Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 79, Issue 5, pp 16–18 | Cite as

Schuldenproblematiek en beleid: onbemind probleem: Zes verbetervoorstellen op basis van onderzoek

  • Roel in ’t Veld
  • Jakar Westerbeek
schuldhulpverlening
  • 54 Downloads

Samenvatting

Naar schatting hebben tussen de 550.000 en 600.000 gezinnen in Nederland problematische schulden. En dat aantal groeit. Ons onderzoek wijst uit, dat de verzamelde overheden door hun versplinterde en niet doeltreffende optreden dit vraagstuk verergeren in plaats van het op te lossen. Zes voorstellen voor verbetering.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

  • Roel in ’t Veld
    • 1
  • Jakar Westerbeek
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations