Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 79, Issue 5, pp 26–28 | Cite as

Vraagstukken van wijkcoaches bij de inzet van flexibel budget in de wijk: ‘Voor wat, hoort wat?’

 • Nicole Ketelaar
 • Christine Ribbert
 • Jack de Swart
maatschappelijke ondersteuning
 • 14 Downloads

Samenvatting

Loslaten van regels en procedures, financiële ontschotting en de inzet van een flexibel budget, kan mogelijk zorgen voor meer passende hulp en ondersteuning aan burgers. Wijkcoaches uit Enschede delen hun ervaringen met een experiment met een flexibel budget. Wat zijn de kansen en spanningsvelden? En hoe werken die door in hun handelen?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

 • Nicole Ketelaar
  • 1
 • Christine Ribbert
  • 1
 • Jack de Swart
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations