Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 79, Issue 5, pp 34–36 | Cite as

Bij handhaving moet de zorg aan de cliënt gegarandeerd zijn: Veelsoortige expertise vereist

  • Yvette Bommeljé
handhaving
  • 27 Downloads

Samenvatting

‘Zorg walhalla voor fraudeurs’, kopte het FD. 1 Het programma Rechtmatige Zorg wil daar korte metten mee maken. Gemeenten zijn nieuw in deze handhavingsketen en moeten hun eigen aanpak ontwikkelen. Hoe doen ze dat? We spraken Ad van Mierlo, directeur VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving, en (op p. 36) Ria Sterkenburgh, teamleider sociaal domein bij de gemeente Emmen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

  • Yvette Bommeljé
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations