Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 79, Issue 5, pp 32–33 | Cite as

Rassendiscriminatie

  • Mark Geers
binnenhof van buitenuit
  • 25 Downloads

Samenvatting

Op 30 juni 2017 heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het onderzoek ‘Oorzaken en triggerfactoren moslimdiscriminatie in Nederland’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Het onderzoek is verricht door het Verwey-Jonker Instituut.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

  • Mark Geers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations