Advertisement

Nursing

, Volume 25, Issue 4, pp 13–13 | Cite as

#Doeslief tegen leerlingen

  • Bohn Stafleu van Loghum
Column hugo
  • 182 Downloads

Samenvatting

Tijdens het opruimen van de zolder kom ik ze toevallig tegen onder een dikke laag stof: de praktijkopleidingsboeken uit de tijd dat ik nog leerling was. Het is geen periode waar ik met weemoed aan terugdenk. Een makkelijke leerling was ik niet. Zelden kreeg ik een voldoende tussenwaardering, vrijwel altijd ging ik door met mijn hakken over de sloot. De aandachtspunten domineren dan ook in de stukjes.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations