Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 80, Issue 2, pp 14–15 | Cite as

Hogere uitstroom mogelijk: Gemeenten in de regierol bij schuldhulpverlening en bewindvoering

 • Gerard Costermans
Thema armoede en schulden
 • 41 Downloads

Samenvatting

Beschermingsbewind kostte de gemeenten in 2013 55 miljoen en in 2015 115 miljoen euro. 1 De cijfers voor 2017-2018 zijn nog niet bekend, maar het beschermingsbewind trekt een zware wissel op het budget voor bijzondere bijstand. Hoe pak je als gemeente de regie?

Noten

 1. 1.
  Vervolgmeting aantal en kosten beschermingsbewinden, Bureau Bartels, 2016, via Factsheet Armoede en Schulden in Nederland, Divosa, 2018Google Scholar
 2. 2.
  Evaluatierapport Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Berenschot, 2016Google Scholar
 3. 3.
  Een open deur? Onderzoek naar de toegang tot gemeentelijke schuldhulpverlening, Nationale Ombudsman, 2018Google Scholar
 4. 4.
  Kans op financiële problemen, Nibud, 2016.Google Scholar
 5. 5.
  Zie ook het artikel in Sociaal Bestek 2018 nr 1.Google Scholar
 6. 6.
  Dit programma biedt onder andere een quickscan schuldhulpverlening voor gemeenten, via: https://www.schouderseronder.nl/themas/quickscan
 7. 7.
  Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

 • Gerard Costermans
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations