Advertisement

Nursing

, Volume 24, Issue 4, pp 33–33 | Cite as

Ode aan de thuiszorg

  • Sander de Hosson
Impact
  • 88 Downloads

Samenvatting

Longarts Sander de Hosson moet slikken als zijn rol bij een terminale longkankerpatiënt is uitgespeeld. De palliatieve thuiszorg neemt het over.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Sander de Hosson
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations