Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 80, Issue 2, pp 50–51 | Cite as

In dialoog met de praktijk: Effectmeting sociaal domein: leren in de praktijk

  • Annejet Kerckhaert
  • Linda Dominguez Alvarez
Sociaal domein integraal
  • 22 Downloads

Samenvatting

Gemeenten staan voor grote maatschappelijke uitdagingen die vragen om een integrale aanpak. Samen met andere partijen worden in veel gemeenten innovatieve aanpakken ontwikkeld en uitgevoerd. Maar hoe weet je of je aanpak werkt? Hieronder bespreken we twee methoden om effecten inzichtelijk te maken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations