Advertisement

Nursing

, Volume 25, Issue 4, pp 61–61 | Cite as

Zien we door de DBC’s de mens nog wel?

  • Bohn Stafleu van Loghum
Column sandra
  • 93 Downloads

Samenvatting

Op een symposium in Utrecht spreek ik een verpleegkundige. Zij heeft doorgeleerd en is nu tussen arts en verpleegkundige aan het werk. Hartstikke gaaf dat dat kan. Nog meer weten, willen, kunnen, groeien, is toch een van die prachtige dingen van ons beroep, vind ik.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations