Sociaal Bestek

, Volume 79, Issue 5, pp 19–19 | Cite as

Cliëntenparticipatie in onderzoek

 • Branko Hagen
vakkundig aan het werk
 • 106 Downloads

Samenvatting

Een belangrijk aspect van het programma Vakkundig aan het werk is de expliciete rol van cliënten bij onderzoeken om de uitvoering van de gemeente te versterken.

Een belangrijk aspect van het programma Vakkundig aan het werk is de expliciete rol van cliënten bij onderzoeken om de uitvoering van de gemeente te versterken. Dit is nieuw in de sociale zekerheid en zeker binnen het gemeentelijke domein. Gebeurt dit voor de vorm of levert die bijdrage ook echt wat op? Het programma wil de gemeentelijke uitvoering op het terrein van Werk en Inkomen via onderzoek versterken. Specifiek voor re-integratie, schulden en armoede, methodisch werken en integraal werken. ZonMw voert uit, het ministerie van SZW financiert. Gemeenten en onderzoeksinstellingen dienen samen onderzoeksvoorstellen in.

Het is hard nodig dat gemeenten een slag maken en kennis-based gaan werken. Veel cliënten ervaren dat dagelijks. Het is voor veel gemeenten nieuw om een verbeterslag te maken met gedegen onderzoek. En dat is het ook voor de cliënten, die een nadrukkelijke rol hebben in dit programma.

Cliënten hebben er zelf belang bij dat voor hen ‘het beste medicijn’ wordt ontwikkeld.

Ik zie dat gemeenten en onderzoekers cliëntvertegenwoordigers steeds meer bij het onderzoek betrekken.

Drie goede redenen hiervoor:
 1. 1.

  Zij hebben er zelf belang bij dat voor hen ‘het beste medicijn’ wordt ontwikkeld;

   
 2. 2.

  Hun vertegenwoordigers voegen kwaliteit toe aan onderzoek. Hun ervaringen met de uitvoering kunnen bijdragen aan een goede benadering van cliënten, begrijpelijke vragenlijsten en aanvaardbare belasting;

   
 3. 3.

  Cliëntenraden kunnen kennis over wat werkt ook gebruiken in hun advisering. Dit sluit aan bij het motto ‘niet over ons, maar met ons’.

   

Ervaringskennis

Binnen het programma is die inbreng van de cliënt(vertegenwoordigers) vertaald door bij de voorstellen te beoordelen of:
 • Het onderzoek het belang van de cliënt dient;

 • Cliëntvertegenwoordigers betrokken zijn bij de verschillende fases van het onderzoek. De mate en de wijze waarop moet worden beschreven;

 • Zij, bij voorkeur, een plek in de projectgroep hebben.

Het LCR-cliëntenpanel (leden van clientenraden) beoordeelt vooral over bovengenoemde criteria. Zij bewaken ook de positie van cliënten, bijvoorbeeld of zij kunnen afzien van deelname zonder consequenties voor hun uitkering. De LCR verzorgt de opleiding en ondersteuning van het panel.

De Programmacommissie (adviseert ZonMw over toekenning) krijgt reactie van het LCR-panel, waar serieus naar wordt gekeken.

Bij aanvragen in twee stappen, eerst idee en dan voorstel, stellen indieners hun voorstel bij naar aanleiding van de beoordeling en suggesties van het panel.

Ik zie dat gemeenten en onderzoekers cliëntvertegenwoordigers steeds meer bij het onderzoek betrekken. Helaas zie ik ook dat cliëntenraden en gemeenten nog niet vaak samen onderzoeksvragen formuleren. Er wordt bewust gebruikgemaakt van de ervaringskennis van cliënten voor de kwaliteit van het onderzoek. Cliëntvertegenwoordigers denken mee hoe (opgedane) kennis de dienstverlening kan verrijken. Mooi daarbij is dat gemeenten het belang van een cliëntenraad die bestaat uit cliënten, herontdekken. Niet alleen in verband met subsidievoorwaarden, maar vanuit een gedeeld belang dat ervaringskennis tot betere dienstverlening leidt. Leden van cliëntenraden ontdekken het belang van onderzoek en zien het als verrijking van hun raadswerk.

Mijn conclusie: cliëntenparticipatie bij onderzoek is positief! Het effect is niet direct meetbaar, maar de inbreng vanuit hun ervaring en meedenkfunctie is winst. Het is belangrijk om op deze weg door te gaan, ook ná het programma Vakkundig aan het werk.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

 • Branko Hagen
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations