Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 80, Issue 2, pp 16–18 | Cite as

Ervaringskennis benutten bij beleid en uitvoering: Wie vertegenwoordigt de cliënt?

 • Else Roetering
 • Branko Hagen
Participatie

Samenvatting

Gemeenten zijn verplicht cliënten of hun vertegenwoordigers te betrekken bij de beleidsontwikkeling en uitvoering van de Participatiewet en de Wmo. Bij het inrichten van deze cliëntenparticipatie heeft de gemeente beleidsvrijheid. Er is wel een kader vastgelegd, maar wat is eigenlijk de praktijk?

Noten

 1. 1.
  Gert van Dijk: ‘De cliëntenraad moet het verhaal voor zichzelf laten spreken’ (website Waardigheid en Trots)Google Scholar
 2. 2.
 3. 3.
 4. 4.
  nieuws uit B&W collegebesluiten Zaanstad 16 januari 2018.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

 • Else Roetering
  • 1
 • Branko Hagen
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations