Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 79, Issue 5, pp 6–7 | Cite as

Waken voor nieuwe probleemwijken: Meer kwetsbare huishoudens

  • Hanneke Nagtzaam
wonen
  • 33 Downloads

Samenvatting

Woningcorporaties zien het aantal kwetsbare huishoudens in wijken en straten met veel sociale huurwoningen toenemen. Dat vraagt extra aandacht van woningcorporaties, gemeenten en zorginstellingen. Aandacht voor begeleiding, aanpak van woonoverlast en gespreide huisvesting. ‘Geef gemeenten en corporaties daar de ruimte voor.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

  • Hanneke Nagtzaam
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations