Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 79, Issue 5, pp 13–13 | Cite as

Als Wajonger altijd in ontwikkeling

  • Lidia van der Klei
cliëntencolumn
  • 92 Downloads

Samenvatting

Sinds mijn achttiende ontvang ik een Wajong-uitkering, omdat ik lichamelijke beperkingen heb. Ik heb heel snel last van mijn voeten en rug. Soms is vijf of tien minuten lopen of staan al te zwaar voor mij.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

  • Lidia van der Klei
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations