Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 79, Issue 5, pp 24–25 | Cite as

Gestarte banen door bijstandsontvangers met een re-integratievoorziening

  • Thirsa Leendertse
signalement van het cbs
  • 15 Downloads

Samenvatting

Begin 2016 ontving 27 procent van de bijstandsontvangers een re-integratievoorziening (134 duizend personen). In 2016 startten zij 40 duizend banen, waarvan de helft met behoud van voorziening en bijstand. Van de grotere gemeenten werden in Alphen aan de Rijn naar verhouding de meeste banen gestart zonder behoud van gemeentelijke ondersteuning.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

  • Thirsa Leendertse
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations