Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 79, Issue 5, pp 37–39 | Cite as

Positieve gedragsbeïnvloeding om inwoners te activeren: Eigen schuld… of niet?

 • Marloes Janssen
 • Erik Bergsma
 • Kim Cooper
schuldhulpverlening
 • 41 Downloads

Samenvatting

Hoe kun je de kans verkleinen dat mensen in de schulden komen? Wat te doen met debiteuren die nergens op reageren? Hoe benader en activeer je deze mensen? In Enschede is geëxperimenteerd met een nieuwe aanmaningsbrief volgens de principes van ‘nudging’. Resultaat: de kans dat een debiteur tot actie over gaat stijgt met dertig procent.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

 • Marloes Janssen
  • 1
 • Erik Bergsma
  • 1
 • Kim Cooper
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations