Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 80, Issue 2, pp 56–58 | Cite as

Ondersteuning via algemene voorzieningen: Aan tafel in Breda: samen leren, samen sturen

  • Genie Hendriks
Maatschappelijke ondersteuning
  • 9 Downloads

Samenvatting

In Breda wordt veel ondersteuning als algemene voorziening geleverd. Maatschappelijke organisaties ontvangen daarvoor subsidie van de gemeente. Afspraken hierover werden gemaakt onder de noemer ‘Aan Tafel!’: een aanpak waarbij de organisaties zich gezamenlijk buigen over welke activiteiten tegen welke kosten het meeste bijdragen aan de ondersteuning van kwetsbare inwoners.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations