Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 79, Issue 5, pp 50–50 | Cite as

De handhaver. Integrale teamspeler of lone wolf?

  • Paul Swart
wisselcolumn
  • 135 Downloads

Samenvatting

‘Ik ben op zoek naar de handhaver.’ ‘O, die zit op een andere afdeling.’ Bij veel gemeenten is dit helaas nog steeds een veel gehoorde dialoog. De handhaver (lees ook: toezichthouder en sociaal rechercheur) die met een ‘geheim’ onderzoek op een afgezonderde plek zit. Helaas, omdat ik van mening ben dat handhaving proactief moet zijn, zoveel mogelijk gericht op preventie en herstel, en volledig geïntegreerd in de uitvoering. Dit zijn immers ook belangrijke speerpunten uit het ‘Hoogwaardig Handhaven’ dat gemeenten hebben omarmd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

  • Paul Swart
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations