Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 79, Issue 5, pp 51–51 | Cite as

Een kwestie van gezondheid, regie houden en stevig sociaal netwerk: Hoe blijven ouderen langer zelfstandig?

  • Cretien van Campen
zorg
  • 218 Downloads

Samenvatting

In Nederland woont van de 85 tot 89-jarigen driekwart nog zelfstandig, van de 90 tot 95-jarigen nog zestig procent. In een studie laat het Sociaal en Cultureel Planbureau zien welke hulpbronnen ouderen in staat stellen langer zelfstandig te blijven.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

  • Cretien van Campen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations