Advertisement

Nursing

, Volume 25, Issue 4, pp 17–17 | Cite as

In de wetenschap

  • Francine Aarts
In de wetenschap
  • 109 Downloads

Samenvatting

Thuis- en alleenwonende ouderen die in het oog worden gehouden met bewegingssensoren zijn positief over deze vorm van monitoring. Ze voelen zich veiliger en dit is voor hen een belangrijke voorwaarde om zelfstandig thuis te blijven wonen. Dit gevoel van veiligheid weegt voor hen op tegen het feit dat zorgprofessionals voortdurend toegang hebben tot hun data.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Francine Aarts
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations