. H. Denton, (2003). Emotion-focused therapy for couples in the treatment of depression. A pilot study. In: American Journal of Family Therapy, 31, 345-353.

  Article  Google Scholar 

 • Feeney, J.A., Peterson, C., Gallois, C. & Terry, D. J. (2000). Attachment style as a predictor of sexual attitudes and behavior in late adolescence. In: Psychology and health, 14, 1105-1122.

  Google Scholar 

 • Greenberg, L. S. & Johnson, S. M. (1986a). Affect in Marital Therapy. In: The Journal of Marital and Family Therapy, 12, 1-10.

  Article  Google Scholar 

 • Greenberg, L. S. & Johnson, S. M. (1986b).When to Evoke Emotion and Why: Process Diagnosis in Couples Therapy. In: Journal of Marital and Family Therapy, 12, 259-267. Jacobson, N. S. & Addis, M. E. (1993). Research on couples and couples therapy: What do we know? Where are we going? In: Journal of Consulting and Clinical Psychology, 61, 85-93.

  Google Scholar 

 • Johnson, S. M. & Greenberg, L.S. (1987). Emotionally focused marital therapy: an overview. In: Psychotherapy, 24. 35, 552-560.

  Article  Google Scholar 

 • Johnson, S. M. (1989). Integrating Marital and Individual Therapy for Incest Survivors. In: Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 26, 96-103.

  Article  Google Scholar 

 • Johnson, S. M., Hunsley, J., Greenberg, L. & Schindler, D. (1999). Emotionally focused couples therapy: Status and challenges. In: Clinical Psychology: Science and Practice. 16. 1, 67-79.

  Google Scholar 

 • Johnson, S.M., & Whiffen, V. (1999). Made to measure: Attachment styles in couples therapy. Clinical Psychology: Science & Practice, Special Edition on Individual Differences and Couples Therapy, 6, 366-381.

  Google Scholar 

 • Johnson, S.M., Emotionally focused couple therapy with trauma survivors. Strengthening attachment bonds. New York: The Guilford Press.

 • Johnson, S.M. (2003). The revolution in couple therapy: a practitioner-scientist perspective. In: Journal of Marital and Family Therapy, 29. 3, 365-384.

  Article  Google Scholar 

 • Johnson, S.M. (2004). The practice of emotionally focused therapy. Creating connection. Second edition. New York: Routledge & Brunner.

  Google Scholar 

 • Johnson, S.M., Bradley, B., Furrow, J., Lee, A., Palmer, Tilley, D., G. Woolley, S. (2005). Becoming an emotionally focused therapist, the workbook. New York: Routledge & Brunner.

  Google Scholar 

 • Johnson, S.M. (2006). De revolutie in relatietherapie: de visie van een behandelaar-onderzoeker. In: Gezinstherapie wereldwijd, 17. 1, 47-82.

  Google Scholar 

 • Johnson, S.M. (2009a). Hold me Tight, Facilitators Guide, Ottawa, Iceeft.

  Google Scholar 

 • Johnson, S.M., (2010). Veilig verbinden, de praktijk van emotionally focused therapy. Utrecht: Stichting EFT-NL.

  Google Scholar 

 • Macintosh, H.B. & Johnson, S.M. (2008). Emotionally focused therapy for couples and childhood sexual abuse survivors. In: Journal of Marital and Family therapy, 34. 3, 298-315.

  Google Scholar 

 • Migerode, L. (2006). Emotionally focused therapy voor paren: het werk van Sue Johnson. In: Systeembulletin, 24-2006/2.

 • Mikulincer, M. (1995). Attachment style and the mental representation of self. In: Journal of Personal and Sociological Psychology, 69, 1203-1215.

  Article  Google Scholar 

 • Mikulincer, M. (1997). Adult attachment style and information processing: individual differences in curiosity and cognitive closure. In: Journal of Personal and Sociological Psychology, 72, 1217-1230.

  Article  Google Scholar 

 • Saxe, B.J. & Johnson, S.M. (1999). An empirical investigation of group treatment for incest survivors. In: Journal of Child Sexual Abuse, 8, 67-88.

  Article  Google Scholar 

 • Schachner, D. A., Shaver, P. R., Mikulincer, M. (2003). Adult attachment theory, psychodynamics and couple relationships, an overview. In: Johnson S.M. and V. Whiffen (ed) Attachment processes in couple and family therapy (2). New York/London: Guilford press.

  Google Scholar 

 • Sprenkle, D.H. (2003). Effectiveness research in Marriage and Family Therapy. In: Journal of Marital and Family Therapy, 29. 1, 85-96.

  Article  Google Scholar 

 • Tempe, J. de (2006). Emotionally focused therapy voor paren. In: Systeemtherapie, 18. 4, 218-237. Waal, J. de (2002). In den beginne was er hechting…. de waarde van theorieën over hechtingsstijlen voor de psychotherapeutische behandeling en indictiestelling. In: Tijdschrift voor psychotherapie, 28. 6, 483-500.

 • Wood, N.D.; Crane, D.R.; Schaalje, G.B. & Law, D.D. (2005). What Works for

 • Whom: A Meta-Analytic Review of Marital and Couples Therapy in Reference to Marital Distress. In: The American Journal of Family Therapy, 33. 4, 273-287.

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to P. C. Deij.

Additional information

Auteur

Petra C. Deij is als relatie- en gezinstherapeut werkzaam bij het I nfant Mental Health (IMH) centrum, een samenwerkingsverband tussen Altrecht en het Nederlands Psychoanalytisch Instituut (NPI) en in eigen praktijk, beiden in Utrecht. Zij is gecertificeerd EFT-therapeut. Correspondentie met betrekking tot dit artikel via p.deij@altrecht.nl.

Met veel dank aan Pieter Dingemanse, klinisch psycholoog en (EFT) collega, voor zijn kritische blik en opbouwende aanvullingen.

About this article

Cite this article

Deij, P. Kennismaken: emotionally focused therapy. GZ - Psychologie 3, 12–19 (2011). https://doi.org/10.1007/s41480-011-0036-1

Download citation

 • Published:

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1007/s41480-011-0036-1

Trefwoorden:

Navigation