Advertisement

Nursing

, Volume 24, Issue 4, pp 18–25 | Cite as

Werken als zelfstandige vrijheid, geld, maar ook hoofdbrekens

 • Annet Maseland
 • Margot Hamel
Zzp'er

Samenvatting

Zzp’ers waren altijd een kleine groep in de zorg. Maar de laatste jaren zetten zorgverleners massaal de stap naar het ondernemerschap. Sommigen zweren erbij, maar niet iedereen zit ondernemen in het bloed. Voor wie een zzp-carrière overweegt, een overzicht van plussen en minnen.

Noten

 1. 1.
  Arteria/ministerie van VWS. (Niet-)gecontracteerde zorg in de wijkverpleging. Dec. 2017.Google Scholar
 2. 2.
  Naam bekend bij de redactie.Google Scholar
 3. 3.
  De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) kwam in 2016 in de plaats van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR), die alleen voor zzp’ers gold. Opdrachtgever en opdrachtnemer sluiten voortaan per opdracht een overeenkomst, zodat de Belastingdienst makkelijker op verkapte loondienst kan controleren.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

 • Annet Maseland
  • 1
 • Margot Hamel
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations