Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 80, Issue 2, pp 6–8 | Cite as

Geen pappen en nathouden: Schuldenoffensief Tilburg zet zwaar geschut in: Gemeente investeert 4,5 miljoen

  • Yvette Bommeljé
Thema armoede en schulden

Samenvatting

Het Tilburgse college komt met een waar Schuldenoffensief. Preventie, vroegsignalering en aanpak van (on-)oplosbare schulden zijn de komende drie jaar speerpunten. Ook als juridische onmogelijkheden in de weg lijken te staan. Wethouder Hans Kokke en manager schuldhulpverlening Joke de Kock vertellen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Yvette Bommeljé
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations