Sociaal Bestek

, Volume 79, Issue 5, pp 13–13 | Cite as

Als Wajonger altijd in ontwikkeling

  • Lidia van der Klei
cliëntencolumn
  • 62 Downloads

Samenvatting

Sinds mijn achttiende ontvang ik een Wajong-uitkering, omdat ik lichamelijke beperkingen heb. Ik heb heel snel last van mijn voeten en rug. Soms is vijf of tien minuten lopen of staan al te zwaar voor mij.

Sinds mijn achttiende ontvang ik een Wajong-uitkering, omdat ik lichamelijke beperkingen heb. Ik heb heel snel last van mijn voeten en rug. Soms is vijf of tien minuten lopen of staan al te zwaar voor mij.

Voor mensen met een arbeidsbeperking is het nog lastiger om aan het werk te komen, dan voor mensen zonder een arbeidsbeperking. Dit komt omdat een deel van de werkgevers belemmerende gedachtes heeft over mensen met een arbeidsbeperking. Zoals bijvoorbeeld: zij kunnen niks, zitten in een rolstoel, komen de afspraken niet na en hebben heel veel begeleiding nodig.

Dit zijn echter ongegronde aannames. Het wel of niet slagen hangt veel meer af van of de baan in kwestie passend is. Een passende functie geeft kracht en vertrouwen. Bij LOC Zeggenschap in de zorg, paste ik heel goed in de organisatie en in de functie als projectmedewerker op het project Zorg voor leven in vrijheid. Het is en blijft bijzonder dat ik daar een bijdrage heb mogen leveren. Het leverde mij veel meer energie op dan het kostte. Ik heb mezelf daar enorm ontwikkeld.

Een niet of slecht passende functie geeft verlies aan energie. Bij mijn laatste werkgever deed ik werk wat voor 95 procent niet bij mijn paste. Het kostte mij zoveel energie dat ik naast mijn werk niet veel dingen meer kon ondernemen.

Bewijzen

De afgelopen jaren heb ik honderden sollicitatiebrieven gestuurd. Ik ervaar dat ik mezelf meer moet bewijzen dan mensen zonder arbeidsbeperking. Zowel tijdens de sollicitatiegesprekken als in de proefperiode. Ik heb veel tijdelijke contracten gekregen, met veel tussenpauzes waar ik thuis zat zonder werk. Toch lukt het me elke keer weer om werk te krijgen. Dit komt omdat ik heel goed omschrijf waarom ik de persoon ben om in desbetreffende functie te gaan werken.

Wajonger Lidia van der Klei: ‘Ik ervaar dat ik mezelf meer moet bewijzen dan mensen zonder arbeidsbeperking.’

Ik mag vaak op sollicitatiegesprek komen; een heel goed teken. Werkgevers gaven aan dat ze me uitgenodigd hadden, omdat ik veel vrijwilligerswerk doe. Of omdat ze veel positieve verhalen hadden gehoord van de gemeente waar ik het vrijwilligerswerk doe.

De afwijzingen die ik uiteindelijk krijg, hebben te maken met praktische zaken. Door de pijn aan mijn voeten, ben ik eerder vermoeid. Daarom is het voor mij belangrijk om afspraken te maken over de werktijden en om gedeeltelijk vanuit huis te kunnen en mogen werken.

Ontwikkeling

Of ik nu wel werk heb of niet, ik blijf mezelf altijd ontwikkelen. Ik lees continu boeken over persoonlijke ontwikkeling, luister naar inspirerende podcast, ga naar bijeenkomsten en ik volg workshops, trainingen en cursussen. Ik zorg ervoor dat ik op LinkedIn mensen volg die bij organisaties werken waar ik heel graag zou willen werken.

Verder ben ik Expertdeelnemer bij de Nationale DenkTank (http://nationale-denk-tank.nl). Het thema van dit jaar is: iedereen perspectief op werk. Ik zit in het groepje van jongeren met een chronische aandoening (werkend/werkzoekend). Mijn praktijkervaring en kennis deel ik met de deelnemers, ik draag informatie aan ten behoeve van het thema, geef mijn mening, denk mee en adviseer.

Ik heb er alle vertrouwen in dat ik uiteindelijk een blijvende functie zal krijgen, die past bij mijn passie, kwaliteiten, kennis, talenten en ervaring.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

  • Lidia van der Klei
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations