Advertisement

Nursing

, Volume 25, Issue 4, pp 35–35 | Cite as

4 Vragen over: Psychische effecten van wonden

  • Bohn Stafleu van Loghum
special wondzorg
  • 78 Downloads

Samenvatting

Wie: Anja van ’t Klooster is SEH-verpleegkundige in Sint Jansdalziekenhuis Harderwijk, en trainer. Op het Nursing Wondzorgcongres1 op 9 mei spreekt ze onder meer over de psychische effecten van wonden.

Noot

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations