Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 80, Issue 2, pp 48–49 | Cite as

Tekorten in de zorg leiden tot problemen, maar bieden ook kansen

 • Freek Kalkhoven
 • Mechelien van der Aalst
Arbeidsmarkt in cijfers en trends
 • 94 Downloads

Samenvatting

Na jaren van krimp stijgt het aantal banen in de zorg. Door de aantrekkende arbeidsmarkt, extra investeringen en een alsmaar stijgende zorgvraag ontstaat er een groot tekort aan personeel. Werknemers ervaren hierdoor extra werkdruk. Toch bieden deze ontwikkelingen kansen voor werkzoekenden met een lagere of middelbare opleiding.

Noten

 1. 1.
 2. 2.
  AZW. Werkgevers enquête 2017Google Scholar
 3. 3.
  V&VN. Personeelstekorten in de zorg. Oplossingen van de werkvloer. Oktober 2017.Google Scholar
 4. 4.
  Movisie (2017). Vernieuwing in hulp aan huis.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

 • Freek Kalkhoven
  • 1
 • Mechelien van der Aalst
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations