Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 79, Issue 5, pp 55–55 | Cite as

Swiebertje

  • Eric van Oosterhout
  • Burgemeester Emmen
column uit de beleidspraktijk

Samenvatting

Een van de eerste burgemeesters die ik in mijn leven zag, was de burgemeester in de tv-serie Swiebertje. Hij was zeker niet mijn inspirerende voorbeeld voor mijn tienjarige loopbaan als burgemeester. In mijn herinnering droeg hij altijd een ketting.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

  • Eric van Oosterhout
    • 1
  • Burgemeester Emmen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations