Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 80, Issue 3, pp 10–13 | Cite as

Een essentiële stap voor arbeidsre-integratie

Aandacht voor de zachte kant van de match tussen werkgever en werknemer

 • Aniek de Lange
 • Harry Michon
 • Kazimier Helfenrath
 • Chris Smerecnik
Participatie
 • 156 Downloads

Samenvatting

Voor een duurzame match tussen een werkgever en een werknemer met een beperking zijn ‘zachte factoren’, zoals sfeer en sociale steun, doorslaggevend. Toch ontbreekt het re-integratieprofessionals aan onderbouwde assessmentmethoden op dat gebied. In een nog lopend onderzoek om zo’n assessment-tool te maken, zijn de belangrijkste zachte matchingsfactoren in kaart gebracht.

Literatuur

 1. Abma, F.I., Brouwer, S., de Vries, H.J., Arends, I., Robroek, S.J., Cuijpers, M.P.J., van der Wilt, G.J., Bültmann, U. & van der Klink, J.J.L. (2016). The capability set for work: development and validation of a new questionnaire. Scandinavian Journal of Work Environment & Health, 42(1), 34-42.CrossRefGoogle Scholar
 2. Blonk (2018). Oratie ‘We zijn nog maar net begonnen’, 6 april 2018.Google Scholar
 3. Binnenlands Bestuur (2017). Plaatsing arbeidsbeperkten vaak niet duurzaam. Van https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/plaatsing-arbeidsbeperkten-vaak-niet-duurzaam.9558348.lynkx
 4. Brouwers, E.P.M. (2016). Stigma op psychische problemen is een barrière voor arbeidsparticipatie. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde, 24(4), 155-157.CrossRefGoogle Scholar
 5. Chiaburu, D.S. & Harrison, D.A. (2008). Do peers make the place? Conceptual synthesis and meta-analysis of coworker effects on perceptions, attitudes, OCBs, and performance. Journal of Applied Psychology, 93(5), 1082-1103.CrossRefGoogle Scholar
 6. Ellenkamp, J.H., Brouwers, E.P.M., Embregts, P.J.C.M., Joosen, M.C.W., & van Weeghel, J. (2016). Work environment-related factors in obtaining and maintaining work in a competitive employment setting for employees with intellectual disabilities: A systematic review. Journal of Occupational Rehabilitation, 26(1), 56-69.CrossRefGoogle Scholar
 7. Helfenrath, K., Kersten, R. & Michon, H. (2015). Quickscan Organisatiecultuur. SBCM: Den Haag.Google Scholar
 8. Kirsh, B. (2000). Factors associated with employment for mental health consumers. Psychiatric Rehabilitation Journal, 24(1), 13-21.CrossRefGoogle Scholar
 9. Kukla, M., & Bond, G. (2012). Job match and job tenure in persons with severe mental illness. Journal of Rehabilitation, 78(1), 11-15.Google Scholar
 10. Michon, H., van Weeghel, J., Kroon, H. & Schene, A.H. (2011). Illness self-management assessment in psychiatric vocational rehabilitation. Psychiatric Rehabilitation Journal, 35(1), 21-27.CrossRefGoogle Scholar
 11. Michon, H. (2013). Werk in de winkel: Eerste bevindingen Lectoraat Duurzaam Werk. Eindhoven: Fontys Hogeschool HRM en Psychologie.Google Scholar
 12. Place, C., Hulsbosch, L. & Michon, H. (2014). Factsheet Panel Psychisch Gezien – Werk, eenzaamheid en stigma. Te vinden op www.trimbos.nl
 13. Poulissen, D., Fernandez Beiro, L., Küenn-Nelen, A. & Michiels, J. (2017).Google Scholar
 14. Arbeidsgehandicapten zijn relatief vaak onderbenut. ESB, 4749, 208-211.Google Scholar
 15. Ruitenbeek, G. (2017). Praktijkhandleiding Maastrichtse Werkcapaciteit Monitor. Universiteit Maastricht.Google Scholar
 16. Van Weeghel, J. & Michon, H. (2017). Handboek IPS. Bussum: Coutinho.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

 • Aniek de Lange
  • 1
 • Harry Michon
  • 1
 • Kazimier Helfenrath
  • 1
 • Chris Smerecnik
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations