Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 79, Issue 5, pp 14–15 | Cite as

Radicaal andere benadering van mensen met schulden werkt: Lef en vertrouwen nodig voor helpende houding

  • Manuel van der Hoek
schuldhulpverlening
  • 27 Downloads

Samenvatting

De aandacht voor de problematiek rondom schulden heeft een hoge vlucht genomen. De traditionele maatregelen om zoveel mogelijk en zo snel mogelijk betaald te krijgen, werken niet. Te vaak raken schuldenaren van de regen in de drup. Een andere benadering is noodzakelijk. Maar dat is niet vanzelfsprekend en gaat gepaard met een cultuuromslag.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

  • Manuel van der Hoek
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations