Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 79, Issue 5, pp 2–2 | Cite as

Cortex

  • Bohn Stafleu van Loghum
redactioneel
  • 84 Downloads

Samenvatting

Het bericht sloeg natuurlijk in als een bom. Uitkeringsgerechtigden maken drie keer zoveel gebruik van psychische zorg als werkenden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations