Skip to main content

3 Vragen over: Excuses maken in tuchtrechtelijke procedures

Samenvatting

Wie: Lianne Wijntjens, docent en onderzoeker privaatrecht aan Tilburg University

Wat: Wijntjens promoveerde in september op de rol van excuses in tuchtrechtelijke en civielrechtelijke procedures. Daarbij onderzocht ze ook tuchtrechtzaken tegen artsen en verpleegkundigen.

figure a

1 Je hebt onder andere onderzocht of excuses aanbieden in een tuchtzaak juridische gevolgen kan hebben. En?

‘De maatregel die het tuchtcollege oplegt wordt niet zwaarder als je excuses aanbiedt. Je hoeft dus niet te denken: ik bied maar geen excuses aan, want dan erken ik mijn fout en zal ik wel een hogere straf krijgen. Tuchtrechtelijke procedures zijn bedoeld voor kwaliteitsverhoging van de beroepsuitoefening en het tuchtcollege kijkt daarvoor alleen naar de feiten, niet naar uitspraken van betrokkenen.’

FormalPara BOEK

Verhalen uit de wijk

Een covid-patiënte die er zo slecht aan toe is dat haar dochter de laatste dagen bij haar komt wonen. Een mevrouw met kanker en meerdere hersenbloedingen, die plotseling haar arm niet meer kan bewegen. Twee van de mensen waar het over gaat in dit boek met aangrijpende verhalen uit de wijk.

figure b
  • Samen, want ik kan het niet alleen

  • Jelle Reijngoudt, wijkverpleegkundige in Bladel

  • Jellereijngoudt.com

  • € 19,95

We mogen 5 exemplaren van dit boek weggeven. Interesse? Mail naar nursing@bsl.nl, onder vermelding van ‘boek verhalen uit de wijk’.

PODCAST

Artsen zonder Grenzen en corona

Hulpverleners van Artsen zonder Grenzen vertellen in de podcast ‘Grenzeloos’ wat ze meemaken in hun strijd tegen het coronavirus. Ronald Kremer, voormalig ic-verpleegkundige en nu gezondheidsadviseur, is te gast in aflevering 4.

  • Grenzeloos

  • Artsenzondergrenzen.nl/grenzeloos/podcast

  • Te beluisteren op Spotify en Apple Podcasts

2 Excuses aanbieden in een tuchtzaak kan juist verstandig zijn?

‘Ja, om meerdere redenen. Voor het slachtoffer is het heel belangrijk dat een fout erkend wordt, om te kunnen verwerken wat er is gebeurd. Ook voor je eigen verwerking is het contact dat je aangaat met het slachtoffer waardevol. Je kunt je fout uitleggen, en als je van het slachtoffer hoort dat hij je vergeeft, helpt je dat om de ervaring te verwerken. De maatregel die het tuchtcollege oplegt kan bovendien minder zwaar zijn als je excuses maakt. Het tuchtcollege kan dat meenemen in de afweging of jij in een nieuwe soortgelijke situatie wel voldoende zorgvuldig zou handelen. Je ziet in dat je anders moet handelen, en dus is een minder zware straf nodig. Advocaten die ik interviewde adviseren regelmatig verpleegkundigen excuses aan te bieden in tuchtprocedures.’

3 Nog een ander advies voor verpleegkundigen?

‘Een deel van de slachtoffers geeft in tuchtzaken aan geen contact met de betrokken zorgverlener te hebben gehad, terwijl ze dat wel hadden gewild. Tegelijkertijd heeft een slachtoffer meteen nadat er iets fout is gegaan niet altijd behoefte aan contact. Heb je een fout gemaakt en wil het slachtoffer jou niet spreken, neem dan een paar weken later nog eens contact op. Goed mogelijk dat hij dan juist wel in gesprek wil.’ (JW)

Cijfers tuchtrechtzaken

In 2017 overleden bijna 110.000 mensen aan een aandoening waarbij vaak behoefte is aan palliatieve zorg, dat zijn 73% van alle overledenen in 2017

Dat blijkt uit een analyse van medicatie-voorschriften van huisartsen aan 7.084 patiënten uit deze doelgroep

45% van hen kreeg in de laatste 3 levensmaanden nog een herhaalrecept voor medicatie met geen of twijfelachtige klinische waarde aan het levenseinde. Zoals cholesterolverlagers of vitamine D

61% kreeg pijnmedicatie voorgeschreven, meestal sterkwerkende opioïden

Bron: Informatiesysteem Palliatieve Zorg, opgezet door het Nivel, Expertisecentra Palliatieve Zorg en Integraal Kankercentrum Nederland, zie nivel.nl.

‘Niet iedere verpleegkundige heeft coronabonus voor de kerst binnen’

Waarschijnlijk krijgt niet iedere zorgverlener die voor de coronabonus van 1000 euro in aanmerking komt, deze dit jaar op zijn rekening. Dat zeggen ministers Hugo de Jonge en Tamara van Ark in reactie op de stukken die op Prinsjesdag werden gepubliceerd.

Minister De Jonge (VWS) zegt in een op Prinsjesdag, 15 september, gepubliceerd artikel in het AD dat het in de meeste gevallen wel zal lukken de coronabonus voor de feestdagen over te maken. ‘Maar in een aantal gevallen wellicht niet.’ Dit ondanks een toezegging van premier Rutte in augustus aan de Tweede Kamer. Minister Van Ark (Medische Zorg) voegt toe dat het gaat om een ‘inspanningsverplichting, en niet om een garantie’. Zij benadrukt dat het kabinet afhankelijk is van hoe snel zorginstellingen de bonus voor hun medewerkers aan zullen vragen. Het loket daarvoor zou bij het verschijnen van deze Nursing open moeten zijn, de planning was per 1 oktober.

Nieuws op nursing.nl

Wijkverpleegkundigen testen kwetsbare cliënten zelf

Wijkverpleegkundigen van het Brabantse TWB, Thuiszorg met Aandacht, testen cliënten thuis op het coronavirus.

13 september 2020

Student Corner: ‘Verpleegkundige bepaalt mede hoe gemotiveerd patiënt is’

Reablement is een verpleegkundige zelfmanagementinterventie die in de Scandinavische zorg hoge ogen gooit. Hbo-v’ers Kim van Gool en Corine van de Ven zochten uit wat het voor onze zorg kan betekenen.

11 september 2020

Eigen cao voor verpleegkundigen? Vakbonden reageren wisselend

Tweede Kamerlid van D66 Vera Bergkamp stelt voor verpleegkundigen en verzorgenden een aparte cao te geven. Hoe reageren vakbonden en werkgevers?

2 september 2020

Podcast: Kim de Groot over een plotseling overlijden

Verpleegkundige Kim de Groot vertelt over een plotseling overlijden tijdens haar stage in de wijk. ‘Toen meneer niet open deed, wist ik meteen: hier is iets aan de hand’.

27 augustus 2020

Blog Janine over functiedifferentiatie tijdens corona

In haar ziekenhuis zorgde covid-19 ervoor dat verpleegkundigen zich in een mum van tijd ontplooiden in de rol die bij hen past, stelt Janine Clevers.

20 augustus 2020

Lees meer op Nursing.nl > meer nieuws

Talent

figure c

‘Ze had me graag geadopteerd’

Mbo-verpleegkundige Zoë Louiza Hale (23) groeide op in Brazilië. Zonder middelbareschooldiploma lukte het haar toch verpleegkundige te worden. Ze werkt op de afdeling orthopedie van OLVG in Amsterdam.

Meest recente succes?

‘Dat ik van mijn werkgever akkoord heb gekregen voor het starten van de duale hbo-v opleiding. Hbo-verpleegkundige worden is een groot doel van mij.’

Trots op?

‘Ik ben van Brazilië naar Nederland verhuisd toen ik 14 jaar oud was. Dat ik ondanks het niet behalen van een diploma voor de middelbare school toch mezelf op heb kunnen werken, van mbo niveau 1 (entree-opleiding voor mensen zonder diploma – red.) naar afgestudeerd mbo-verpleegkundige, maakt me heel trots. En nu ga ik dus aan de hbo-opleiding beginnen. Iedere dag ben ik weer dankbaar dat ik als verpleegkundige mag werken.’

Inspirator?

‘Vanwege mijn chronische astma kwam ik als kind al snel in contact met het ziekenhuis. Altijd als ik daar naar binnen liep, kreeg ik vlinders in mijn buik en kon ik mijn handen niet stil krijgen, omdat ik zo graag alles wilde aanraken en zelf wilde doen. Mijn bewondering voor de medewerkers in het ziekenhuis was heel groot, ik wilde deel uitmaken van wat zij voor mensen voor elkaar kregen.’

Belangrijkste gebeurtenis?

‘De coronacrisis die kort na mijn afstuderen begon. Ik heb op de covid-afdeling gestaan en was buddy op de ic. Dit was een grote uitdaging, vooral als jong gediplomeerde. De ervaringen hebben mij sterker gemaakt en ik heb veel geleerd over ziektebeelden en disciplines.’

Wat doe je het liefst?

‘Werken met ouderen, zij zijn zo dankbaar voor de zorg en dat geeft me voldoening. Laatst vertelde bijvoorbeeld een 83-jarige patiënt dat ze me heel graag had geadopteerd, als ze niet al 5 kleinkinderen had gehad.’ (JW)

‘Extra beveiliging tijdens bezoekuur geeft rust’

figure d

Verpleegkundigen in het Elkerliek ziekenhuis in Helmond kregen zoveel nare reacties als ze bezoekers aanspraken op de coronaregels, dat het ziekenhuis besloot extra beveiliging in te zetten. Tijdens het bezoekuur (18.00 tot 19.30 uur) loopt een beveiliger tweemaal een ronde langs alle verpleegafdelingen. De beveiliger is op afroep beschikbaar. Voor verpleegkundige Sanne de Haas, werkzaam op de afdeling heelkunde, geeft de extra beveiliging rust. ‘De verhitte discussies en soms zelfs scheldpartijen raakten me. Je voelt je geïntimideerd en onveilig. Nu kunnen we weer doen wat we altijd deden.’ (JW)

Reacties

uit de pers, via Twitter, Facebook, mail en Nursing.nl

➤ Helaas herkenbaar, schrijven meerdere verpleegkundigen over het moeten blijven aanspreken van bezoekers op de coronaregels. Wel fijn dat de collega’s in het Elkerliek ziekenhuis hulp krijgen van beveiligers, vinden ze ➤ Nadine heeft een tip voor verpleegkundigen die net als blogger Barbara te maken hebben met delirante patiënten die de neus-maagsonde en het infuus eruit blijven trekken: ‘Plukkerige patiënten stoppen vaak met trekken wanneer ze een loze infuuslijn, monitorkabels of neusmaagsonde in de handen hebben. Ze zijn zich er niet van bewust en trekken overal aan. Wanneer ze al een lijntje in de hand hebben zijn ze afgeleid van hun eigen lijnen, waardoor ze deze dus laten zitten. Het proberen waard, werkt niet bij alle patiënten’ De credits voor deze tip gaan naar Nadine’s ic-collega’s van het Wilhelmina Kinderziekenhuis ➤ Positieve reacties op de Nursing WebTV over omgaan met agressie (nog gratis terug te kijken op nursing.nl) ➤ Monique: Dank voor deze zinnige webinar. Veel van geleerd. Wat een fijne sprekers met goede info ➤ Peter, in de discussie over meer zeggenschap voor verpleegkundigen en mogelijk een eigen cao: Het lid worden van vakbonden is tegenwoordig minder gebruikelijk en wordt vaak als “oude structuur” beschouwd. Mogelijk ook omdat een branche-cao niet als “eigen” voelt. De 300.000 verzorgenden IG, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten hebben naar mijn mening meer aan een herkenbare eigen cao, die beter afgestemd kan zijn op de eigen beroepscultuur en waarden ➤ In het artikel ‘Wel of niet bevochtigen, bril of masker: dit moet je weten over het toedienen van zuurstof’ (Nursing.nl, 14 september 2020 en ook in dit magazine) stond een fout die inmiddels is aangepast. Bij irritatie van de huid bij de neus kan cetomacrogolcrème uitkomst bieden, maar de daarbij genoemde merknaam Betnelan® is onjuist. Dat is een corticosteroïd, zoals Daphne en Suzanne terecht opmerkten. Bedankt voor de alertheid! We roepen lezers op dit soort vergissingen te blijven melden

Author information

Authors and Affiliations

Consortia

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Bohn Stafleu van Loghum. 3 Vragen over: Excuses maken in tuchtrechtelijke procedures. nurs 26, 6–9 (2020). https://doi.org/10.1007/s41193-020-0131-z

Download citation

  • Published:

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/s41193-020-0131-z