Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 79, Issue 5, pp 56–58 | Cite as

Verdienen arme mensen geen perspectief?: 1Het moet anders!

 • Rina Beers
 • Karen van Brunschot
 • Marthe Riemeijer
maatschappelijke ondersteuning
 • 57 Downloads

Samenvatting

De maatschappelijke opvang helpt mensen die dakloos zijn of dreigen te worden. Financiële problemen zijn de belangrijkste aanleiding voor mensen om bij de opvang aan te kloppen. Vervolgens blijken dezelfde problemen en het oerwoud van regelingen ook het grootste struikelblok om mensen weer uit de opvang te laten uitstromen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

 • Rina Beers
  • 1
 • Karen van Brunschot
  • 1
 • Marthe Riemeijer
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations