Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 79, Issue 5, pp 4–5 | Cite as

Actueel

  • Bohn Stafleu van Loghum
actueel
  • 8 Downloads

Samenvatting

Zilveren Kruis, deltaWonen, Wehkamp en Op Orde slaan samen met de gemeente Zwolle de handen ineen. Als de Zwolse organisaties betalingsproblemen bij hun klanten signaleren, brengen ze die samen met de klant in kaart.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations