Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 79, Issue 5, pp 19–19 | Cite as

Cliëntenparticipatie in onderzoek

  • Branko Hagen
vakkundig aan het werk
  • 133 Downloads

Samenvatting

Een belangrijk aspect van het programma Vakkundig aan het werk is de expliciete rol van cliënten bij onderzoeken om de uitvoering van de gemeente te versterken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

  • Branko Hagen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations